Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (6 september 2019)

Filter items
Nieuws
6 september 2019

Economie

Uitbreiding lijst structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten secundair onderwijs

De codex secundair onderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering het initiatief kan nemen om, afhankelijk van maatschappelijke, onderwijskundige of technologische ontwikkelingen of van arbeidsmarktbehoeften, nieuwe structuuronderdelen vast te leggen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen dat ook structuuronderdelen duaal zijn. Op 12 oktober 2018 werd zo al een eerste reeks van structuuronderdelen duaal goedgekeurd die organiseerbaar zijn vanaf 1 september 2019. De Vlaamse Regering vervangt deze lijst volledig en breidt de lijst uit met 27 duale opleidingen, programmeerbaar vanaf september 2020. Het gaat over opleidingen BuSO OV3, 2de graad bso, 3de graad bso, specialisatiejaar bso en Se-n-Se tso voor gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief het besluit van 12 oktober 2018. 

Raad van bestuur van Flanders District of Creativity vzw (Flanders DC): voordracht lid

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) wenst haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur van Flanders District of Creativity vzw te wijzigen, en stelt voor om Annemie Lemahieu te vervangen door Fannie Henderickx. Met het oog op benoeming door de algemene vergadering, draagt de Vlaamse Regering nu Fannie Henderickx voor als bestuurder in de raad van bestuur van Flanders District of Creativity vzw.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie

Raad van bestuur van Flanders District of Creativity vzw (Flanders DC): voordracht lid

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) wenst haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur van Flanders District of Creativity vzw te wijzigen, en stelt voor om Annemie Lemahieu te vervangen door Fannie Henderickx. Met het oog op benoeming door de algemene vergadering, draagt de Vlaamse Regering nu Fannie Henderickx voor als bestuurder in de raad van bestuur van Flanders District of Creativity vzw.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2020)

  9 juli 2020

  Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen om uitleg over het aantrekken van buitenlandse start-ups en scale-ups naar Vlaanderen, de hinderpremie en eventuele steunmaatregelen voor FNG.

 • Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

  8 juli 2020

  Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet vzw. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities. Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  6 juli 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  6 juli 2020

  Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM, het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O,  dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018.