Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (21 december 2018)

Filter items
Nieuws
21 december 2018

Economie

Investeringen in maatregelen ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer: verhoging maximumsubsidiebedrag

Op 22 september 2017 besliste de Vlaamse Regering tot regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer. Het besluit voorzag in een gereglementeerde subsidie voor ondernemingen om de omschakeling naar een veiliger en meer ecologisch transport te ondersteunen. Om er voor te zorgen dat het budget niet ontspoorde, werd het jaarlijks maximaal uit te keren subsidiebudget vastgelegd op 36,3 miljoen euro. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkte financiële draagkracht van de kleine ondernemingen. Uit maandelijkse monitoring blijkt dat het maximale subsidiebedrag niet volledig zal worden benut. Daarom wordt geopteerd het maximaal te subsidiëren bedrag per voertuig te verhogen van 3000 euro naar 5000 euro. De subsidieaanvragers die steun hebben ontvangen op basis van een subsidieaanvraag die werd ingediend in de periode tussen 20 november 2017 en de inwerkingtreding van dit besluit hebben, gelet op het gelijkheidsbeginsel, recht op de verhoging van deze steun tot een maximum van 5000 euro per voertuig. Het maximumsubsidiebedrag per onderneming wordt vastgelegd op 100.000 euro per 3 jaar. De Vlaamse Regering wijzigt nu, na advies van de Raad van State, definitief haar besluit van 22 september met als doel het maximumsubsidiebedrag te verhogen. 

Strategische transformatiesteun Heyaru Engineering nv in Houthalen-Helchteren

De Vlaamse Regering kent 2 miljoen euro strategische transformatiesteuntoe aan Heyaru Engineering nv in Houthalen-Helchteren. Om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige vraag naar synthetische diamanten wil Heyaru zijn eerste Europese vestiging openen in Lommel. Deze productiefaciliteit zal de centrale hub worden voor de groep voor zowel de productie van synthetische diamanten als voor het onderzoek naar nieuwe technieken en toepassingen in Europa.

Strategische ecologiesteun C-SHIFT nv in Gent

De Vlaamse Regering kent 4 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan C-SHIFT nv in Gent. C-SHIFT investeert op de site van ArcelorMittal Gent in een installatie voor de productie van bio-ethanol via een innovatief gasfermentatieproces op basis van uitlaatgassen van de staalindustrie.

Strategische ecologiesteun Galloo nv in Menen

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Galloo nv in Menen. Galloo nv is een toonaangevend bedrijf in de recyclagesector in Europa, gespecialiseerd in de verwerking van metaalstromen afkomstig uit afgedankte consumentengoederen zoals autowrakken, elektrische en elektronische apparatuur en bodemassen. Aangezien de ultieme doelstelling van Galloo gericht is op een 100% recyclage, is de O&O-afdeling een paar jaar geleden gestart met een diepgaand onderzoek om ook de restfracties nog verder op een duurzame manier te kunnen recycleren.

Strategische ecologiesteun Lamifil nv in Hemiksem

De Vlaamse Regering kent 512.000 euro strategische ecologiesteun toe aan Lamifil nv in Hemiksem. Lamifil is leverancier van oplossingen op het gebied van kabel- en draadproducten in aluminium en koper en hun legeringen. Het strategische ecologieproject omvat de overgang van 2 gescheiden smelt- en 2 warmhoudovens naar een combinatie van smelt- en warmhoudoven waar ook het legeren gebeurt, naast bijkomende maatregelen om het energieverbruik te reduceren, materiaalverliezen te beperken, extra kwaliteitsgaranties in te bouwen en extra veiligheids- en ergonomische verbeteringen te integreren. 

Steun VVSG voor Overlegtafels Economie en Smart Cities

Het gemeentelijk beleid is één van de factoren die mee ondernemerschaps- en innovatieklimaat in Vlaanderen bepalen. De Vlaamse Regering kent daarom een subsidie van maximaal 1 miljoen euro toe aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw in Brussel, voor de uitvoering van de projecten 'Overlegtafels Economie' en 'Smart Cities'. Het project Overlegtafels Economie zet in op kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeentelijke ambtenaren economie met het oog op een ondernemingsvriendelijk beleid. Smart Cities is een werking die is opgezet binnen het Agentschap Innoveren & Ondernemen in het kader van het Internet of Things. Bedoeling is Vlaanderen op een gestructureerde manier op de kaart te zetten als slimme regio.

Dotatie Hermesfonds aan De Vlaamse Waterweg nv voor herontwikkeling Ford-site Genk

Op 24 september 2018 werd het laatste deel van de Ford-site Genk vanuit het Hermesfonds verkocht aan een private ontwikkelaar. De site is verdeeld over drie percelen, tussen De Vlaamse Waterweg nv en die private ontwikkelaar. Met De Vlaamse Waterweg nv werden financieringsovereenkomsten afgesloten voor de herontwikkeling en commercialisering van de zone C en het bouwheerschap van de zone A. Om de budgettaire impact enigszins te spreiden en om te vermijden dat de verschillende fases van de herontwikkeling vertraging oplopen omdat de procedures voor de subsidietoekenning of voor de prefinanciering (van werken die door De Vlaamse Waterweg nv worden uitgevoerd) tijd vragen, wordt nu al een transfer van middelen gedaan van het Hermesfonds naar De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Regering keurt daarom voor de herontwikkeling van de Ford-site Genk de dotatie van 3,32 miljoen euro door het Hermesfonds aan De Vlaamse Waterweg nv goed .

