Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 maart 2019)

Filter items
Nieuws
22 maart 2019

Economie

Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

De Vlaamse Regering keurde op 28 oktober 2016 de visienota en het plan van aanpak van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) goed. Het PIO wil de enorme koopkracht van de overheid meer strategisch inzetten voor innovatie en zo bijdragen tot een performante overheid, tot competitieve ondernemingen en tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de huidige positieve dynamiek van het PIO te bestendigen en de continuïteit te verzekeren van de oproepen voor projecten beslist de Vlaamse Regering het PIO met vier jaar te verlengen, tot 2023. Ze keurt de versterking van het team voor het PIO met 2 VTE goed via tijdelijke interne mobiliteit (RADAR) binnen de Vlaamse overheid, waarbij de loonkost kan aangerekend worden op de beleidsmiddelen van PIO. Ze verlengt meteen ook het mandaat van Veerle Lories als projectleider van N-niveau ‘Innovatie voor een toekomstgericht transversaal beleid’ tot eind 2023 en keurt de aangepaste functiebeschrijving van dit N-projectleider-mandaat goed.

>> Ga naar de nieuwe PIO-oproep 2019

Visienota: 'Investeren in strategische toekomstverkenningen binnen Vlaanderen'

Omdat de maatschappelijke uitdagingen steeds complexer worden, en niet te beantwoorden zijn met een beleid beperkt tot één beleidsveld of één beleidsniveau op één bepaald moment, is het voor een overheid essentieel om proactief te reageren om vandaag beslissingen te nemen over de uitdagingen van morgen. Het is dus nodig om te investeren in toekomstverkenningen. Zo kunnen we ons beter voorbereiden op mogelijke schokken en disrupties. In dit verband neemt de Vlaamse Regering akte van de visienota 'Investeren in strategische toekomstverkenningen binnen Vlaanderen'. Ze gaat akkoord met de beschreven aanpak uit de visienota. De minister-president zal zorgen voor de verdere uitwerking, zonder financieel of budgettair engagement van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest. 

Vlaams beleidsplan Cybersecurity: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van cybersecuritytechnologie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond cybersecurity in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 20 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van artificiële intelligentie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond artificiële intelligentie in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 30 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

 

 

 

Wetenschap

Vlaams beleidsplan Cybersecurity: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van cybersecuritytechnologie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond cybersecurity in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 20 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van artificiële intelligentie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond artificiële intelligentie in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 30 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

 

 

Innovatie

Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

De Vlaamse Regering keurde op 28 oktober 2016 de visienota en het plan van aanpak van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) goed. Het PIO wil de enorme koopkracht van de overheid meer strategisch inzetten voor innovatie en zo bijdragen tot een performante overheid, tot competitieve ondernemingen en tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de huidige positieve dynamiek van het PIO te bestendigen en de continuïteit te verzekeren van de oproepen voor projecten beslist de Vlaamse Regering het PIO met vier jaar te verlengen, tot 2023. Ze keurt de versterking van het team voor het PIO met 2 VTE goed via tijdelijke interne mobiliteit (RADAR) binnen de Vlaamse overheid, waarbij de loonkost kan aangerekend worden op de beleidsmiddelen van PIO. Ze verlengt meteen ook het mandaat van Veerle Lories als projectleider van N-niveau ‘Innovatie voor een toekomstgericht transversaal beleid’ tot eind 2023 en keurt de aangepaste functiebeschrijving van dit N-projectleider-mandaat goed.

>> Ga naar de nieuwe PIO-oproep 2019

Vlaams beleidsplan Cybersecurity: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van cybersecuritytechnologie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond cybersecurity in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 20 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van artificiële intelligentie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond artificiële intelligentie in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 30 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaamse Regering duidt leden aan van stuurgroepen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

  10 juni 2019

  De stuurgroep Artificiële Intelligentie en de stuurgroep Cybersecurity moeten de werking en impact van de betreffende beleidsplannen evalueren en waar nodig bijsturen. De Vlaamse Regering duidde afgelopen vrijdag de leden aan van de beide stuurgroepen. 

 • Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

  9 juni 2019

  Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid. Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM. Ze beslist tegelijk tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 755.000 euro, om als bijkomende subsidie toe te kennen aan ECOOM voor het uitvoeren van de bijkomende taken. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7juni 2019)

  7 juni 2019

  O.a. aanduiding leden stuurgroepen van de beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity en Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 3 - 7 juni 2019

  7 juni 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  5 juni 2019

  Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord. Op 4 juni 2019 overhandigde Martin Ruebens - voorzitter van het Voorzitterscollege van Vlaamse leidend ambtenaren - aan formateur Bart De Wever het document ‘Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024’.