Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 september 2021)

Filter items
Nieuws
3 september 2021

Economie 

ECOOM: machtiging rijksregister in het kader HRRF-databank

ECOOM is een erkend expertisecentrum voor onderzoek en ontwikkelingsmonitoring, dat decretaal verankerd is in het decreet over het wetenschaps- en innovatiebeleid. Een van de opdrachten van ECOOM is om de academische human resources in Vlaanderen te monitoren. Daarvoor heeft het een specifieke databank opgericht, de HRRF-databank, om de academische loopbanen van onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit in kaart te brengen. Hiervoor heeft ECOOM toegang nodig tot het Rijksregister. Om dat te regelen, keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, definitief het besluit goed dat ECOOM daar een machtiging voor verleent. 

Toekenning Strategische Transformatiesteun aan Kuehne + Nagel nv te Antwerpen

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,25 miljoen euro toe aan Kuehne + Nagel in Antwerpen. Het bedrijf is één van de marktleiders voor complexe 'end-to-end' logistieke oplossingen. Met de transformatie zet het een stap verder in haar datagedreven logistiek, door gebruik te maken van uiterst nauwkeurige voorspellingen en inzichten door gebruik van een breed scala aan data. Het transformatieproject moet het huidige concept van de 'Control Tower' innoveren tot een intelligente versie, die slimme diensten voor haar klanten kan genereren. Dat is een volledig nieuw concept.

Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, opnieuw te ontwikkelen. Met het decreet is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten, dat het project en de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Het convenant wijzigen kan, met toestemming van alle partijen, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het Addendum 2 goed aan het Brownfieldconvenant 74. Turnhout- Stationsomgeving. Het addendum regelt de toetreding van Pionier Land nv, Pionier Construct nv, Turnhout Kantoren Land nv en Turnhout Kantoren Construct nv als actoren en omschrijft hun verbintenissen. 

 

Wetenschap 

Soja in 1000 tuinen project: herverdeling provisie

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van begrotingsartikelen voor het begrotingsjaar 2021 voor een bedrag van 112.000 euro, vanuit de provisie voor Algemene Beleidsondersteuning naar VIB vzw. Het gaat om een toelage aan VIB voor de uitbreiding van het project 'Soja in 1000 tuinen'. Met het project slaan wetenschappers van VIB, ILVO, UGent en KULeuven de handen in elkaar met burgers in een burgerparticipatieproject, om soja als nieuw gewas te introduceren in Vlaanderen, en zo bij te dragen aan een duurzame, lokale sojaproductie.

 

Innovatie 

Inagro vzw: subsidie project Enerpedia 4.0.

De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2026 een subsidie toe van 550.000 euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan INAGRO in Roeselare, voor de uitvoering van het project Enerpedia 4.0. Enerpedia 4.0 wil via advies en begeleiding, en op basis van een geïntegreerde aanpak een aanzet geven tot de ontwikkeling van concrete en haalbare technologieconcepten op individuele land- en tuinbouwbedrijven met een directe en substantiële impact op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het project wordt uitgevoerd over een periode van vijf jaar door een consortium van 13 Vlaamse landbouwpraktijkcentra, kenniscentra en adviesdiensten op basis van een ingediend projectplan.

Haalbaarheidsstudie stikstofcaptatie: herverdeling provisie

De Vlaamse Regering beslist voor het begrotingsjaar 2021 tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 210.000 euro. Het bedrag is bedoeld om een subsidie aan ILVO te financieren, voor het project 'Valorisatie van minerale stikstof uit stallen onder de vorm van organische meststof of diervoeders'. In het project worden verschillende scenario's bekeken om de stikstof uit de stallucht en/of de mest op te werken tot waardevolle microbiële biomassa, inzetbaar binnen de circulaire economie.

Toekenning Strategische Transformatiesteun aan Kuehne + Nagel nv te Antwerpen

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,25 miljoen euro toe aan Kuehne + Nagel in Antwerpen. Het bedrijf is één van de marktleiders voor complexe 'end-to-end' logistieke oplossingen. Met de transformatie zet het een stap verder in haar datagedreven logistiek, door gebruik te maken van uiterst nauwkeurige voorspellingen en inzichten door gebruik van een breed scala aan data. Het transformatieproject moet het huidige concept van de 'Control Tower' innoveren tot een intelligente versie, die slimme diensten voor haar klanten kan genereren. Dat is een volledig nieuw concept.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.