Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 december 2018)

Filter items
Nieuws
14 december 2018

Economie

Vertegenwoordiging van de Gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit

Op initiatief van de federale regering wordt een Nationale Raad voor de Productiviteit opgericht met vertegenwoordigers van de Gewesten. Die zal onder meer diagnoses opstellen en analyses uitvoeren van de ontwikkelingen van de productiviteit en het concurrentievermogen in België; analyses uitvoeren van de beleidsuitdagingen op het gebied van productiviteit en concurrentievermogen, en de gevolgen van beleidsopties in de genoemde domeinen beoordelen. De Vlaamse Regering keurt het koninklijk besluit over de vertegenwoordiging van de Gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit goed en draagt Joep Konings en Caroline Ven voor als vertegenwoordigers.

Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten rond ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband. Het gaat om versoepelingen van de regelgeving ter zake.

Steun aan vzw BAN Vlaanderen

BAN Vlaanderen brengt als business angel netwerk startende of groeiende kleine en middelgrote ondernemingen in verbinding met private, informele investeerders (business angels) met het oog op de financiering van investeringsprojecten. De Vlaamse Regering beslist nu om voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022 een subsidie voor een bedrag van 1,92 miljoen euro toe te kennen aan BAN Vlaanderen, ten laste van de algemene uitgavenbegroting 2018 van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid.

Verwerven titel beroepsbekwaamheid

De titel van beroepsbekwaamheid of ervaringsbewijs is naast het volgen van een opleiding een manier om competenties zichtbaar te maken en daarvoor een certificaat te krijgen. Mensen kunnen op die manier aantonen dat ze beschikken over de competenties om een bepaald beroep uit te oefenen, ongeacht hoe die competenties verworven zijn. De bevoegheid voor het ontwikkelen van de beroepscompetentieprofielen en standaarden voor de ervaringsbewijzen is overgedragen van de SERV naar de VDAB. Om de regelgeving verder af te stemmen op deze overdracht en te zorgen voor de continuering van de ervaringsbewijzen onder de bevoegdheid van de VDAB, en na adviezen van de SERV en van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering nu definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet beroepsbekwaamheid goed. 

Strategische transformatiesteun Soprema nv in Tongeren

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun toe van 1,05 miljoen euro aan Soprema nv in Tongeren. Soprema is gespecialiseerd in waterdichting, dakbedekking, onderlagen en thermische isolatiematerialen. Met het transformatieproject wil Soprema haar productgamma rond isolatie verder uitbreiden, met een volledige range van isolatieproducten in verschillende samenstellingen, vormen, diktesen densiteiten. 

Strategische transformatiesteun Rein4ced nv in Steenokkerzeel

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,164 miljoen euro toe aan Rein4ced nv in Steenokkerzeel. Rein4ced richtte zich initieel vooral op het adviseren van klanten over het gebruik van vezelversterkte composietmaterialen, en is een expert geworden in de productie van composietmaterialen. Tijdens de voorbije drie jaar heeft het bedrijf intensief onderzoek gedaan naar een nieuw soort hybride composietmateriaal dat een volwaardige en betere vervanging kan zijn voor carbon. De volgende stap, en het transformatieproject, is het opzetten van een geautomatiseerde productiefaciliteit voor het commercialiseren van het onderzoek naar hybride composieten voor de productie van fietskaders. 

Strategische transformatiesteun AGC Glass

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun toe van 3 miljoen euro aan AGC Glass Europe, met exploitatiezetel in Mol. AGC Glass Europe maakt deel uit van de Japanse AGC-groep, wereldleider in vlakglas. Het transformatieproject in Mol omvat veranderingen en investeringen die de site moeten uitbouwen tot een 'centre of excellence' binnen de AGC-groep voor de industrialisering van innovatieve producten en de heroriëntatie naar nieuwe marktevoluties binnen hoogtechnologische sectoren en de mobiliteitsindustrie. De investeringen omvatten een nieuwe gespecialiseerde glasoven, een nieuwe etslijn, investering in het chemisch harden van glas en nauwere samenwerking met AGC Technovation Center in Gosselies en met AGC Japan. 

Strategische transformatiesteun Van Hollebeke nv in Roeselare

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 738.000 euro toe aan Etablissementen Paul Van Hollebeke nv in Roeselare. Van Hollebeke is actief in de productie van industriële polyethyleen (PE) verpakkingsfoliën op rol. Het transformatieproject is bedoeld om een unieke 5-laags productielijn te installeren, om vernieuwende en innovatieve 5-laags folies te produceren.

