Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 november 2022)

Filter items
Nieuws
18 november 2022

Economie 

Wijzigingsbesluit transitiepremie: uitbreiding tot niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden

Een transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een eigen zaak opstarten. Als zij zelfstandige in hoofdberoep worden, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Dankzij de transitiepremie en het daarbij horende prestarterstraject wordt het risico op inkomensverlies deels ondervangen. Op de ministerraad van 19 november 2021 werd een conceptnota goedgekeurd waarin het engagement werd genomen om de doelgroep van de transitiepremie uit te breiden naar niet-uitkeringsgerechtigden zonder werk ingeschreven bij de VDAB. Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering nu definitief tot uitbreiding van de transitiepremie naar de doelgroep van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. De hoogte van de premie wordt evenwel aangepast in functie van de specifieke inschrijvingsperiode bij de VDAB. Indien deze inschrijvingsperiode tussen de zes en twaalf maanden bedraagt, ontvangt men een kwart van het huidige bedrag van de transitiepremie. Indien deze inschrijvingsperiode meer dan twaalf maanden bedraagt, ontvangt men de helft van het huidige bedrag van de transitiepremie. Alle andere voorwaarden om de transitiepremie te verkrijgen, blijven behouden.

Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 208. Gent – GE site

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 1 goed aan het brownfieldconvenant 208. Gent – GE site. Het addendum bevat de toetreding van Vyncolit nv als actor.

Goedkeuring addendum 2 aan brownfieldconvenant 98. Hemiksem - Scheldestroom

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 2 goed aan brownfieldconvenant 98. Hemiksem - Scheldestroom. Dit addendum regelt de toetreding van actoren BCRE II BV en Goed Wonen Rupelstreek bvba.

Goedkeuring addendum 2 aan brownfieldconvenant 80. Kortrijk – Blekerij & Weide

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 2 goed aan brownfieldconvenant 80. Kortrijk – Blekerij & Weide. Met het addendum wordt de looptijd verlengd met 2 jaar, tot 30 november 2024.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Kapitaalverhoging LRM voor de realisatie van het product ‘doorbraak-kapitaal’ voor duurzame energietransitie

De huidige turbulente economische situatie met de hoge energie- en grondstoffenprijzen, zet extra druk op de financiële situatie van de Vlaamse ondernemingen. Om de Limburgse ondernemingen te helpen in deze huidige energiecrisis en hen voor te bereiden op de klimaatuitdaging en duurzame energietransitie, gaat de Vlaamse Regering akkoord met een kapitaalverhoging van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) van 30 miljoen euro. Met deze extra middelen kan LRM via het product ‘doorbraakkapitaal’ Limburgse ondernemingen ondersteunen in hun duurzame energietransitie. Met ‘doorbraakkapitaal’ wil LRM kapitaal ter beschikking stellen van Limburgse kmo’s, die willen investeren in het verduurzamen van hun productieproces, infrastructuur en/of bedrijfsvoering. De kapitaalinjectie vanuit LRM zal zich situeren tussen een half miljoen en 1 miljoen euro per dossier. Er wordt gemikt op middelgrote bedrijven, bij voorkeur productie- of maakbedrijven met een aanzienlijke tewerkstellingscomponent. Aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen zal gevraagd worden welke mogelijkheden zij ziet om een gelijkaardig aanbod in de rest van Vlaanderen uit te rollen.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.

 • EU-nieuws deze week | 21 - 25 november '22

  25 november 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.