Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 mei 2019)

Filter items
Nieuws
24 mei 2019

Economie

Financiering Industriële Onderzoeksfondsen (IOF)

De Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) zijn interne bestemmingsfondsen van de associaties. Ze gebruiken hun middelen voor strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek bij de universiteit en hogescholen, partners bij de associatie. De interfaceactiviteiten van de associaties omvatten onder andere de stimulering en organisatie van contactmomenten met het bedrijfsleven, juridische ondersteuning bij het opstellen van contracten, sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten voor de valorisatie van onderzoek en begeleiding bij het opstellen van een valorisatieplan. De IOF en de interfaceactiviteiten zijn in 2018 geëvalueerd voor de periode 2014-2018. Op basis van die evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit over de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap.

Flanders Future Techfund: aanduiding bestuurders

De Vlaamse Regering draagt de bestuurders en waarnemers bij de raad van bestuur voor van Flanders Future Techfund, met het oog op hun benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering, voor een periode van vijf jaar.

Strategische transformatiesteun Benepack Belgium nv in Genk

De Vlaamse Regering kent 3 miljoen euro strategische transformatiesteuntoe aan Benepack Belgium nv in Genk. Benepack Belgium nv werd opgericht onder de vorm van een joint venture tussen twee Chinese industrieleiders: CPMC (producent van verpakkingen, waaronder tweedelige aluminium blikken) en Haoneng (etikettering en labels van verpakkingen). Beide bedrijven willen een nieuwe Europese productiefaciliteit openen met Genk als investeringslocatie. Benepack Belgium nv zal zich focussen op de productie van tweedelige aluminium drankblikken.

Strategische transformatiesteun Frigera nv in Maaseik

De Vlaamse Regering kent zo'n 918.000 euro strategische transformatiesteuntoe aan Frigera nv in Maaseik. Frigera is al ruim 30 jaar actief in de handel, verpakking, levering en distributie - en in beperkte mate ook eigen productie - van premium hondensnacks. Het transformatieproject heeft betrekking op het opzetten van een nieuwe productie-infrastructuur voor een volledig nieuw product: de Würfel (= kubusjes), een nieuwe hondensnack op basis van 100% vlees, op basis van een nieuw productie- en droogproces. De bedoeling is om later verder uit te breiden naar een eigen productie van ongeveer 50 verschillende hondensnacks en de opstart voor de productie van snacks voor katten.

Strategische transformatiesteun aan Soliver nv in Roeselare

De Vlaamse Regering kent 1,1 miljoen euro strategische transformatiesteuntoe aan Soliver nv in Roeselare. Soliver is al meer dan 65 jaar actief als producent van veiligheidsglas voor de automobielsector en de bouwindustrie. De transformatie-investering van Soliver bestaat uit de oprichting van een nieuwe ultramoderne en sterk geautomatiseerde productiefabriek voor grote gelamineerde panoramische voorruiten en glasdaken, al dan niet met complexe vormgeving. Deze fabriek wordt opgericht op een bijkomende site voor Soliver in Gent en zal wereldwijd uniek zijn met zijn grote capaciteit, automatiseringsgraad en flexibele productiemogelijkheden.

Strategische transformatiesteun LMJ Construct nv in Turnhout

De Vlaamse Regering kent bijna 595.000 euro strategische transformatiesteun toe aan LMJ Construct nv in Turnhout. LMJ is actief in de service, verkoop, opbouw en constructie van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens en bedrijfsvoertuigen. LMJ heeft een nieuwe innovatieve elektrische remtechniek ontwikkeld. Van zodra deze techniek Europees gehomologeerd is, kan de volgende stap gezet worden om het product op de markt aan te bieden. Om dit te kunnen verwezenlijken is een nieuwe productie-entiteit nodig en moet een afzonderlijke businessunit opgestart worden om de elektrische remtechniek in de trailersector te kunnen lanceren en integreren.

Toekenning steun voor (her)aanleg bedrijventerreinen

Na advies van de SERV en van de Minaraad, en na de stakeholdersbevraging, keurt  de Vlaamse Regering opnieuw principieel het nieuwe besluit goed over het toekennen van steun voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen. Hierbij wordt ook een materiële vergissing rechtgezet. De procedure voor de subsidieaanvragen voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen wordt grondig vereenvoudigd, zowel voor de aanvragers van de subsidie als de dossierbehandelaars. Voor de private ontwikkelaars, die sinds het subsidiebesluit van 2003 ook subsidies kunnen aanvragen, werd een alternatieve procedure onderzocht voor de voorwaarde om de wet op de overheidsopdrachten na te leven, gezien dit vrij complexe materie is. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Herverdelingsbesluit InvestEU-erkenning Participatiemaatschappij Vlaanderen

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 voor een bedrag van 250.000 euro, voor de subsidie aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor de erkenning van PMV als implementing partner binnen het InvestEU-fonds.

