Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (30 april 2021)

Filter items
Nieuws
30 april 2021

Economie 

Sanctie frauduleuze steunaanvraag bij Agentschap Innoveren en Ondernemen: wijzigingsbesluit

​Bij de beoordeling van de steunaanvragen voor de verscheidene coronapremies, ingediend door ondernemingen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), is gebleken dat sommige ondernemingen een aanvraag indienen op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie. Op deze manier proberen bepaalde ondernemingen steun te bekomen waarop zij geen recht hebben. Om dit soort misbruik beter te kunnen bestraffen en ook te voorkomen, wordt voorgesteld om ondernemingen, waarvan wordt vastgesteld dat zij dergelijke aanvragen indienen, uit te sluiten voor bijkomende steun voor een periode van vijf jaar. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel diverse besluiten met steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning: aanpassing steunbesluiten VLAIO

De financiële steunverstrekking aan ondernemingen vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gebeurt nu quasi uitsluitend via subsidies. Het gebruik van steun in de vorm van terugbetaalbare voorschotten moet volgens de Europese regelgeving worden bevorderd, omdat dit soort risicodelende instrumenten aanzienlijk bijdraagt tot het versterkte stimulerende effect van steun. Na adviezen van de SERV en van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering daarom definitief haar steunbesluiten aan te passen zodat het gebruik van terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning in het VLAIO-instrumentarium mogelijk wordt. 

Goedkeuring Brownfieldconvenant 160. Sleidinge – Witte Moer

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. De Vlaamse Regering hecht in dit kader haar definitieve goedkeuring aan het brownfieldconvenant 160. Sleidinge - Witte Moer, met het oog op de ondertekening en de sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. 

Heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen

Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over het verlenen van een heropstartlening voor ondernemingen met liquiditeitsnoden. Door de coronacrisis, en ondanks de steunmaatregelen, hebben heel wat bedrijven dringende liquiditeitsnoden. Deze stellen zich bijzonder bij de herbevoorrading en de herstart van activiteiten. Om de succesvolle herstart van de economie te ondersteunen, heeft de Vlaamse Regering nu een leningsformule uitgewerkt, om de bedrijven nu te helpen, terwijl de middelen later wel nog terugstromen naar de Vlaamse overheid.

 

Wetenschap

Thematische oproep bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurt de Vlaamse Regering principieel de thematische oproep voor de bio-economie goed bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Binnen de bio-economie wordt gezocht naar technologische oplossingen voor afvalverwerking, duurzaam landgebruik, chemicaliënproductie,... Over deze oproep wordt het advies ingewonnen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek –Vlaanderen, daarna gaat het naar de Raad van State. Het totaal budget voor deze oproep is 3 miljoen euro.

 

Innovatie

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Europees Commissaris Thierry Breton bezoekt Leuvense onderzoekscentrum imec

  11 juni 2021

  De Europese halfgeleideralliantie zou "binnen enkele weken" een feit zijn. Dat heeft Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton tijdens een bezoek aan het Leuvense onderzoekscentrum imec gezegd. De alliantie tussen lidstaten, bedrijven en kennisinstellingen moet zorgen voor een verhoogde productie van halfgeleiders in Europa. Halfgeleiders zijn onmisbaar voor het produceren van chips.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 23

  11 juni 2021

  O.a. Industrieforum, Gigarant en bestrijding leegstand in steden.

 • EU-nieuws deze week | 7 - 11 juni 2021

  11 juni 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juni 2021)

  10 juni 2021

  O.a. vragen om uitleg over Open Science Vlaanderen, STEM-actieplan en nieuw instrument voor innovatiesteun.

 • Vlaamse hyperloop?

  10 juni 2021

  Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits laat onderzoeken of Vlaanderen een strategische partner kan zijn in de uitrol van een Hyperloop netwerk. Zo zouden grote hoeveelheden goederen op 21 minuten van Brussel naar Schiphol getransporteerd kunnen worden. De Vlaamse industrie en de universiteiten beschikken over belangrijke technologische troeven om een rol te spelen in het onderzoek hiernaar.