Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 september 2021)

Filter items
Nieuws
3 september 2021

Economie 

ECOOM: machtiging rijksregister in het kader HRRF-databank

ECOOM is een erkend expertisecentrum voor onderzoek en ontwikkelingsmonitoring, dat decretaal verankerd is in het decreet over het wetenschaps- en innovatiebeleid. Een van de opdrachten van ECOOM is om de academische human resources in Vlaanderen te monitoren. Daarvoor heeft het een specifieke databank opgericht, de HRRF-databank, om de academische loopbanen van onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit in kaart te brengen. Hiervoor heeft ECOOM toegang nodig tot het Rijksregister. Om dat te regelen, keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, definitief het besluit goed dat ECOOM daar een machtiging voor verleent. 

Toekenning Strategische Transformatiesteun aan Kuehne + Nagel nv te Antwerpen

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,25 miljoen euro toe aan Kuehne + Nagel in Antwerpen. Het bedrijf is één van de marktleiders voor complexe 'end-to-end' logistieke oplossingen. Met de transformatie zet het een stap verder in haar datagedreven logistiek, door gebruik te maken van uiterst nauwkeurige voorspellingen en inzichten door gebruik van een breed scala aan data. Het transformatieproject moet het huidige concept van de 'Control Tower' innoveren tot een intelligente versie, die slimme diensten voor haar klanten kan genereren. Dat is een volledig nieuw concept.

Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, opnieuw te ontwikkelen. Met het decreet is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten, dat het project en de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Het convenant wijzigen kan, met toestemming van alle partijen, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het Addendum 2 goed aan het Brownfieldconvenant 74. Turnhout- Stationsomgeving. Het addendum regelt de toetreding van Pionier Land nv, Pionier Construct nv, Turnhout Kantoren Land nv en Turnhout Kantoren Construct nv als actoren en omschrijft hun verbintenissen. 

 

Wetenschap 

Soja in 1000 tuinen project: herverdeling provisie

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van begrotingsartikelen voor het begrotingsjaar 2021 voor een bedrag van 112.000 euro, vanuit de provisie voor Algemene Beleidsondersteuning naar VIB vzw. Het gaat om een toelage aan VIB voor de uitbreiding van het project 'Soja in 1000 tuinen'. Met het project slaan wetenschappers van VIB, ILVO, UGent en KULeuven de handen in elkaar met burgers in een burgerparticipatieproject, om soja als nieuw gewas te introduceren in Vlaanderen, en zo bij te dragen aan een duurzame, lokale sojaproductie.

 

Innovatie 

Inagro vzw: subsidie project Enerpedia 4.0.

De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2026 een subsidie toe van 550.000 euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan INAGRO in Roeselare, voor de uitvoering van het project Enerpedia 4.0. Enerpedia 4.0 wil via advies en begeleiding, en op basis van een geïntegreerde aanpak een aanzet geven tot de ontwikkeling van concrete en haalbare technologieconcepten op individuele land- en tuinbouwbedrijven met een directe en substantiële impact op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het project wordt uitgevoerd over een periode van vijf jaar door een consortium van 13 Vlaamse landbouwpraktijkcentra, kenniscentra en adviesdiensten op basis van een ingediend projectplan.

Haalbaarheidsstudie stikstofcaptatie: herverdeling provisie

De Vlaamse Regering beslist voor het begrotingsjaar 2021 tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 210.000 euro. Het bedrag is bedoeld om een subsidie aan ILVO te financieren, voor het project 'Valorisatie van minerale stikstof uit stallen onder de vorm van organische meststof of diervoeders'. In het project worden verschillende scenario's bekeken om de stikstof uit de stallucht en/of de mest op te werken tot waardevolle microbiële biomassa, inzetbaar binnen de circulaire economie.

Toekenning Strategische Transformatiesteun aan Kuehne + Nagel nv te Antwerpen

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,25 miljoen euro toe aan Kuehne + Nagel in Antwerpen. Het bedrijf is één van de marktleiders voor complexe 'end-to-end' logistieke oplossingen. Met de transformatie zet het een stap verder in haar datagedreven logistiek, door gebruik te maken van uiterst nauwkeurige voorspellingen en inzichten door gebruik van een breed scala aan data. Het transformatieproject moet het huidige concept van de 'Control Tower' innoveren tot een intelligente versie, die slimme diensten voor haar klanten kan genereren. Dat is een volledig nieuw concept.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (16 september 2021)

  16 september 2021

  O.a. beleids- en begrotingstoelichting Economie, Wetenschap en Innovatie, gedachtewisseling over de stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis en vraag om uitleg over de inzet van de ESA-middelen en de Vlaamse investeringen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 september 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 september 2021)

  10 september 2021

  O.a. gigarantwaarborg verlengd van 8 tot 15 jaar, vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en digibanken.

 • Vlaams beschermingsmechanisme loopt ten einde

  10 september 2021

  Eind september loopt het Vlaams beschermingsmechanisme af. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voor de maanden juli, augustus en september is er nog gerichte steun aan sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Hotels, discotheken, dancings, feestzalen, een beperkte groep ondernemingen in de eventsector en ook reisbureaus, reisorganisatoren en autocarondernemingen zullen een beroep kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 10 september 2021

  10 september 2021

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_4610Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • EU-Commissaris Sinkevičius benadrukt belang van blauwe economie tijdens bezoek aan Oostende

  6 september 2021

  EU-Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius maakte tijdens een bezoek aan Oostende nader kennis maken met een aantal lokale initiatieven binnen de duurzame blauwe economie. "Vlaanderen bewijst dat een duurzame blauwe economie niet enkel een concept op papier is, maar een steeds tastbaardere realiteit, die ons zal helpen om de doelstellingen van de Europese Green Deal te realiseren.”