Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 maart 2022)

Filter items
Nieuws
25 maart 2022

Economie 

COVID-19 en Oekraïne-crisis: Verhogen beschikbare budget Overbruggingslening naar 200 miljoen euro

​De voortdurende onzekerheid rond COVID-19, in combinatie met voor een aantal sectoren erg onzekere macro-economische factoren onder invloed van de oorlog in Oekraïne (inflatie, energie- en grondstofprijzen, ...), zorgen voor een nood aan liquiditeit en financiering voor ondernemingen. De Overbruggingslening is een geschikte manier om aan deze nood van het bedrijfsleven tegemoet te komen. In principe was voorzien om de aanvragen voor de Overbruggingslening mogelijk te maken tot 15 juni 2022 of tot uitputting van het beschikbare budget. Gelet op het hoge aanvraagritme lijkt het er op dat het beschikbare budget vroeger zal uitgeput zijn. De Vlaamse Regering beslist daarom het beschikbare budget voor deze maatregel te verhogen van 100 naar 200 miljoen euro. Deze budgetverhoging wordt aangemeld bij de Europese Commissie.

COVID-19: globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

​In 2021 werd niet alleen het maatschappelijk, maar ook het sociaaleconomisch leven zwaar getroffen door de coronacrisis en de maatregelen die zich opdrongen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken. Voor ondernemingen met zeer grote omzetdalingen en boekhoudkundige verliezen ten gevolge van de beperkingen waren de Vlaamse Beschermingsmechanismen in 2021 te beperkt om de opgelopen verliezen significant te milderen. Daarom beslist de Vlaamse Regering principieel om ondernemingen die ook nog in 2021 hard geconfronteerd werden met exploitatiebeperkingen of verplichte sluiting door de coronamaatregelen en die geleid hebben tot een omzetdaling en boekhoudkundige verliezen, te ondersteunen met het corona Globalisatiemechanisme zodat ze met succes een doorstart kunnen maken. Er wordt voorgesteld om een dubbele instapdrempel van omzetdaling te hanteren: enerzijds op jaarbasis en anderzijds op basis van de omzetdaling in de meest getroffen kwartalen. Deze maatregel wordt aangemeld bij de Europese Commissie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Raad van bestuur en algemene vergadering Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) vzw: voordracht leden

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan met 13 leden. Artikel 22 van de statuten van de vzw schrijft voor dat de bestuurders benoemd worden voor een periode van maximum 3 jaar. Het mandaat van een aantal huidige bestuurders loopt af op 5 juli 2022. De Vlaamse Regering draagt daarom Dieter Deforce en Bart De Moor voor als haar vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van VIB vzw, en Dieter Deforce en Liselotte De Vos in de algemene vergadering van VIB vzw.

Plan Vlaamse Veerkracht: overdracht relancemiddelen Onderzoek & Ontwikkeling-projecten Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

​In het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF) is 100 miljoen euro voorzien voor bedrijfssteun Onderzoek & Ontwikkeling. De Vlaamse Regering keurde daarvan een eerste schijf van 30 miljoen goed in december 2020. De verwachting is dat het voorziene budget voor 2022 voor O&O bedrijfssteun niet zal volstaan, ook omdat er nog IPCEI-dossiers in de pijplijn zitten (IPCEI-projecten zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang - Important Projects Common European Interest). De Vlaamse Regering verhoogt daarom de VLAIO-middelen voor ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met 32 miljoen euro vanuit de relanceprovisie, ter compensatie van de budgettaire impact van de IPCEI-waterstof O&O projecten in 2022.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (1 juli 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (1 juli 2022)

  1 juli 2022

  O.a. erkenning databank Brownfieldconvenanten en databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen en Voorontwerp van decreet tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 27 juni - 1 jul 2022

  1 juli 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (30 juni 2022)

  30 juni 2022

  O.a. Vraag om uitleg over de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan kmo's, een 'groene en eerlijke' indexering van handelshuur en steun aan Vlaamse bedrijven uit de Brexit Adjustment Reserve.

 • Vlaanderen koploper in EU op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling

  Vlaanderen koploper in EU op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling

  30 juni 2022

  In 2020 hebben Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid 3,6 procent van het bruto binnenlands product geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, goed voor 9,6 miljard euro. Dat is een groei met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2019. Vlaanderen is daarmee koploper in Europa. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.