 

Wetenschap

Omkadering jonge onderzoekers: wijzigingsbesluit

Na een evaluatie en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de omkadering van jonge onderzoekers (OJO-besluit). De wijzigingen omvatten zowel taalkundige, vormelijke als inhoudelijke wijzigingen.

Financiering Industriële Onderzoeksfondsen (IOF)

De Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) zijn interne bestemmingsfondsen van de associaties. Ze gebruiken hun middelen voor strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek bij de universiteit en hogescholen, partners bij de associatie. De interfaceactiviteiten van de associaties omvatten onder andere de stimulering en organisatie van contactmomenten met het bedrijfsleven, juridische ondersteuning bij het opstellen van contracten, sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten voor de valorisatie van onderzoek en begeleiding bij het opstellen van een valorisatieplan. De IOF en de interfaceactiviteiten zijn in 2018 geëvalueerd voor de periode 2014-2018. Op basis van die evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit over de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap.

Flanders Future Techfund: aanduiding bestuurders

De Vlaamse Regering draagt de bestuurders en waarnemers bij de raad van bestuur voor van Flanders Future Techfund, met het oog op hun benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering, voor een periode van vijf jaar.

Subsidiëring oprichting Kenniscentrum Data en Maatschappij

De Vlaamse Regering keurt de oprichting goed van een gemeenschappelijk Kenniscentrum Data & Maatschappij/ Data & Society en kent een subsidie toe van maximaal 499.590 euro. Het Kenniscentrum zal expertise rond de maatschappelijke impact van Artificiële Intelligentie (AI) opbouwen, integreren en laten doorstromen naar de diverse belanghebbenden in Vlaanderen. De oprichting van het kenniscentrum kadert in het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie. Het kenniscentrum zal een monitoring- en validatiefunctie vervullen en onafhankelijk advies verstrekken aan actoren uit de private en publieke sector, en initiatieven ontplooien gericht op het verhogen van het publieke bewustzijn. 

>> Bekijk hier ook de presentatie Situering Vlaams AI-beleidsplan (Johan Hanssens - SG Departement EWI)

 

 

Innovatie 

Beheersreglement VITO 2019-2020

De Vlaamse Regering keurt het Beheersreglement 2019-2020 met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) goed. Het Beheersreglement regelt de referentietaken die VITO uitvoert. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu zal het beheersreglement evalueren, en samen met de Vlaamse minister bevoegd voor economie en innovatie zorgen voor de uitvoering van deze beslissing. 

Flanders Future Techfund: aanduiding bestuurders

De Vlaamse Regering draagt de bestuurders en waarnemers bij de raad van bestuur voor van Flanders Future Techfund, met het oog op hun benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering, voor een periode van vijf jaar.

Financiering Industriële Onderzoeksfondsen (IOF)

De Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) zijn interne bestemmingsfondsen van de associaties. Ze gebruiken hun middelen voor strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek bij de universiteit en hogescholen, partners bij de associatie. De interfaceactiviteiten van de associaties omvatten onder andere de stimulering en organisatie van contactmomenten met het bedrijfsleven, juridische ondersteuning bij het opstellen van contracten, sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten voor de valorisatie van onderzoek en begeleiding bij het opstellen van een valorisatieplan. De IOF en de interfaceactiviteiten zijn in 2018 geëvalueerd voor de periode 2014-2018. Op basis van die evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit over de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap.

Omkadering jonge onderzoekers: wijzigingsbesluit

Na een evaluatie en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de omkadering van jonge onderzoekers (OJO-besluit). De wijzigingen omvatten zowel taalkundige, vormelijke als inhoudelijke wijzigingen.

Subsidiëring oprichting Kenniscentrum Data en Maatschappij

De Vlaamse Regering keurt de oprichting goed van een gemeenschappelijk Kenniscentrum Data & Maatschappij/ Data & Society en kent een subsidie toe van maximaal 499.590 euro. Het Kenniscentrum zal expertise rond de maatschappelijke impact van Artificiële Intelligentie (AI) opbouwen, integreren en laten doorstromen naar de diverse belanghebbenden in Vlaanderen. De oprichting van het kenniscentrum kadert in het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie. Het kenniscentrum zal een monitoring- en validatiefunctie vervullen en onafhankelijk advies verstrekken aan actoren uit de private en publieke sector, en initiatieven ontplooien gericht op het verhogen van het publieke bewustzijn. 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2020)

  9 juli 2020

  Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen om uitleg over het aantrekken van buitenlandse start-ups en scale-ups naar Vlaanderen, de hinderpremie en eventuele steunmaatregelen voor FNG.

 • Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

  8 juli 2020

  Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet vzw. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities. Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  6 juli 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  6 juli 2020

  Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM, het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O,  dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018.