Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (26 april 2019)

Filter items
Nieuws
26 april 2019

Economie

Brownfieldconvenant 159. Leuven-Acco

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields'. Binnen de zesde oproep voor brownfieldconvenanten keurt de Vlaamse Regering nu principieel het ontwerp van brownfieldconvenant 159. Leuven-Acco goed met het oog op de publieke consultatie. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering aankondigen en organiseren samen met de betrokken gemeente.

Brownfieldconvenant 179. Langerlo-Swinnenwijerweg

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields'. Binnen de zevende oproep voor brownfieldconvenanten keurt de Vlaamse Regering nu principieel het ontwerp van brownfieldconvenant 179. Langerlo- Swinnenwijerweg goed met het oog op de publieke consultatie. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering aankondigen en organiseren samen met de betrokken gemeente.

Wetenschap

Citizen Science: goedkeuring lancering oproep projectvoorstellen 2019

Citizen Science of 'burgerwetenschap' is een ontwikkeling in de wetenschappelijke wereld, waarbij een wetenschappelijk onderzoeksproject wordt uitgevoerd door wetenschappers en burgers samen. Door burgers een actieve rol te geven in het wetenschappelijk onderzoek ontstaat een nog sterker draagvlak voor wetenschap en innovatie. In 2018 is vanuit het wetenschapscommunicatiebeleid gestart met de uitbouw van een Citizen Science Community, die berust op enerzijds het creëren van een kenniscentrum en anderzijds het lanceren van jaarlijkse oproepen voor Citizen Science projecten. De Vlaamse Regering keurt nu de lancering goed van de tweede oproep voor Citizen Science projecten.

>> Ga hier naar de oproep

 Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica: subsidie

De Vlaamse Regering kent voor 2019 een subsidie toe van maximaal 1 miljoen euro aan het Von Karman Instituut, om de samenwerking met Vlaamse speerpuntclusters verder uit te bouwen en het onderzoek beter af te stemmen op de specifieke noden ervan. Het Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI) is een wereldbefaamd opleidings- en onderzoekscentrum in Sint-Genesius-Rode, gespecialiseerd in de experimentele en numerieke studie van de meest complexe stromingen van gassen, vloeistoffen, plasma's enz. Het VKI is door de Vlaamse Regering geregistreerd als instelling van hoger onderwijs, en biedt een erkende MaNaMa-opleiding aan (Research Master) voor ingenieurs en wetenschappers op het gebied van complexe stromingsdynamica. 

Convenant Eos Wetenschap vzw

Het populairwetenschappelijke maandblad Eos vertaalt de verwezenlijkingen van wetenschap en technologie op een journalistiek begrijpelijke manier naar een groot publiek. De titel en alle bijbehorende activiteiten zijn ondergebracht in vzw Eos Wetenschap. Eos Wetenschap wil uitgroeien tot het platform voor wetenschapsjournalistiek in Vlaanderen. Om die rol ten volle op te kunnen nemen, vraagt Eos Wetenschap structurele steun voor een periode van vijf jaar bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. De Vlaamse Regering keurt nu het ontwerp van Convenant 2019-2023 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en Eos Wetenschap vzw. 

Innovatie

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 mei 2019)

  24 mei 2019

  O.a. subsidiëring oprichting Kenniscentrum Data en Maatschappij, aanduiding bestuurders Flanders Future Techfund en Financiering Industriële Onderzoeksfondsen (IOF).

 • Commissie lanceert oproep voor topexperten om deel uit te maken van ‘Missieraden’ in Horizon Europa

  17 mei 2019

  De Europese Commissie lanceert een oproep voor experten om zich kandidaat te stellen als lid van de nieuw op te richten ‘Missieraden’. Deze ‘Missieraden’ zullen mee vorm geven aan de nieuwe O&I-missies en de Commissie adviseren voor de identificatie en uitvoering van missies in Horizon Europa, het volgende O&I-programma van de EU (2021-2027), in overleg met stakeholders en burgers.

 • Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

  Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

  13 mei 2019

  De Vlaamse Regering keurde de ontwerpstatuten goed van het Flanders Future Techfund (FFTF). Het FFTF is een nieuw fonds dat de toptechnologische platformen en ontwikkelingen van Vlaamse strategische onderzoekscentra, universiteiten en speerpuntclusters sneller naar de markt wil laten doorstromen. De bevoegde minister zal het FFTF nu oprichten.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 mei 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 mei 2019)

  10 mei 2019

  O.a. goedkeuring ontwerpstatuten Flanders Future Techfund en voordracht Raad van Bestuur Flanders Make.  

 • Schriftelijke vragen deze week | week 19

  Schriftelijke vragen deze week | week 19

  10 mei 2019

  O.a. verdeling budget Vlaams Klimaatfonds, innovatieve aankopen Vlaamse Overheid en stand van zaken Circulaire Economie.