Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (21 januari 2022)

Filter items
Nieuws
21 januari 2022

>> >> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 21 januari 2022

Economie 

COVID-19: Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen met een omzetdaling ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

Om de vierde golf aan te pakken, besliste het Overlegcomité op 17 en 26 november en op 3 en 23 december 2021 om de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 in te perken opnieuw aan te scherpen. Hierdoor zagen een aantal ondernemingen zich weer geconfronteerd met exploitatiebeperkingen. Om de continuïteit van de ondernemingen te vrijwaren, besliste de Vlaamse Regering gerichte ondersteuningsmaatregelen te voorzien voor de laatste zes weken van 2021 voor ondernemingen met een omzetdaling ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen. Daarnaast besliste de Europese Commissie op 18 november 2021 om de Tijdelijke Kaderregeling Covid-19 te verlengen. Daardoor wordt de subsidieregeling voor de getroffen kmo's verlengd tot 30 juni 2022.

Goedkeuring addendum brownfieldconvenant 69. Lummen – Linkhoutstraat

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, opnieuw te ontwikkelen. Met het decreet is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten, dat het project en de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Het convenant wijzigen kan, met toestemming van alle partijen, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het addendum goed aan brownfieldconvenant 69. Lummen – Linkhoutstraat. Gelet op de vertraging die is opgelopen bij uitvoering van het brownfieldproject, onder andere door een beroepsprocedure tegen vergunningen (die intussen is weerlegd) wordt in het addendum de eindduur van het brownfieldconvenant verlengd met drie jaar, waardoor de einddatum op 22 mei 2025 wordt gesteld.

COVID-19: overbruggingsleningen aan ondernemingen

De coronamaatregelen van het Overlegcomité van 17 en 26 november en 3 december 2021 zorgen voor ingrijpende exploitatiebeperkingen voor enkele door de crisis al zwaar getroffen sectoren. Deze maatregelen leiden ook tot liquiditeits- en financieringsnoden bij de getroffen bedrijven. Na aanmelding bij de Europese Commissie keurt de Vlaamse Regering daarom nu het besluit goed over het verlenen van een overbruggingslening voor ondernemingen. Hiermee neemt ze maatregelen zodat gezonde bedrijven niet in de problemen komen en de steun terechtkomt bij wie deze echt nodig heeft.

 

Wetenschap 

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB): benoeming leden

De Vlaamse Regering keurt de benoeming goed van de leden van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. 

Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technische wijzigingen, ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Financiering toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit: wijzigingsbesluit

Na advies van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de financiering van toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit. Dit programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken. De wijziging omvat de aanpassing van een aantal elementen in de regelgeving, die een latere herziening van de evaluatieprocedure mogelijk moeten maken. Daarnaast zijn er enkele wetgevingstechnische en taalkundige aanpassingen.

 

Innovatie 

Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technische wijzigingen, ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Financiering toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit: wijzigingsbesluit

Na advies van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de financiering van toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit. Dit programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken. De wijziging omvat de aanpassing van een aantal elementen in de regelgeving, die een latere herziening van de evaluatieprocedure mogelijk moeten maken. Daarnaast zijn er enkele wetgevingstechnische en taalkundige aanpassingen.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.