Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (28 mei 2021)

Filter items
Nieuws
28 mei 2021

Economie 

Plan Vlaamse Veerkracht: dossiernummer 124

De Vlaamse Regering voorziet in het relanceplan Vlaamse Veerkracht 15 miljoen euro die door VLAIO kan worden ingezet om de circulaire maakindustrie te ondersteunen (project VV124). Ze keurt nu de aanpak goed voor de subsidiëring van projecten in de circulaire maakindustrie, en maakt 15 miljoen euro vrij vanuit de relanceprovisie voor het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (begrotingsfonds van VLAIO). De Vlaamse minister bevoegd voor economie zal zorgen voor de verdere organisatie en behandeling van de oproepen en het toewijzen van de subsidie aan de goedgekeurde aanvragen. 

Plan Vlaamse Veerkracht: dossiernummers 25 en 27

Uit recente kaarten en indicatoren van de OESO en van het World Resources Institute blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen worden door extreme droogte. Vooral in Vlaanderen is de jaarlijkse waterbeschikbaarheid laag, gezien de grote bevolkingsdichtheid, verharding, en de grote verscheidenheid aan activiteiten op een kleine oppervlakte. Door de klimaatverandering kan het risico op waterschaarste bovendien nog toenemen. Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering daarom deze droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden. In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurt de Vlaamse Regering nu de besteding goed van 16 miljoen euro, in te zetten voor de versterking van ecologiesteun aan bedrijven voor projecten die tegemoetkomen aan de waterproblematiek, en steun voor onderzoek gericht op toepassingen in de landbouwsector via landbouwtrajecten.​ Ze voorziet daarbij het bedrag van 10 miljoen euro op de relanceprovisie voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de uitvoering van het project VV 27 - blue deal economie, en 6 miljoen euro op de relanceprovisie voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de uitvoering van het project VV 25 - onderzoek. 

Plan Vlaamse Veerkracht: dossiernummer 123

De Vlaamse Regering voorziet in het relanceplan Vlaamse Veerkracht 10 miljoen euro die door VLAIO kan worden ingezet om circulair bouwen te ondersteunen (project VV 123). Ze keurt nu de aanpak goed voor de subsidiëring van projecten in het thema circulair bouwen. De Vlaamse minister bevoegd voor economie zal zorgen voor de verdere organisatie en behandeling van de oproepen en de subsidie toewijzen aan de goedgekeurde aanvragen. Ze beslist tegelijk om 10 miljoen euro vrij te maken vanuit de relanceprovisie ten gunste van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (begrotingsfonds van VLAIO).

Plan Vlaamse Veerkracht: dossiernummer 27

De Vlaamse Regering kent Strategische Ecologiesteun toe voor een bedrag van 1 miljoen euro aan Tiense Suikerraffinaderij nv in Tienen. Tiense Suikerraffinaderij nv maakt deel uit van de Südzuckergroep en is marktleider in België. In de suikerfabriek in Tienen zullen de huidige diffusietrommels vervangen worden door een nieuw diffusietorenconcept dat tot de laatste nieuwe technologie behoort en toelaat om zeer energie-efficiënt te opereren met minder waterverbruik. Het nieuwe concept geeft de onderneming een competitieve voorsprong op het vlak van energieverbruik, suikerverliezen en modulaire capaciteit.

Raad van bestuur van de LRM nv: voordracht leden

De Vlaamse Regering draagt Karlien De Turck, Jules Noten en Hans Wilmots voor als onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM nv).

Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het ontwerp van brownfieldconvenant 210. Bavikhove -Treurniet principieel goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraak- en informatiemoment organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente. 

 

Wetenschap 

 

 

Innovatie 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • speurgids 2021

  'Speurgids 2021' nu beschikbaar

  23 juli 2021

  In de nieuwe Speurgids 2021 worden de kredieten uit de Vlaamse begroting die te maken hebben met de ondersteuning van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in brede zin (4,357 miljard euro) geïntegreerd geanalyseerd en toegelicht.

 • Versterking van de Europese Onderzoeksruimte via een ‘Pact voor O&I’ en een mondiale aanpak van O&O&I centraal op de informele Raad Onderzoek te Slovenië

  19 juli 2021

  Gisteren vond de informele ministeriële vergadering onderzoek fysiek plaats in Brdo pri Kranju/Ljubljana, Slovenië. Twee belangrijke onderwerpen stonden op de agenda, (1) de “Europese Onderzoeksruimte (ERA): het vertalen van gedeelde Europese doelstellingen naar maatregelen op nationaal niveau” en (2) een “Evenwichtige openheid: De nieuwe mondiale aanpak voor onderzoek en innovatie”.

 • COVID-19: Gerichte bescherming en extra controleurs

  19 juli 2021

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt de controle op uitbetaalde bescherming aan ondernemers opgedreven. Er komen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen 15 inspecteurs bij voor de komende 2 jaar om de 565.000 coronadossiers sneller te controleren. Daarnaast komt er een verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme voor een aantal sectoren die nog steeds sterke hinder ondervinden door de coronamaatregelen zoals discotheken, feestzalen, hotels en bepaalde ondernemers in de eventsector. Tot slot wordt de heropstartlening verlengd tot 30 september 2021.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (16 juli 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (16 juli 2021)

  16 juli 2021

  O.a. continuering strategische roadmap Regmed XB, subsidie en werkplan Vlaamse AI Academie, selectie en goedkeuring UNESCO projectvoorstellen voor financiering via het Vlaams UNESCO-Trustfonds Wetenschappen en vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

 • EU-nieuws deze week | 12 - 16 juli 2021

  16 juli 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.