Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 juli 2020)

Filter items
Nieuws
3 juli 2020

Economie

Strategische transformatiesteun Renson Sunprotection-Screens nv in Waregem

De Vlaamse Regering kent 2 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Renson Sunprotection-Screens nv in Waregem. De Renson-groep is van familiebedrijf uitgegroeid tot een internationale speler op het vlak van ventilatie, zonwering, ‘outdoor living’, pakketbrievenbussen, interieuroplossingen en ‘smart building’-toepassingen. Om te kunnen blijven groeien, ontwikkelt Renson Sunprotection-Screens vernieuwde producten en heeft de onderneming nood aan een nieuw productieproces. Bijkomend wordt een belevingsconcept aan de bedrijfsactiviteiten toegevoegd. Om dat te ondersteunen en vorm te geven, werd ook een achterliggende digitale ondersteuning ontwikkeld die nieuw is voor de sector.  

Brownfieldconvenant 206. Zelzate – Herontwikkeling Callemansputte

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde Brownfields. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 206. Zelzate – Herontwikkeling Callemansputte, met het oog op het organiseren van een inspraak- en informatievergadering. Tegelijk wordt het Addendum 2 aan het Brownfieldconvenant 54. Ertvelde – Kuhlmann Site Herontwikkeling goedgekeurd. Met dit addendum worden de percelen van de gipsberg uit het Brownfieldconvenant van 54. Ertvelde –Kuhlmann Site Herontwikkeling gehaald en toegevoegd aan het ontwerpconvenant van 206. Zelzate –Callemansputte.  

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

COVID-19: tijdelijke uitbreiding Strategische Transformatiesteun (STS)

In het kader van de coronacrisis beslist de Vlaamse Regering tot het invoeren van een generiek kader en het uitbreiden van het huidige kader voor investeringssteun aan Vlaamse ondernemingen die ruimer is dan de huidige Strategische Transformatiesteun (STS), maar die verder nauw aansluit bij de bestaande STS-regels en dit beperkt in de tijd.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 20 - 31 juli 2020

  24 juli 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Europese Raad bereikt akkoord over meerjarenbegroting en herstelfonds

  21 juli 2020

  Na vier dagen en vier nachten onderhandelen hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders dinsdagochtend vroeg een akkoord bereikt over de volgende meerjarenbegroting tot 2027 en een coronaherstelfonds, samen goed voor zowat 1.800 miljard euro.

 • Voorstelling rapporten economische en maatschappelijke relancecomités

  20 juli 2020

  De Vlaamse Regering installeerde na het uitbreken van de coronacrisis twee relancecomités: een economisch en een maatschappelijk. Beide comités presenteerden vorige week hun definitieve rapporten. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (17 juli 2020)

  17 juli 2020

  O.a. COVID-19: terugbetaalbaar voorschot evenementensector, overheveling Vlaams Energiebedrijf (VEB) naar beleidsdomein Omgeving, thematische oproep COVID-19 bij het FWO en Open Science beleid voor Vlaanderen en de Flemish Open Science Board (FOSB).

 • EU-nieuws deze week | 13 - 17 juli 2020

  17 juli 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.