Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (30 april 2021)

Filter items
Nieuws
30 april 2021

Economie 

Sanctie frauduleuze steunaanvraag bij Agentschap Innoveren en Ondernemen: wijzigingsbesluit

​Bij de beoordeling van de steunaanvragen voor de verscheidene coronapremies, ingediend door ondernemingen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), is gebleken dat sommige ondernemingen een aanvraag indienen op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie. Op deze manier proberen bepaalde ondernemingen steun te bekomen waarop zij geen recht hebben. Om dit soort misbruik beter te kunnen bestraffen en ook te voorkomen, wordt voorgesteld om ondernemingen, waarvan wordt vastgesteld dat zij dergelijke aanvragen indienen, uit te sluiten voor bijkomende steun voor een periode van vijf jaar. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel diverse besluiten met steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning: aanpassing steunbesluiten VLAIO

De financiële steunverstrekking aan ondernemingen vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gebeurt nu quasi uitsluitend via subsidies. Het gebruik van steun in de vorm van terugbetaalbare voorschotten moet volgens de Europese regelgeving worden bevorderd, omdat dit soort risicodelende instrumenten aanzienlijk bijdraagt tot het versterkte stimulerende effect van steun. Na adviezen van de SERV en van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering daarom definitief haar steunbesluiten aan te passen zodat het gebruik van terugbetaalbare voorschotten als modaliteit voor innovatie- en economische ondersteuning in het VLAIO-instrumentarium mogelijk wordt. 

Goedkeuring Brownfieldconvenant 160. Sleidinge – Witte Moer

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. De Vlaamse Regering hecht in dit kader haar definitieve goedkeuring aan het brownfieldconvenant 160. Sleidinge - Witte Moer, met het oog op de ondertekening en de sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. 

Heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen

Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over het verlenen van een heropstartlening voor ondernemingen met liquiditeitsnoden. Door de coronacrisis, en ondanks de steunmaatregelen, hebben heel wat bedrijven dringende liquiditeitsnoden. Deze stellen zich bijzonder bij de herbevoorrading en de herstart van activiteiten. Om de succesvolle herstart van de economie te ondersteunen, heeft de Vlaamse Regering nu een leningsformule uitgewerkt, om de bedrijven nu te helpen, terwijl de middelen later wel nog terugstromen naar de Vlaamse overheid.

 

Wetenschap

Thematische oproep bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurt de Vlaamse Regering principieel de thematische oproep voor de bio-economie goed bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Binnen de bio-economie wordt gezocht naar technologische oplossingen voor afvalverwerking, duurzaam landgebruik, chemicaliënproductie,... Over deze oproep wordt het advies ingewonnen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek –Vlaanderen, daarna gaat het naar de Raad van State. Het totaal budget voor deze oproep is 3 miljoen euro.

 

Innovatie

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.