STEM-addenda bij de sectorconvenants in het kader van het werkgelegenheidsbeleid

De sectorconvenants hebben tot doel om de sectoren als volwaardige partners versterkend te laten werken, ten aanzien van de prioriteiten uit het Vlaams arbeidsmarktbeleid. Een van de belangrijkste prioriteiten in dit beleid is STEM: Science, Technology, Engineering en Mathematics. De Vlaamse Regering keurt nu 13 STEM-addenda goed voor 2019 bij de lopende sectorconvenants: met de audiovisuele sector en de sector filmproductie; de bouwsector; de sector van de elektriciens: installatie en distributie; de houtsectoren; de sector lokale besturen; de sector metaal; de sector montage; de sector papier- en kartonverwerkende nijverheid: de sector scheikundige nijverheid; de textielsector; de sector Transport en Logistiek en luchtafhandeling op luchthavens; de sector voedingsnijverheid en de sector vrije beroepen. Ze kent ook werkingssubsidies per addendum toe. Concreet wil men inzetten op andere doelgroepen (volwassenen, werkzoekenden,…) en andere wegen en manieren om de (zij)instroom naar STEM-functies te vergroten. Via de voorgestelde STEM-addenda wil men de sectoren in het STEM-beleid responsabiliseren.

Wetenschap

Convenant met Expertisecellen Wetenschapscommunicatie

De Vlaamse universiteiten en hogescholen beschikken over heel wat expertise rond wetenschapsinformatie, -popularisering en wetenschapscommunicatie. Om dit te kunnen verankeren zijn de Expertisecellen Wetenschapscommunicatie opgericht. De Expertisecellen informeren het publiek op een betrouwbare en objectieve manier over wetenschap en technologie, laten mensen kennismaken met wetenschap en tonen de maatschappelijke relevantie ervan. Voor de periode 2013-2017 is een convenant afgesloten met de Expertisecellen. Na evaluatie hiervan keurt de Vlaamse Regering het nieuwe ontwerp van Convenant 2019-2023 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Associaties van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen.

STEM-addenda bij de sectorconvenants in het kader van het werkgelegenheidsbeleid

De sectorconvenants hebben tot doel om de sectoren als volwaardige partners versterkend te laten werken, ten aanzien van de prioriteiten uit het Vlaams arbeidsmarktbeleid. Een van de belangrijkste prioriteiten in dit beleid is STEM: Science, Technology, Engineering en Mathematics. De Vlaamse Regering keurt nu 13 STEM-addenda goed voor 2019 bij de lopende sectorconvenants: met de audiovisuele sector en de sector filmproductie; de bouwsector; de sector van de elektriciens: installatie en distributie; de houtsectoren; de sector lokale besturen; de sector metaal; de sector montage; de sector papier- en kartonverwerkende nijverheid: de sector scheikundige nijverheid; de textielsector; de sector Transport en Logistiek en luchtafhandeling op luchthavens; de sector voedingsnijverheid en de sector vrije beroepen. Ze kent ook werkingssubsidies per addendum toe. Concreet wil men inzetten op andere doelgroepen (volwassenen, werkzoekenden,…) en andere wegen en manieren om de (zij)instroom naar STEM-functies te vergroten. Via de voorgestelde STEM-addenda wil men de sectoren in het STEM-beleid responsabiliseren.

Innovatie

Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten rond ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband. Het gaat om versoepelingen van de regelgeving ter zake.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?
 • EU-nieuws deze week | 25 - 29 mei 2020

  29 mei 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • België werkt internationale achterstand weg in O&O

  29 mei 2020

  België hinkt niet langer achterop op vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en werkt de achterstand weg ten aanzien van de belangrijkste Europese handelspartners, Japan en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) over de investeringsintenties van de verschillende overheden tussen 2009 en 2019. De Vlaamse overheid blijft de belangrijkste openbare investeerder in onderzoek en ontwikkeling, met bijna 60 procent van de totale budgettaire overheidskredieten in 2019.

 • Europese Commissie zoekt groene uitweg uit coronacrisis

  25 mei 2020

  Vorige week heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie aangenomen om de natuur weer in ons leven te brengen en een "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, de boeren, het bedrijfsleven en de consumenten samen om gezamenlijk te werken aan een competitieve, duurzame toekomst.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  25 mei 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

  COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

  25 mei 2020

  Vanuit verschillende instanties worden oproepen gelanceerd om onderzoek en innovatie te stimuleren en COVID-19 en gerelateerde effecten te bestrijden. De deadlines van bestaande oproepen worden vaak uitgesteld om deelnemers meer tijd te geven om hun voorstellen voor te bereiden. Een overzicht van de verschillende oproepen.