Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 maart 2019)

Filter items
Nieuws
22 maart 2019

Economie

Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

De Vlaamse Regering keurde op 28 oktober 2016 de visienota en het plan van aanpak van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) goed. Het PIO wil de enorme koopkracht van de overheid meer strategisch inzetten voor innovatie en zo bijdragen tot een performante overheid, tot competitieve ondernemingen en tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de huidige positieve dynamiek van het PIO te bestendigen en de continuïteit te verzekeren van de oproepen voor projecten beslist de Vlaamse Regering het PIO met vier jaar te verlengen, tot 2023. Ze keurt de versterking van het team voor het PIO met 2 VTE goed via tijdelijke interne mobiliteit (RADAR) binnen de Vlaamse overheid, waarbij de loonkost kan aangerekend worden op de beleidsmiddelen van PIO. Ze verlengt meteen ook het mandaat van Veerle Lories als projectleider van N-niveau ‘Innovatie voor een toekomstgericht transversaal beleid’ tot eind 2023 en keurt de aangepaste functiebeschrijving van dit N-projectleider-mandaat goed.

>> Ga naar de nieuwe PIO-oproep 2019

Visienota: 'Investeren in strategische toekomstverkenningen binnen Vlaanderen'

Omdat de maatschappelijke uitdagingen steeds complexer worden, en niet te beantwoorden zijn met een beleid beperkt tot één beleidsveld of één beleidsniveau op één bepaald moment, is het voor een overheid essentieel om proactief te reageren om vandaag beslissingen te nemen over de uitdagingen van morgen. Het is dus nodig om te investeren in toekomstverkenningen. Zo kunnen we ons beter voorbereiden op mogelijke schokken en disrupties. In dit verband neemt de Vlaamse Regering akte van de visienota 'Investeren in strategische toekomstverkenningen binnen Vlaanderen'. Ze gaat akkoord met de beschreven aanpak uit de visienota. De minister-president zal zorgen voor de verdere uitwerking, zonder financieel of budgettair engagement van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest. 

Vlaams beleidsplan Cybersecurity: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van cybersecuritytechnologie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond cybersecurity in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 20 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van artificiële intelligentie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond artificiële intelligentie in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 30 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

 

 

 

Wetenschap

Vlaams beleidsplan Cybersecurity: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van cybersecuritytechnologie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond cybersecurity in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 20 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van artificiële intelligentie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond artificiële intelligentie in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 30 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

 

 

Innovatie

Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

De Vlaamse Regering keurde op 28 oktober 2016 de visienota en het plan van aanpak van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) goed. Het PIO wil de enorme koopkracht van de overheid meer strategisch inzetten voor innovatie en zo bijdragen tot een performante overheid, tot competitieve ondernemingen en tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de huidige positieve dynamiek van het PIO te bestendigen en de continuïteit te verzekeren van de oproepen voor projecten beslist de Vlaamse Regering het PIO met vier jaar te verlengen, tot 2023. Ze keurt de versterking van het team voor het PIO met 2 VTE goed via tijdelijke interne mobiliteit (RADAR) binnen de Vlaamse overheid, waarbij de loonkost kan aangerekend worden op de beleidsmiddelen van PIO. Ze verlengt meteen ook het mandaat van Veerle Lories als projectleider van N-niveau ‘Innovatie voor een toekomstgericht transversaal beleid’ tot eind 2023 en keurt de aangepaste functiebeschrijving van dit N-projectleider-mandaat goed.

>> Ga naar de nieuwe PIO-oproep 2019

Vlaams beleidsplan Cybersecurity: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van cybersecuritytechnologie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond cybersecurity in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 20 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie: herverdelingsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie. Dit beleidsplan wil een bijkomende impuls geven aan de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven en aan de adoptie van artificiële intelligentie in het bijzonder. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van top strategisch basisonderzoek rond artificiële intelligentie in Vlaanderen, de implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en een flankerend beleid gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De beslissing behelst de herverdeling van 30 miljoen euro aan middelen. De minister bevoegd voor het economisch beleid en de technologische innovatie zal uiterlijk 1 januari 2020 een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering voorleggen.

 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaamse Regering beslist voor 130 miljoen euro bijkomende investeringen in O&O in 2019

  17 april 2019

  Net voor de paasvakantie, op vrijdag 5 april, besliste de Vlaamse Regering voor 130 miljoen euro bijkomende investeringen in O&O in 2019.  

 • EU-nieuws deze week 2

  EU-nieuws deze week | 8 - 19 april 2019

  16 april 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Gepersonaliseerde geneeskunde: meld ons bestaande voorbeelden en aanbevolen werkwijzen

  Gepersonaliseerde geneeskunde: meld ons bestaande voorbeelden en aanbevolen werkwijzen

  15 april 2019

  SAPHIRe, een Europees project geleid door het Departement EWI, wil de implementatie van gepersonaliseerde geneeskunde faciliteren door de expertise van verschillende Europese regio’s te bundelen en interregionale samenwerkingen te bewerkstelligen. Hiervoor zijn we op zoek naar reeds bestaande voorbeelden en aanbevolen werkwijzen.

 • 40 miljoen euro bijkomende middelen voor fundamenteel onderzoek via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met FWO 2019-2013

  40 miljoen euro bijkomende middelen voor fundamenteel onderzoek via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met FWO 2019-2013

  5 april 2019

  De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed voor de periode 2019-2023 met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Het FWO is een Stichting van Openbaar Nut die het fundamenteel onderzoek in Vlaanderen ondersteunt op basis van interuniversitaire competitie.

 • Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

  Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

  5 april 2019

  De Vlaamse Regering maakt 9 miljoen euro vrij voor de uitrol van het Internet Of Water, een intelligent waterbeheersysteem dat de waterkwaliteit en – kwantiteit permanent en in real time kan opvolgen. Meer dan 2500 sensoren zullen in Vlaanderen geïnstalleerd worden en data aanleveren aan de zelflerende software.