Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 april 2021)

Filter items
Nieuws
2 april 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 2 april 2021 en alle documenten

Economie 

Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie: herverdelingsbesluit

In het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 werd de ambitie voor het domein ruimtevaart opgenomen. Om de positie van Vlaanderen in de toekomst te versterken op federaal en Europees niveau, is het nodig een eigen flankerend beleid rond ruimtevaart uit te werken. In 2020 is daarvoor een taskforce Ruimtevaart opgericht, die een analyse maakte van ruimtevaart speerpuntactiviteiten. Dit resulteerde in een werkdocument 'Vlaamse ruimtevaarteconomie'. Op basis van dit document keurt de Vlaamse Regering nu het 'Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie' goed voor de periode 2021-2024, bestaande uit vijf luiken: een ondersteunend triple helix platform - Flanders Space; Focus op talent - toeleiding van onderzoekers naar ruimtevaartonderzoek; Focus op competitiviteit en ondernemerschap; Focus op internationale programma's, en Focus op wetenschapscommunicatie. In 2026 zal het volledige impulsprogramma geëvalueerd worden op effectiviteit en efficiëntie. De Vlaamse Regering keurt tegelijk de herverdeling van begrotingsartikelen goed voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van het Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie. Ze hecht ook haar goedkeuring aan de thematische oproepen voor de Frank De Winne-mandaten, waarmee jong talent een opportuniteit krijgt om een duurzame loopbaan in de Vlaamse ruimtevaartindustrie te starten en uit te bouwen en dat tegelijk het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau helpt tillen. De Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid en innovatie zal zorgen voor de verdere uitvoering van dit beleidsplan. 

PDF icon vlaamse_ruimtevaart_economie.pdf

PDF icon besluit_vlaamse_regering_-_impulsprogramma_ruimtevaarteconomie.pdf

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_impulsprogramma_ruimtevaarteconomie.pdf

 

Screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen die invloed hebben op onze veiligheidsbelangen en strategische sectoren: standpuntbepaling

De Vlaamse Regering verleent een negatief advies aan het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de invoering betreft van een screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen die een invloed hebben op onze veiligheidsbelangen en strategische sectoren. Het wetsvoorstel respecteert onvoldoende de intern-Belgische bevoegdheidsverdeling. Op basis van dit laatste is het standpunt van de Vlaamse Regering dat een wet niet volstaat om een screeningsmechanisme op te richten. Er zou daarentegen gebruik gemaakt moeten worden van een samenwerkingsakkoord waarmee een volwaardig interfederaal screeningsmechanisme wordt gecreëerd. De minister-president van de Vlaamse Regering zal deze beslissing ter kennis brengen van de Kamercommissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda. 

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_screeningsmechanisme_directe_buitenlandse_investeringen.pdf

 

Toekenning van 1 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Zoutman nv in Roeselare

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1 miljoen euro toe aan Zoutman nv in Roeselare. Zoutman nv is een volwaardig zeezoutraffinagebedrijf dat wil inzetten op de ontwikkeling en op de productie van een ecologisch additiefvrij zeezout dat de juiste fysicochemische eigenschappen bezit voor internationale verkoop en dat in aanmerking komt voor een clean label en/of biolabel voor voedingstoepassingen. Daarvoor is een nieuwe productieinstallatie nodig. 

 

COVID-19: Vlaamse Beschermingsmechanisme

Door de maatregelen van het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 om de verdere verspreiding van Covid-19 in te perken, zullen ondernemingen in Vlaanderen nog steeds geconfronteerd worden met omzetverlies. Een aantal sectoren blijven ook na 1 maart nog verplicht gesloten. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren, neemt de Vlaamse Regering, aansluitend op het op 5 februari 2021 goedgekeurde Vlaams Beschermingsmechanisme Quater, extra ondersteuningsmaatregelen voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 30 april 2021. Op het Overlegcomité van 24 maart 2021 werd besloten tot een afkoelingsperiode, de zogenaamde paaspauze, waarbij onder meer niet-medische contactberoepen terug verplicht moeten sluiten en niet-essentiële handelszaken enkel op afspraak of voor verkoop van vooraf bestelde goederen die afgehaald of thuis geleverd worden, toegankelijk zijn. Deze maatregelen treffen de Vlaamse economie hard en aangepaste ondersteuningsmaatregelen dringen zich op om de schade te beperken. Tegelijk heft ze het cumulverbod op met de coronaleningen PMV in de besluiten corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme. Daarnaast worden ook bij de verschillende coronasteunmaatregelen een administratieve kost van 100 euro voorzien bij een terugvordering van onterecht verkregen steun.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie

Plan Vlaamse Veerkracht: Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media

De Vlaamse Regering neemt kennis van de opstart en ontwikkeling van de projectlijnen van het relanceplan 'Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media'. Deze projectlijnen zullen later ter goedkeuring worden voorgelegd. Ze keurt meteen ook de externe ondersteuning van het departement CJM goed om de verschillende projectlijnen verder voor te bereiden. Ze neemt kennis van de budgetindicatie van de verschillende projectlijnen in functie van de verdere uitwerking, en belast de Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw  met de opstart en ontwikkeling van de projectlijn F. Instrumentarium / projectoproep media-innovatie; en de Vlaamse Minister van Brussel, Jeugd en Media met de opstart en ontwikkeling van de projectlijnen A tot en met E en met de coördinatie en uitvoering van dit relanceplan en deze beslissing. Bedoeling van dit relanceplan is de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op waardecreatie, zowel voor de mediaconsument, als voor de mediaspeler.

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_relanceplan_digitale_transformatie_en_innovatie_vlaamse_media.pdf

 

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 2 april 2021 en alle documenten

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 10 - 14 mei 2021

  14 mei 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Tijdelijke uitsluiting van Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemers die bewust onterechte steunaanvraag indienen

  9 mei 2021

  Ondernemingen die via bewust onjuiste verklaringen of foutieve informatie steun trachten te bekomen via de verschillende steuninstrumenten van VLAIO, zullen voor een periode van 5 jaar van de VLAIO-steun uitgesloten kunnen worden. Die bedrijven zullen geen verdere of bijkomende steun kunnen aanvragen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7 mei 2021)

  7 mei 2021

  O.a. goedkeuring convenant Kenniscentrum Data & Maatschappij en participatie in het Imec.xpand II fonds.

 • EU-nieuws deze week | 3 - 7 mei 021

  7 mei 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (6 mei 2021)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (6 mei 2021)

  6 mei 2021

  O.a. cybersecurity, de geschiktheid van Vlaanderen om waterstof in grote hoeveelheden te produceren en de samenwerking tussen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en de Europese Investeringsbank.