Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juli 2021)

Filter items
Nieuws
5 juli 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 25 juni 2021 en alle documenten

Economie 

COVID-19: omboekingspremie geannuleerde evenementen

De evenementensector werd bijzonder hard getroffen door de coronacrisis en de maatregelen die zich opdrongen om de verspreiding van het Covid-19-virus in te dijken. Zo moesten geplande en geboekte evenementen door de coronavirusmaatregelen geannuleerd worden. Sommige organisatoren hebben er voor gekozen om deze tickets terug te betalen, andere om bezoekers te herboeken naar dezelfde activiteit verder in de tijd. In beide gevallen moest het personeel werkzaam blijven om deze omboekingen uit te voeren en contacten met klanten te onderhouden. De verschillende ‘heropeningen’ die in het vooruitzicht stonden maar uiteindelijk niet zijn doorgegaan, hebben deze kosten verder opgedreven. Tegenover deze omboekingskosten stonden echter geen nieuwe inkomsten. Om deze intrinsiek gezonde ondernemingen van het faillissement te redden en de sector te laten overleven, keurt de Vlaamse Regering nu principieel een ondersteuningsmechanisme ter compensatie van deze omboekingskosten goed. Deze steunmaatregel wordt aangemeld bij de Europese Commissie.

Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie 2021: herverdeling provisioneel krediet

In het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 werd de ambitie voor het domein ruimtevaart opgenomen. Op basis van het werkdocument 'Vlaamse ruimtevaarteconomie' keurde de Vlaamse Regering begin april het 'Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie' goed voor de periode 2021-2024. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot herverdeling van 240.000 euro voor de financiering van het element ESABIC (Business Incubation Centres) onder het Luik 3, 'Focus op competitiviteit en ondernemerschap' via imec.istart. Bedoeling is ondersteuning voor Vlaamse start-ups die technologie en/of expertise uit de ruimtevaart gebruiken om een innovatie naar de markt te brengen. De tech start-up accelerator imec.istart fungeert sinds 2018 als Business Incubation Centre in Vlaanderen.

 

Wetenschap

Beheersreglement Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 2021-2023

In uitvoering van het Decreet Wetenschaps- en Innovatiebeleid van 2009 voert de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) door de overheid vastgestelde referentietaken uit. De precieze inhoud, doelstelling en modaliteiten voor de uitvoering van deze referentietaken worden door de Vlaamse Regering vastgelegd in een beheersreglement. Nu keurt de Vlaamse Regering het Beheersreglement 2021-2023 met VITO goed. Het vernieuwde beheersreglement bevat 19 referentietaken. Twee taken worden (tijdelijk) uitgebreid met dringende opdrachten: de uitvoering van een maatschappelijke en socio-economische impactstudie met oog op de vaststelling van een definitieve Programmatische Aanpak Stikstof en een coördinatieopdracht voor de aanpak van PFAS-verontreiniging.

 

Innovatie 

-

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 25 juni 2021 en alle documenten

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.