Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (13 mei 2022)

Filter items
Nieuws
13 mei 2022

>>>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 13 mei 2022

Economie

Hinderpremie openbare werken: wijzigingsbesluit overgangsbepaling

​De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet dat een hinderpremie toekent aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken. De overgangsbepaling in artikel 34 van dit uitvoeringsbesluit maakt het mogelijk dat ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017 onbeperkt in de tijd een steunaanvraag kunnen indienen. Meestal zijn de openbare werken die een aanvang hebben genomen vóór 1 juli 2017 ondertussen ook afgerond. Het wijzigingsbesluit beperkt de mogelijkheid tot het indienen van een steunaanvraag daarom tot 30 juni 2022. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

COVID-19: globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

​In 2021 werd niet alleen het maatschappelijk, maar ook het sociaaleconomisch leven zwaar getroffen door de coronacrisis en de maatregelen die zich opdrongen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken. Voor ondernemingen met zeer grote omzetdalingen en boekhoudkundige verliezen ten gevolge van de beperkingen waren de Vlaamse Beschermingsmechanismen in 2021 te beperkt om de opgelopen verliezen significant te milderen. Daarom beslist de Vlaamse Regering, na aanmelding bij en goedkeuring door de Europese Commissie, definitief om ondernemingen die ook nog in 2021 hard geconfronteerd werden met exploitatiebeperkingen of verplichte sluiting door de coronamaatregelen en die geleid hebben tot een omzetdaling en boekhoudkundige verliezen, te ondersteunen met het corona Globalisatiemechanisme zodat ze met succes een doorstart kunnen maken. Er wordt voorgesteld om een dubbele instapdrempel van omzetdaling te hanteren: enerzijds op jaarbasis en anderzijds op basis van de omzetdaling in de meest getroffen kwartalen.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

-

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.

 • Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  26 juni 2022

  Om zich te beschermen tegen investeringen vanuit niet-EU-lidstaten die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde en de Vlaamse strategische belangen, keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot instemming met een interfederaal samenwerkingsakkoord om een screeningsmechanisme uit te bouwen, principieel goed.

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  24 juni 2022

  O.a. screeningmechanisme buitenlandse directe investeringen en hinderpremie openbare werken.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)