Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7 februari 2020)

Filter items
Nieuws
10 februari 2020

Economie

Visienota: “Vlaamse uitgangspunten brexit-onderhandelingen”

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk officieel de EU. Momenteel loopt de transitieperiode, waarbinnen moet onderhandeld worden over de toekomstige relatie. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de visienota goed met 'Vlaamse uitgangspunten Brexit-onderhandelingen'. Deze visienota geeft een duidelijk mandaat aan de Vlaamse onderhandelaars om, conform de inhoud van de tekst, maximaal te wegen op de onderhandelingen met het VK.   

PDF icon visienota_-_vlaamse_uitgangspunten_brexit-onderhandelingen.pdf

vzw Team Bedrijfstrajecten: subsidie werkjaar 2020

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 5,205 miljoen euro aan de vzw Team Bedrijfstrajecten voor het werkjaar 2020, in toepassing van het vijfjarig convenant tussen het Vlaams Gewest en de vzw Team Bedrijfstrajecten. 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV): ontslag en benoeming regeringsafgevaardigde

De Vlaamse Regering beslist om eervol ontslag te verlenen aan Wim Adriaens en Tom Van Laere te benoemen als regeringsafgevaardigde bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.        

 

 

Wetenschap

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): hersamenstelling raad van bestuur en ontslag en benoeming regeringscommissarissen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de voordracht van de volgende personen met het oog op benoeming door de Algemene Vergadering tot bestuurder bij het Vlaams Instituut voor de Zee: Carl Decaluwe, Daphné Dumery, Mark Andries, Wouter Vanlouwe, Charlotte Verkeyn en Romina Vanhooren. Aan Mark Andries en Frans Coussement wordt eervol ontslag verleend als regeringscommissarissen bij het VLIZ. Annie Cool en Danielle Raspoet worden benoemd als regeringscommissarissen.      

 

 

Innovatie

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): hersamenstelling raad van bestuur en ontslag en benoeming regeringscommissarissen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de voordracht van de volgende personen met het oog op benoeming door de Algemene Vergadering tot bestuurder bij het Vlaams Instituut voor de Zee: Carl Decaluwe, Daphné Dumery, Mark Andries, Wouter Vanlouwe, Charlotte Verkeyn en Romina Vanhooren. Aan Mark Andries en Frans Coussement wordt eervol ontslag verleend als regeringscommissarissen bij het VLIZ. Annie Cool en Danielle Raspoet worden benoemd als regeringscommissarissen. 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 april 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 april 2020)

  6 april 2020

  O.a. vervanging regeringsafgevaardigde LRM en imec en Hersamenstelling Hermes beslissingscomité.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 30 maart - 3 april 2020

  3 april 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 14

  Schriftelijke vragen deze week | week 14

  3 april 2020

  O.a. gebruik van slimme data en artificiële intelligentie bij VDAB, projecten en initiatieven Smart Cities en werkgelegenheid circulaire economie. 

 • Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

  Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

  1 april 2020

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

 • Tweede videoconferentie DG’s R&I en Europese Commissie over EU R&I actions on COVID19: vaccine development

  1 april 2020

  Op 31 maart vond op initiatief van Directeur-Generaal Jean-Eric Paquet, van het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (DG RTD), de tweede videoconferentie plaats met de Directeurs-generaal van de lidstaten rond O&I-acties inzake COVID-19. Dit maal met de focus op het ontwikkelen van een vaccin.