Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (4 februari 2022)

Filter items
Nieuws
4 februari 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen van de Vlaamse Regering van vrijdag 4 februari 2022

Economie 

COVID-19: Vlaams Beschermingsmechanisme

​De Vlaamse Regering  keurt principieel het besluit goed met gerichte beschermingsmaatregelen voor de ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2022 een omzetdaling hebben ondervonden door de coronavirusmaatregelen. Deze maatregelen sluiten aan op het Vlaams Beschermingsmechanisme Octies, zoals is goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 januari 2022. De vlaamse minister, bevoegd voor economie, zal dit besluit aanmelden bij de Europese Commissie in het kader van de Tijdelijke Kaderregeling voor staatssteun ter ondersteuning van de economie door de Covid-19-uitbraak.

Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfield-project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 139. Zwalm - Roborst Steenbakkerij goed. Het agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): Interreg 21-27

​De Vlaamse Regering valideert de ontwerpen van Interreg A en Interreg B programma's met het oog op indiening bij de Europese Commissie voor beoordeling en goedkeuring door Europa. Het gaat om drie Interreg A programma's voor grensoverschrijdende samenwerking met directe buurlanden (Grensregio Vlaanderen-Nederland, Maas-Rijn, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen). Daarnaast zijn er twee Interreg B programma's voor transnationale samenwerking met meerdere EU-landen tegelijk. De Vlaamse minister bevoegd voor economie zal het nodige doen voor de indiening bij de Europese Commissie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

 

 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.

 • Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  26 juni 2022

  Om zich te beschermen tegen investeringen vanuit niet-EU-lidstaten die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde en de Vlaamse strategische belangen, keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot instemming met een interfederaal samenwerkingsakkoord om een screeningsmechanisme uit te bouwen, principieel goed.

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  24 juni 2022

  O.a. screeningmechanisme buitenlandse directe investeringen en hinderpremie openbare werken.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)