Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 november 2020)

Filter items
Nieuws
27 november 2020

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 27 november 2020 en alle documenten

Economie 

Kapitaalverhoging van 100 miljoen euro bij nv Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM)

Om de Limburgse economie en innovatiestructuren extra zuurstof te geven, voert de Vlaamse Regering een kapitaalverhoging van 100 miljoen euro door bij de Limburgse Reconversiemaatschappij. Met deze extra middelen kan de LRM binnen het kader van de beheersovereenkomst beloftevolle startups en scale‐ups ondersteunen in hun verdere groei, alsook participeren in innovatieve spinoffs samen met de UHasselt en andere onderzoeks‐ en kennisinstellingen.

Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite

​Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet ontwikkelde hiervoor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden, mits toestemming van alle partijen in het convenant, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het Addendum goed aan het Brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite. Het gaat om de toetreding van Socare bv, Socare Offices bv en Guldendal TM als actoren, en het uittreden van SR Brownfield Developers nv als actor in het convenant.

Strategische Transformatiesteun aan Medec International bv in Aalst

De Vlaamse Regering kent aan het transformatieproject van Medec International bv in Aalst 1,29 miljoen euro strategische transformatiesteun Covid-19 toe voor investeringen en 69.000 euro strategische transformatiesteun voor opleidingen. Medec International bv in Aalst richt zich voornamelijk op de productie van een beademingstoestel voor anesthesie dat wereldwijd vermarkt wordt. De coronapandemie heeft de ontwikkeling van een meer aangepast toestel in een stroomversnelling gebracht. Kaderend in een langetermijnvisie werd het project ‘Aeolus’ gestart ter ontwikkeling van een beademingstoestel dat voldoet aan alle Intensive Care Unit-‘compliance’- en veiligheidsvereisten. Het transformatieproject gaat om de industriële opschaling en commerciële ontplooiing van het nieuwe toestel tegen 2021.

Wijziging decreet Winwinlening: vriendenaandeel

Een aanzienlijk aantal bedrijven dreigt in solvabiliteitsproblemen te geraken naar aanleiding van de coronacrisis. Na adviezen van de SERV en van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering daarom definitief het decreet over de Winwinlening. Deze decreetswijziging beoogt het Vriendenaandeel in werking te stellen. Familie en vrienden zullen zo aangemoedigd worden aandelen te verwerven in kmo’s. De Vlaamse Regering beslist nu tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet over de Winwinlening wijzigt, wat betreft het Vriendenaandeel. Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 25 november 2020.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Vlaams Beleidsplan CyberSecurity (CS) – flankerend beleid: Outreach en Communicatie

In het kader van het Vlaamse Impulsprogramma rond CyberSecurity (CS), dat gestart is in 2019, wordt een programmaonderdeel voor flankerend beleid voorzien. Dit flankerend beleid bevat een onderdeel opleiding, en een onderdeel outreach en brede communicatie. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het algemene opzet, de taakstellingen en uitrol van het Vlaams CS Outreach- en Communicatieprogramma, als bouwblok in de Beleidsagenda CS, voor het aanbod van outreach en communicatie CS vanuit het Hoger Onderwijs. Ze richt meteen ook een stuurgroep Vlaams CS Opleidingsprogramma op die jaarlijks zal rapporteren aan de voogdijminister over de stand van zaken van outreach en communicatie binnen het CS programma. Ze neemt ook een aantal beslissingen rond budgetten en subsidies. Doel is het verspreiden van kennis rond cybersecurity op basis van een sterke technisch-wetenschappelijke bagage, met inbegrip van inzicht in relevante innovaties in Vlaanderen en ver daarbuiten en op een laagdrempelige, ​breed toegankelijke wijze.

Vlaams Beleidsplan CyberSecurity (CS) – flankerend beleid: het Vlaams CS Opleidingsprogramma

In het kader van het Vlaamse Impulsprogramma rond CyberSecurity (CS), dat gestart is in 2019, wordt een programmaonderdeel voor flankerend beleid voorzien. Dit flankerend beleid bevat een onderdeel opleiding, en een onderdeel outreach en brede communicatie. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het algemene opzet, de taakstellingen en uitrol van het Vlaams CS Opleidingsprogramma, als bouwblok in de Beleidsagenda CS, voor het aanbod van opleidingen CS vanuit het Hoger Onderwijs. Ze richt meteen ook een stuurgroep Vlaams CS Opleidingsprogramma op die jaarlijks zal rapporteren aan de voogdijminister over de stand van zaken van het CS opleidingsprogramma. Ze neemt ook een aantal beslissingen rond budgetten en subsidies. De belangrijkste resultaten uit het programma zijn de creatie van nieuw opleidingsmateriaal, de versnelling en verbetering van de distributie van bestaand opleidingsmateriaal, en de creatie van basiscursussen die als referentieopleiding voor een grote, brede doelgroep uit het hoger onderwijs gebruikt kunnen worden. Tot slot wordt er geïnvesteerd in de opleiding van experten.

Kapitaalverhoging van 100 miljoen euro bij nv Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM)

Om de Limburgse economie en innovatiestructuren extra zuurstof te geven, voert de Vlaamse Regering een kapitaalverhoging van 100 miljoen euro door bij de Limburgse Reconversiemaatschappij. Met deze extra middelen kan de LRM binnen het kader van de beheersovereenkomst beloftevolle startups en scale‐ups ondersteunen in hun verdere groei, alsook participeren in innovatieve spinoffs samen met de UHasselt en andere onderzoeks‐ en kennisinstellingen.

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 27 november 2020 en alle documenten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (17 juni 2022)

  17 juni 2022

  O.a. voordracht onafhankelijke bestuurders PMV.

 • EU-nieuws deze week | 13 - 17 juni 2022

  17 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Europese Ministers vergaderen over chipwet en ondersteuning jonge onderzoekers in tijden van crisis

  Europese ministers vergaderen over chipwet en ondersteuning jonge onderzoekers in tijden van crisis

  13 juni 2022

  Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni vergaderde de Raad Concurrentievermogen (luiken Industrie/Interne Markt/Onderzoek/Ruimtevaart) te Luxemburg.