Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (23 oktober 2020)

Filter items
Nieuws
24 oktober 2020

Economie 

COVID-19: nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen

De Vlaamse Regering keurt een besluit goed in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen, met vervolgmaatregelen naar aanleiding van de nieuwe verstrengde maatregelen van het Overlegcomité van 6 en 16 oktober 2020, om de verdere verspreiding van Covid-19 in te perken. Door deze maatregelen dreigen ondernemingen opnieuw geconfronteerd te worden met omzetverlies in het laatste kwartaal van 2020 en dringen bijkomende ondersteuningsmaatregelen zich op. Tegelijkertijd zet de Vlaamse Regering de sluitingspremies in het kader van de corona hinderpremie stop, zodat ondernemingen die sinds het begin van de coronacrisis moesten gesloten blijven verdere ondersteuning kunnen krijgen van het Vlaams Beschermingsmechanisme.

632.000 euro strategische transformatiesteun aan Heraeus Electro-Nite International nv in Houthalen-Helchteren

De Vlaamse Regering kent 632.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Heraeus Electro-Nite International nv in Houthalen-Helchteren. Deze bedrijvengroep is de internationale marktleider op het gebied van meettechnologie in vloeibare metalen voor de staalindustrie. Het doel om de staalindustrie duurzamer, veiliger en meer geautomatiseerd te maken, dient als leidraad bij de ontwikkeling van nieuwe producten. In deze transformatie brengt Heraeus Electro-Nite International een paradigmaverschuiving teweeg, zowel in de meettechnologie voor de metaalindustrie als in de eigen productiemethodes.

Goedkeuring Addendum aan brownfieldconvenant 97. Mechelen – Ragheno Site

​Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 97. Mechelen – Ragheno Site. Health Invest nv en Mechelen Ragheno Site nv treden toe als Actor, en de duur van het Brownfieldconvenant wordt verlengd met een termijn van zes jaar, tot en met 31 januari 2030.

 

Wetenschap

Snelle SARS-COV-2 test: herverdeling provisioneel krediet en toekenning subsidie

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 2 miljoen euro aan IMEC vzw (Interuniversitair Micro-Electronica Centrum) voor de ontwikkeling van een nieuwe eenvoudige, snelle en gevoelige SARS-CoV2 test. IMEC ontwikkelt deze test samen met partners UZ Leuven en Brussels Airport. De test is gebaseerd op het capteren van kleine deeltjes in uitgeademde lucht die het virus bevatten. Omdat staalname eenvoudig en pijnloos is, en er geen transport van het staal naar een laboratorium nodig is voor de resultaten, laat deze oplossing een veilige heropstart van de economie toe. De Vlaamse Regering keurt nu het ontwikkelingstraject voor deze test van IMEC goed en beslist tevens tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 549.000 euro. 

 

Innovatie 

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  17 januari 2021

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  16 januari 2021

  Vlaams minister van Economie & Innovatie Hilde Crevits stelt het beleidsplan bio-economie voor. Op basis van biologisch afval bruikbare producten maken voor bijvoorbeeld voeding, cosmetica of de farmaceutische sector, zal een van de prioriteiten worden om onze economie circulair te maken. Het plan legt de nadruk op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw. In totaal wordt hiervoor in 10 miljoen euro voorzien.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  15 januari 2021

  O.a. uitvoeringsbesluit E-loket Agentschap Innoveren en Ondernemen en werkingstoelage Syntra.

 • EU-nieuws deze week | 11 - 15 januari 2021

  15 januari 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 2

  Schriftelijke vragen deze week | week 2

  15 januari 2021

  O.a. bijsturing Strategische transformatiesteun (STS), onderzoek kweekvlees en terugbetaling coronahinderpremie Brugse koetsiers.