Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (26 februari 2021)

Filter items
Nieuws
26 februari 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 26 februari 2021 en alle documenten

Economie 

Convenant Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM): addendum 2

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van addendum 2 goed van het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM). Via dit addendum wordt de opdracht gegeven om de expertise van het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) te integreren binnen de werking van ECOOM en om het onderzoeksvoorstel 'Steunpunt Economie en Ondernemen - inkanteling in ECOOM Onderzoeksplan 2021 en Onderzoeksprogramma vanaf 2022' uit te voeren. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk en Sociale Economie zal zorgen voor de uitvoering van deze beslissing.

COVID-19: globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020

Door de coronacrisis hebben bepaalde sectoren zeer zware omzetdalingen gekend, met boekhoudkundige verliezen tot gevolg. Om deze intrinsiek gezonde ondernemingen van het faillissement te redden en de sector te laten overleven, is een extra overkoepelend beschermingsmechanisme nodig voor een deel van de opgelopen verliezen in 2020. Na goedkeuring door de Europese Commissie keurt de Vlaamse Regering daarom definitief het besluit goed over het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 door de coronavirusmaatregelen. 

COVID-19: Vlaamse Beschermingsmechanisme

Door de maatregelen van het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 om de verdere verspreiding van Covid-19 in te perken, zullen ondernemingen in Vlaanderen nog steeds geconfronteerd worden met omzetverlies. Een aantal sectoren blijven ook na 1 maart nog verplicht gesloten. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren, neemt de Vlaamse Regering, aansluitend op het op 5 februari 2021 goedgekeurde Vlaams Beschermingsmechanisme Quater, principieel extra ondersteuningsmaatregelen voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 30 april 2021. Tegelijk heft ze het cumulverbod op met de coronaleningen PMV in de besluiten corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme. Dit besluit wordt nu aangemeld bij de Europese Commissie in toepassing van de mededeling rond de Tijdelijke Kaderregeling over staatssteun ter ondersteuning van de economie door de huidige Covid-19 uitbraak. 

Aanpassing steunreglementering VLAIO

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief de steunreglementering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen om deze aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en aan de Europese voorwaarden voor ondernemingen in moeilijkheden. Er wordt gekozen om het tijdstip van naleving van de voorwaarde vast te stellen op de indieningsdatum van de steunaanvraag. Die aanpak zorgt ervoor dat alleen gezonde ondernemingen toegelaten worden voor steuntoekenning en voorkomt dat ondernemingen in moeilijkheden het hele evaluatieproces moeten doorlopen om op het einde niet gesteund te worden, omdat ze niet (tijdig) in orde geraken.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 217. Zulte - Olympia

​Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Dit decreet ontwikkelde een systematiek waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het Brownfieldconvenant 217. Zulte - Olympia goed. Het project Zulte -Olympia beoogt de herontwikkeling van een onderbenut en verontreinigd voormalig fabrieksterrein waar tot in 2008 Olympia wasautomaten werden gefabriceerd. Op het terrein, met een oppervlakte van ca 5.500 m² en gelegen langs de Rijksweg N43 te Machelen (Zulte), zal een duurzaam en kwalitatief woonproject gerealiseerd worden met 18 woningen, 4 studio’s, 2 appartementen en 3 handelspanden. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Convenant Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM): addendum 2

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van addendum 2 goed van het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM). Via dit addendum wordt de opdracht gegeven om de expertise van het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) te integreren binnen de werking van ECOOM en om het onderzoeksvoorstel 'Steunpunt Economie en Ondernemen - inkanteling in ECOOM Onderzoeksplan 2021 en Onderzoeksprogramma vanaf 2022' uit te voeren. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk en Sociale Economie zal zorgen voor de uitvoering van deze beslissing.

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 26 februari 2021 en alle documenten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaanderen maakt 11 miljoen vrij voor programma Vlaamse Ruimtevaarteconomie

  23 april 2021

  De Vlaamse regering maakt de komende vijf jaar 11 miljoen euro vrij voor het programma 'Vlaamse Ruimtevaarteconomie'. Met dat programma wil Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits (CD&V) onder meer de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uitbreiden. De nieuwe Frank De Winne onderzoeksbeurzen moeten jong talent aantrekken voor het Vlaams ruimtevaartprogramma.

 • Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  23 april 2021

  Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een informatierapport uit over artificiële intelligentie (AI). Hij bracht in dit rapport onder andere de sociaaleconomische impact vanuit een internationaal perspectief in kaart. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met onderzoekers en professoren van de universiteiten van Leuven en Maastricht.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 16

  22 april 2021

  O.a. cybersecurity bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), overdracht familiale bedrijven en stand van zaken startlening.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 april 2021)

  22 april 2021

  O.a. vraag om uitleg over de impact van de blokkade van het Suezkanaal op de Vlaamse economie, Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, verlenging van de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en omzetdaling/ 'green lane'-project Brexit.

 • Raad gaat akkoord met programma eengemaakte markt 2021-2027

  19 april 2021

  Op 13 april heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over het Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP – Single Market Programme). Volgens de Portugees minister van Economie en Digitale Transitie, Pedro Siza Vieira, “vormt de eengemaakte markt de ruggengraat van onze economie. Het nieuwe programma zorgt ervoor dat de markt goed zal functioneren voor zowel bedrijven als consumenten en zal duurzaam concurrentie­vermogen en groei in de hele EU blijven bevorderen.”