Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 oktober 2020)

Filter items
Nieuws
22 oktober 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 22 oktober 2021 en alle documenten

Economie 

Decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen: uitvoeringsbesluit

Na advies van de Adviescommissie voor Economische Migratie van de SERV en van de Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen. Het Vlaams economisch migratiebeleid rond buitenlandse zelfstandigen beoogt start-ups en innovatief ondernemend talent soepeler aan te trekken. Het besluit introduceert daarom een vereenvoudigde en digitale aanvraag-, behandelings- en beroepsprocedure zodat het ondernemend talent op een eenvoudige manier de beroepskaart kan aanvragen en verkrijgen. Daarnaast wordt er ook de nodige aandacht besteed aan het bestrijden van misbruik. Dit besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Wetenschap 

Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Na adviezen van de SERV, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen, en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technische wijzigingen, ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van VITO tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Innovatie 

Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Na adviezen van de SERV, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen, en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technische wijzigingen, ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van VITO tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 22 oktober 2021 en alle documenten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?
 • Vlaanderen biedt bescherming aan zwaar getroffen ondernemers

  Vlaanderen biedt bescherming aan zwaar getroffen ondernemers

  4 december 2021

  Door de nieuwe coronamaatregelen van het overlegcomité moeten ondernemers hun activiteiten verplicht stopzetten of zullen ze zware omzetverliezen hebben. Daarom stelt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits 2 beschermingsmaatregelen voor om de financieel gezonde ondernemers te helpen hun vaste kosten te blijven betalen. Het gaat om het Vlaams beschermingsmechanisme en overbruggingsleningen die terugbetaald moeten worden. De maatregelen worden nog aangemeld bij de EU in het kader van de staatssteunregels. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 december 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 december 2021)

  3 december 2021

  O.a. subsidie Vlaamse Jonge Ondernemingen, Unizo, Onderwijs & Ondernemen en SYNTRA en Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit.

 • EU-nieuws deze week | 29 november - 3 december 2021

  3 december 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 48

  3 december 2021

  O.a. kopen bij start-ups, evaluatie Social Impact Bonds, aanvragen Brexit veerkrachtsubsidie en initiatieven Open Access-beleid.

 • Allereerste ‘Frank De Winne’ mandaten toegekend 

  Allereerste ‘Frank De Winne’ mandaten toegekend 

  2 december 2021

  De eerste vijf zogenaamde 'Frank De Winne mandaten' binnen het programma 'Vlaamse ruimtevaarteconomie' zijn toegekend. Met dat programma wil Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) onder meer de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uitbreiden.