Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (6 oktober 2017)

Filter items
Nieuws
6 oktober 2017

Economie

-

 

Wetenschap

Samenwerkingsakkoord invasieve uitheemse soorten

De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. De minister-president en de bevoegde ministers voor natuurbehoud en wetenschapsbeleid zullen het samenwerkingsakkoord ondertekenen. Ze hecht tegelijk haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het akkoord kadert in de uitvoering van de Europese Verordening over de preventie en beheersing van invasieve uitheemse soorten. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de MiNa-Raad en daarna van de Raad van State.

 

Innovatie

Steunverlening O&O-projecten consortia van ondernemingen

De Vlaamse Regering keurt principieel drie besluiten goed die de steun regelen aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. De besluiten vervangen het O&O-besluit, waarvoor de goedkeuring door Europa eindigt op 5 oktober 2017. Omdat de invulling van het O&O-besluit al erg ruim was, en nu door nieuwe steunmogelijkheden in de Europese regelgeving nog ruimer wordt, is besloten om de steunmodaliteiten te verdelen over drie besluiten, met een duidelijke inhoudelijke focus.

De drie besluiten omvatten steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen; steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen; en steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten met het oog op de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties in Vlaanderen.

Over deze besluiten wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. 

 

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden: aanpassing overgangsbepaling

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het VIS-besluit dat de steun regelt aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden. Bedoeling is de overgangsbepaling aan te passen, om continuïteit van steunprogramma's en rechtsgeldigheid te garanderen voor alle projecten ingediend voor de uiterste geldigheidsdatum van het VIS-besluit (31 december 2017). Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

Regeling cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

Het ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ stimuleert onder meer 'precommercieel innovatief aankopen', waarbij onderzoek- en ontwikkelingsdiensten worden aangekocht door de overheid om tot nieuwe oplossingen te komen. De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de regeling van cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten. Via cofinanciering van innovatieprojecten wil het ‘Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten’ het aankopen van onderzoeksdiensten in de publieke sector in Vlaanderen aanmoedigen. Het besluit werkt een beslissingskader voor cofinanciering uit. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de SERV.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen 2017 - week 50

  Schriftelijke vragen 2017 - week 50

  15 december 2017

  O.a. oproep interclusterprojecten, LA-trajecten en discripantie cijfers O&O-uitgaven 2014.

 • Brexit: FIT lanceert vernieuwd meldpunt

  Brexit: FIT lanceert vernieuwd meldpunt

  14 december 2017

  Flanders Investment and Trade (FIT) heeft een vernieuwd meldpunt voor de Brexit ontwikkeld. Het gaat om een website met praktische informatie voor bedrijven over bijvoorbeeld douaneformaliteiten en vergunningen.

 • Eerste steen van dronecampus gelegd

  Eerste steen van dronecampus gelegd

  13 december 2017

  In Sint-Truiden is de eerste steen gelegd van Droneport, een campus waar bedrijven in de dronesector zich kunnen settelen. De bedrijven zullen in drie afgebakende vliegzones hun drones kunnen testen op hoogten die normaal niet toegelaten zijn. Begin 2019 moet Droneport de deuren openen.

 • Oproep 'Citizen Science'

  Oproep 'Citizen Science'

  11 december 2017

  Citizen Science, of ‘burgerwetenschap’ in het Nederlands, is een belangrijke ontwikkeling in wetenschapsland. Hierbij kunnen burgers ongeacht hun achtergrond meewerken aan wetenschappelijke projecten. Minister Muyters lanceert nu een oproep voor Citizen Science projecten en trekt hiervoor 1 miljoen euro uit.   

 • Het hefboomeffect van Screen Flanders

  Het hefboomeffect van Screen Flanders

  11 december 2017

  Via Screen Flanders ondersteunt de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse gewest spenderen. Sinds de start van het programma midden 2012, genereerde 1 euro investering door Screen Flanders 4,93 euro audiovisuele uitgaven in het Vlaams Gewest. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag aan minister Muyters.