Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 juni 2021)

Filter items
Nieuws
27 juni 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 25 juni 2021 en alle documenten

Economie

-

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: regels toekenning projectfinanciering digibanken

Op 2 april 2021 keurde de Vlaamse Regering de kadernota ‘Plan Vlaamse Veerkracht: Project 'Digibanken: verkleinen van de ongelijke digitale kloof (e-inclusie)' goed. De nota legt het beleidskader vast voor de uitrol van de oproepen, naast de flankerende initiatieven ter ondersteuning van de digibanken. Hiermee wil de Vlaamse overheid kloven dichten via drie doelstellingen: gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning; via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken; en via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten. Het is de ambitie om via dit project organisaties en ondernemingen in lokale samenwerkingsverbanden of hubs als ‘digibanken’ te verenigen. Nu legt de Vlaamse Regering principieel de regels vast voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken. Het besluit verankert de voorwaarden van de verschillende subsidie-oproepen waarmee steun verleend zal worden aan enerzijds het voortraject tot een digibank-partnerschap, en anderzijds het implementatietraject van de te realiseren digibank. De oproepen worden verspreid gelanceerd over meerdere parallelle indieningsrondes in 2021 en 2022. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 25 juni 2021 en alle documenten

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.

 • Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  26 juni 2022

  Om zich te beschermen tegen investeringen vanuit niet-EU-lidstaten die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde en de Vlaamse strategische belangen, keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot instemming met een interfederaal samenwerkingsakkoord om een screeningsmechanisme uit te bouwen, principieel goed.

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  24 juni 2022

  O.a. screeningmechanisme buitenlandse directe investeringen en hinderpremie openbare werken.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)