Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 oktober 2019)

Filter items
Nieuws
18 oktober 2019

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de VLOR, de SAR WGG, de SARC, de VREG, de Vlaamse Woonraad, de Minaraad, de SARO, de MORA, de SALV, de VARIO en de Vlaamse Jeugdraad. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. Het voorontwerp van decreet wordt ook voorgelegd aan de sociale partners.

PDF icon programmadecreet_begrotingsopmaak_2020_-_nota.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsopmaak_2020_-_memorie_van_toelichting.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsopmaak_2020_-_voorontwerp_van_decreet.pdf           

 

Programmadecreet begrotingsaanpassing 2019

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog het advies ingewonnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), de Vlaamse Woonraad, de Milieu- en Natuurraad (Minaraad), de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening–Onroerend Erfgoed (SARO), de Mobiliteitsraad (MORA), de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VARIO), de Vlaamse Jeugdraad en daarna van de Raad van State. Het voorontwerp van decreet wordt ook geagendeerd voor onderhandelingen in de bevoegde onderhandelingscomités.      

PDF icon programmadecreet_begrotingsaanpassing_2019_-_nota_aan_de_vlaamse_regering.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsaanpassing_2019_-_memorie_van_toelichting.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsaanpassing_2019_-_voorontwerp_van_decreet.pdf

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Online cursus artificiële intelligentie gelanceerd

  Online cursus artificiële intelligentie gelanceerd

  8 november 2019

  Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) heeft een nieuwe online cursus over artificiële intelligentie (AI) gelanceerd in samenwerking met de VDAB. De cursus kadert in 'levenslang leren' en moet ervoor zorgen dat werknemers leren omgaan met artificiële intelligentie.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 november 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 november 2019)

  8 november 2019

  O.a. definitieve goedkeuring ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van begroting 2020 en definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019.

 • Nieuwe aanbevelingen rond zes strategische en toekomstgerichte Europese industriële sectoren

  8 november 2019

  Vorige week maakte de Europese Commissie het nieuwe rapport bekend van het Strategisch Forum voor Belangrijke Projecten van Gemeenschappelijk Europees Belang. Het rapport omvat aanbevelingen om het concurrentievermogen en de leidende positie van Europa in de wereld in zes strategische en toekomstgerichte industriële waardenketens te bevorderen.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (7 november 2019)

  7 november 2019

  O.a.vraag om uitleg over de impact van digitalisering en artificiële intelligentie (AI) op de arbeidsmarkt, de financiering door Vlaanderen van het kernreactorproject MYRRHA en samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O).

 • Jonge onderzoekers worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt

  Jonge onderzoekers worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt

  7 november 2019

  Vlaams minister Hilde Crevits bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek kent 2 miljoen euro extra subsidie toe aan de vijf Vlaamse universiteiten om jonge onderzoekers beter te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Daarnaast voorziet het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) in specifieke maatregelen zodat jonge onderzoekers naast hun onderzoek bijvoorbeeld ook een betaalde stage in een bedrijf kunnen volgen.