Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (29 maart 2019)

Filter items
Nieuws
29 maart 2019

Economie

Oprichting Flanders Future Techfund

Vlaanderen investeert in de opbouw van een strategische onderzoeksportefeuille bij strategische onderzoekscentra (SOC's) en via andere kanalen in de opbouw van een technologie portfolio bij de universiteiten in Vlaanderen. Veel van de daar ontwikkelde technologie is platformtechnologie: inzetbaar in diverse sectoren en toepassingen. De huidige valorisatiemodellen zijn onvoldoende in staat om het brede potentieel van deze platformtechnologie te capteren. Het is dus bijzonder moeilijk om voor deze technologie ontwikkeling externe investeerders aan te trekken, aangezien er nog geen bewezen prototype is en de ontwikkelingskosten aanzienlijk zijn. De Vlaamse Regering keurt daarom de oprichting goed van het Flanders Future Techfund. Dat fonds moet de platformtechnologie aanwezig in het Vlaamse onderzoek van SOC's en universiteiten en de Vlaamse speerpuntclusters naar de markt brengen via start-ups met een brede productportefeuille en een sterk groeipotentieel en/of via licentieovereenkomsten met bestaande bedrijven. De bevoegde minister voor Innovatie zal zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing en voor de formele oprichting van het fonds als juridische entiteit en het afsluiten van het fiduciair beheer mandaat. 

>> Lees ook: wat is het Flanders Future Techfund

 

Programmatie duale structuuronderdelen gewoon secundair onderwijs

De Vlaamse Regering keurt de programmatie goed van duale structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020. Er werden 397 ontvankelijke aanvragen ingediend door 99 aanbieders. Daarvan worden 385 programmatieaanvragen goedgekeurd, 12 worden er ongunstig beoordeeld.

Raad van bestuur Flanders District of Creativity (Flanders DC): vervanging lid

De Vlaamse Regering draagt Jens De Vos voor ter vervanging van Vincent Thoen als lid van de raad van bestuur van Flanders District of Creativity(Flanders DC).

 

 

Wetenschap

Oprichting Flanders Future Techfund

Vlaanderen investeert in de opbouw van een strategische onderzoeksportefeuille bij strategische onderzoekscentra (SOC's) en via andere kanalen in de opbouw van een technologie portfolio bij de universiteiten in Vlaanderen. Veel van de daar ontwikkelde technologie is platformtechnologie: inzetbaar in diverse sectoren en toepassingen. De huidige valorisatiemodellen zijn onvoldoende in staat om het brede potentieel van deze platformtechnologie te capteren. Het is dus bijzonder moeilijk om voor deze technologie ontwikkeling externe investeerders aan te trekken, aangezien er nog geen bewezen prototype is en de ontwikkelingskosten aanzienlijk zijn. De Vlaamse Regering keurt daarom de oprichting goed van het Flanders Future Techfund. Dat fonds moet de platformtechnologie aanwezig in het Vlaamse onderzoek van SOC's en universiteiten en de Vlaamse speerpuntclusters naar de markt brengen via start-ups met een brede productportefeuille en een sterk groeipotentieel en/of via licentieovereenkomsten met bestaande bedrijven. De bevoegde minister voor Innovatie zal zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing en voor de formele oprichting van het fonds als juridische entiteit en het afsluiten van het fiduciair beheer mandaat. 

 

 

Innovatie

Oprichting Flanders Future Techfund

Vlaanderen investeert in de opbouw van een strategische onderzoeksportefeuille bij strategische onderzoekscentra (SOC's) en via andere kanalen in de opbouw van een technologie portfolio bij de universiteiten in Vlaanderen. Veel van de daar ontwikkelde technologie is platformtechnologie: inzetbaar in diverse sectoren en toepassingen. De huidige valorisatiemodellen zijn onvoldoende in staat om het brede potentieel van deze platformtechnologie te capteren. Het is dus bijzonder moeilijk om voor deze technologie ontwikkeling externe investeerders aan te trekken, aangezien er nog geen bewezen prototype is en de ontwikkelingskosten aanzienlijk zijn. De Vlaamse Regering keurt daarom de oprichting goed van het Flanders Future Techfund. Dat fonds moet de platformtechnologie aanwezig in het Vlaamse onderzoek van SOC's en universiteiten en de Vlaamse speerpuntclusters naar de markt brengen via start-ups met een brede productportefeuille en een sterk groeipotentieel en/of via licentieovereenkomsten met bestaande bedrijven. De bevoegde minister voor Innovatie zal zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing en voor de formele oprichting van het fonds als juridische entiteit en het afsluiten van het fiduciair beheer mandaat. 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuwe

 • Vlaamse Regering duidt leden aan van stuurgroepen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

  10 juni 2019

  De stuurgroep Artificiële Intelligentie en de stuurgroep Cybersecurity moeten de werking en impact van de betreffende beleidsplannen evalueren en waar nodig bijsturen. De Vlaamse Regering duidde afgelopen vrijdag de leden aan van de beide stuurgroepen. 

 • Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

  9 juni 2019

  Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid. Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM. Ze beslist tegelijk tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 755.000 euro, om als bijkomende subsidie toe te kennen aan ECOOM voor het uitvoeren van de bijkomende taken. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7juni 2019)

  7 juni 2019

  O.a. aanduiding leden stuurgroepen van de beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity en Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 3 - 7 juni 2019

  7 juni 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  5 juni 2019

  Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord. Op 4 juni 2019 overhandigde Martin Ruebens - voorzitter van het Voorzitterscollege van Vlaamse leidend ambtenaren - aan formateur Bart De Wever het document ‘Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024’.