Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

Filter items
Nieuws
24 juni 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijkomende documenten van 24 juni 2022

Economie 

Screeningmechanisme buitenlandse directe investeringen: samenwerkingsakkoord en instemmingsdecreet

​De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen. Ze keurt meteen ook principieel het voorontwerp van decreet goed dat met dit samenwerkingsakkoord instemt. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Raad van State. Het samenwerkingsakkoord beoogt de invoering van een screeningsmechanisme dat de overheden die partij zijn bij het akkoord, in staat stelt om enerzijds de nationale veiligheid en openbare orde en hun strategische belangen te vrijwaren, en anderzijds de mogelijkheid biedt om een beter overzicht van de inkomende buitenlandse investeringsstromen te bekomen. Het mechanisme biedt de opportuniteit om de Vlaamse strategische belangen te bewaken tegen een achtergrond van wijzigende machtsverhoudingen en de opkomst van 'geo-economie' en 'geo-technologie' in de geopolitieke relaties.

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_invoeren_van_een_mechanisme_voor_de_screening_van_buitenlandse_directe_investeringen.pdf

PDF icon voorontwerp_van_decreet_-_memorie_van_toelichting.pdf

PDF icon voorontwerp_van_decreet.pdf

PDF icon ontwerp_van_samenwerkingsakkoord_van_1_juni_2022.pdf

Hinderpremie openbare werken: wijzigingsbesluit overgangsbepaling

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet dat een hinderpremie toekent aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken. De overgangsbepaling in artikel 34 van dit uitvoeringsbesluit maakt het mogelijk dat ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017 onbeperkt in de tijd een steunaanvraag kunnen indienen. Meestal zijn de openbare werken die een aanvang hebben genomen vóór 1 juli 2017 ondertussen ook afgerond. Het wijzigingsbesluit beperkt de mogelijkheid tot het indienen van een steunaanvraag daarom tot 30 juni 2022.

 

Wetenschap

-

 

Innovatie 

-

 

Mededelingen

Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU): mei 2022

Geen documenten beschikbaar

Wijziging samenstelling STEM-platform

Geen documenten beschikbaar

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Regionale Economische Vooruitzichten 2022-2027

  18 juli 2022

  Een economische groei in Vlaanderen van 2,8% in 2022 en van 1,3% in 2023. Dat verwachten het Federaal Planbureau en de regionale statistische diensten in hun ‘Vooruitzichten’. De inflatieschok zet een rem op het economisch herstel. In de periode 2024-2027 zou de bbp-groei in Vlaanderen gemiddeld 1,5% bedragen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  15 juli 2022

  O.a. waterstofonderzoek, Bio Base Europe Pilot Plant, bijkomende ondersteuning van de oproep zware onderzoeksinfrastructuur, subsidie Waterstofnet en Flemish Open Science Board (FOSB) en Wijzigingsbesluit kmo-portefeuille.

 • EU-nieuws deze week | 11 juli - 5 augustus 2022

  15 juli 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  12 juli 2022

  De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om hieraan aandacht te besteden, gaan enkele nieuwe maatregelen van start.

 • Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  9 juli 2022

  Op 5 juli 2022 heeft de Commissie een nieuwe Europese innovatieagenda aangenomen om Europa een koppositie te geven in de nieuwe golf van deeptech-innovatie en start-ups. De innovatieagenda zal Europa helpen om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het aanpakken van de meest dringende maatschappelijke uitdagingen, en om deze technologieën op de markt te brengen.