 

 

Wetenschap

Herverdelingsbesluit middelen Plantentuin Meise

De Vlaamse Regering herverdeelt 5 miljoen euro voor de realisatie van de eerste fase van het masterplan van het Agentschap Plantentuin Meise. Deze zullen onder meer aangewend worden voor de realisatie van nieuwe bezoekersinfrastructuur, de renovatie van de inkom van het Plantenpaleis, de bouw van een nieuw serrecomplex en de renovatie van de historische folly’s.

Eénmalige investering in Vlaamse deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de bijkomende investering van 7,5 miljoen euro aan de Vlaamse deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

Subsidies regeneratieve geneeskunde

In 2016 spraken de Vlaamse en Nederlandse Regering op een topontmoeting af om de samenwerking te versterken rond zes innovatieve thema's, waaronder regeneratieve geneeskunde (RG). Regeneratieve geneeskunde wil zieke of beschadigde weefsels en organen, en de functies ervan, herstellen, en richt zich op enkele van de meest ingrijpende en dure chronische aandoeningen. Tijdens de topontmoeting werd ook afgesproken om een leidend onderzoekscentrum op te zetten in regeneratieve geneeskunde, waarvoor een intentieverklaring werd ondertekend door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en KU Leuven met het Nederlandse RegMed XB. RegMed XB (Regeneratieve Medicine crossing Borders) is de naam van het nieuwe Vlaams-Nederlandse samenwerkingsverband rond regeneratieve geneeskunde. De Vlaamse Regering kent nu een subsidie toe van 2 miljoen euro aan VIB voor de continuïteit en versterking van het bio-KIDNEY project en initiatieven voor een geïntegreerd weefselproductieplatform; en 1 miljoen euro aan KU Leuven, voor de continuïteit van het Bio-JOINT project.

Convenant met Flanders Technology International vzw 2019-2023

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van Convenant 2019-2023 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en Flanders Technology International (FTI) vzw. FTI is sinds 2003 structureel ingeschakeld in het wetenschapscommunicatiebeleid. 

 

 

Innovatie

Steun VVSG voor Overlegtafels Economie en Smart Cities

Het gemeentelijk beleid is één van de factoren die mee ondernemerschaps- en innovatieklimaat in Vlaanderen bepalen. De Vlaamse Regering kent daarom een subsidie van maximaal 1 miljoen euro toe aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw in Brussel, voor de uitvoering van de projecten 'Overlegtafels Economie' en 'Smart Cities'. Het project Overlegtafels Economie zet in op kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeentelijke ambtenaren economie met het oog op een ondernemingsvriendelijk beleid. Smart Cities is een werking die is opgezet binnen het Agentschap Innoveren & Ondernemen in het kader van het Internet of Things. Bedoeling is Vlaanderen op een gestructureerde manier op de kaart te zetten als slimme regio.

Subsidies regeneratieve geneeskunde

In 2016 spraken de Vlaamse en Nederlandse Regering op een topontmoeting af om de samenwerking te versterken rond zes innovatieve thema's, waaronder regeneratieve geneeskunde (RG). Regeneratieve geneeskunde wil zieke of beschadigde weefsels en organen, en de functies ervan, herstellen, en richt zich op enkele van de meest ingrijpende en dure chronische aandoeningen. Tijdens de topontmoeting werd ook afgesproken om een leidend onderzoekscentrum op te zetten in regeneratieve geneeskunde, waarvoor een intentieverklaring werd ondertekend door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en KU Leuven met het Nederlandse RegMed XB. RegMed XB (Regeneratieve Medicine crossing Borders) is de naam van het nieuwe Vlaams-Nederlandse samenwerkingsverband rond regeneratieve geneeskunde. De Vlaamse Regering kent nu een subsidie toe van 2 miljoen euro aan VIB voor de continuïteit en versterking van het bio-KIDNEY project en initiatieven voor een geïntegreerd weefselproductieplatform; en 1 miljoen euro aan KU Leuven, voor de continuïteit van het Bio-JOINT project.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlamingen blijven tijdens crisis vertrouwen in de wetenschap, maar communicatie kan beter

  Vlamingen blijven tijdens crisis vertrouwen in de wetenschap, maar communicatie kan beter

  27 november 2021

  Het vertrouwen van de Vlamingen in de wetenschap blijft stabiel tijdens de coronacrisis.  Dat blijkt uit de Wetenschapsbarometer van 2021. Zowat 7 op de 10 Vlamingen heeft expliciet vertrouwen in de wetenschap.  De helft van de Vlamingen zegt vertrouwen te hebben in wat wetenschappers vertellen. Daar zien we zelfs een lichte stijging tegenover vorig jaar.

 • Ministers bereiken akkoord voor blauwdruk goed functionerende vernieuwde Europese Onderzoeksruimte

  27 november 2021

  Op 25 en 26 november vond de Raad Concurrentievermogen plaats, voorgezeten door het Sloveens Voorzitterschap. De Europese Commissie werd tijdens de Raad Industrie en Interne Markt op 25 november vertegenwoordigd door EU-Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton en op 26 november door EU-Commissaris voor Onderzoek en Innovatie Mariya Gabriel. Conform het rotatiesysteem vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord tussen de deelstaten, vertegenwoordigt Vlaanderen vanaf 1 juli België tijdens de Raad Onderzoek. Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Belgisch woordvoerder voor de industrie-dossiers.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (26 november 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (26 november 2021)

  26 november 2021

  O.a. Vlaamse internationale beurzenprogramma topstudenten, Vlaams Datanutsbedrijf, zelfbeheerde identiteit en Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV. 

 • EU-nieuws deze week | 22 - 26 november 2021

  26 november 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (19 november 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (19 november 2021)

  19 november 2021

  O.a. oprichtingsdecreet Vlaams subsidieregister en strategische ecologiesteun.