Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 oktober 2020)

Filter items
Nieuws
15 oktober 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 15 oktober 2021 en alle documenten

Economie 

Ontwerpdecreet generieke waarborgregeling ondernemingen

Na advies van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ​​ontwerpdecreet over een generieke waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het decreet beoogt een nieuw kader te creëren voor de generieke waarborgregeling voor ondernemingen met behoud van de essentie van de bestaande waarborgregeling. Het omvat een rationalisering, verfijning en verduidelijking van de bestaande regelgeving. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 213. Hoboken – Lageweg

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, opnieuw te ontwikkelen. Met het decreet is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten, dat het project en de rechten en plichten tussen de partijen omschrijft. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan brownfieldconvenant 213. Hoboken – Lageweg. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 126. Antwerpen – Gosselin

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, opnieuw te ontwikkelen. Met het decreet is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten, dat het project en de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Het convenant wijzigen kan, met toestemming van alle partijen, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het addendum 1 goed aan het brownfieldconvenant 126. Antwerpen – Gosselin. Met het addendum wordt het oorspronkelijk projectgebied uitgebreid met de terreinen van de voormalige Milcobel site en enkele andere aanpalende percelen, en worden engagementen aangegaan om op korte termijn een mobiliteitsstudie uit 2017 te actualiseren. Daarnaast bevat het ook aanbevelingen rond duurzaamheid bij de realisatie van de herontwikkeling en de exploitatie van nieuwe gebouwen. Voor de aanbevelingen wordt verwezen naar een haalbaarheidsstudie van 2018.

Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 223. Moen - Verzetslaan

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, opnieuw te ontwikkelen. Met het decreet is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten, dat het project en de rechten en plichten tussen de partijen omschrijft. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan brownfieldconvenant 223. Moen - Verzetslaan. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Wetenschap

Decreet Vlaamse internationale beurzenprogramma topstudenten

In het Regeerakkoord 2019-2024 formuleerde de Vlaamse Regering de ambitie om een programma op te zetten waarin jaarlijks de beste studenten hun academische carrière kunnen verlengen bij de beste universiteiten ter wereld, en zo een netwerk op te bouwen met de belangrijkste kenniscentra in de wereld. Om dit te realiseren, hecht de Vlaamse Regering nu haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het Vlaamse internationale beurzenprogramma voor topstudenten. Het decreet voorziet in het juridische kader om de beurzen toe te kennen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

Innovatie 

Strategie voor Informatieveiligheid binnen (de dienstverlening van) de Vlaamse overheid

De Vlaamse Regering keurt de Strategie voor Informatieveiligheid goed zoals voorgesteld door het Stuurorgaan voor Informatie- en ICT-beleid. De strategie bevat voorgestelde doelstellingen, leidende principes en aanpak rond informatieveiligheid binnen de Vlaamse overheid en binnen de dienstverlening aangeboden door de Vlaamse overheid. De strategie moet een antwoord bieden op de uitdagingen en opportuniteiten voor een veilige informatieverwerking binnen de Vlaamse overheid, zoals de toenemende dreiging van cybercriminelen, en ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid een betrouwbare partner is en blijft op het vlak van informatieveiligheid (inclusief de bescherming van persoonsgegevens).

Plan Vlaamse Veerkracht: Vlaamse Sensor Data Space

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van het relanceproject 'Vlaamse Sensor Data Space' met de bijbehorende eenmalige middelen van in totaal 8,5 miljoen euro voor 2021 en 2022. Het project creëert een dataplatform voor sensordata, en moet zo mee van Vlaanderen een toonaangevende regio maken op het vlak van smart cities en internet of things. Centraal staat de ontwikkeling van een 'publicatiestraat voor sensordata' en het definiëren van open standaarden waarmee werk wordt gemaakt van 'data-stopcontacten' voor sensordata, waarmee overheden en bedrijven meer van deze nieuwe en innovatieve data vlot kunnen gebruiken in slimme toepassingen aan een lagere kost en doorlooptijd.  

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 15 oktober 2021 en alle documenten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaanderen biedt bescherming aan zwaar getroffen ondernemers

  Vlaanderen biedt bescherming aan zwaar getroffen ondernemers

  4 december 2021

  Door de nieuwe coronamaatregelen van het overlegcomité moeten ondernemers hun activiteiten verplicht stopzetten of zullen ze zware omzetverliezen hebben. Daarom stelt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits 2 beschermingsmaatregelen voor om de financieel gezonde ondernemers te helpen hun vaste kosten te blijven betalen. Het gaat om het Vlaams beschermingsmechanisme en overbruggingsleningen die terugbetaald moeten worden. De maatregelen worden nog aangemeld bij de EU in het kader van de staatssteunregels. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 december 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 december 2021)

  3 december 2021

  O.a. subsidie Vlaamse Jonge Ondernemingen, Unizo, Onderwijs & Ondernemen en SYNTRA en Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit.

 • EU-nieuws deze week | 29 november - 3 december 2021

  3 december 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 48

  3 december 2021

  O.a. kopen bij start-ups, evaluatie Social Impact Bonds, aanvragen Brexit veerkrachtsubsidie en initiatieven Open Access-beleid.

 • Allereerste ‘Frank De Winne’ mandaten toegekend 

  Allereerste ‘Frank De Winne’ mandaten toegekend 

  2 december 2021

  De eerste vijf zogenaamde 'Frank De Winne mandaten' binnen het programma 'Vlaamse ruimtevaarteconomie' zijn toegekend. Met dat programma wil Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) onder meer de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uitbreiden.