Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7 februari 2020)

Filter items
Nieuws
10 februari 2020

Economie

Visienota: “Vlaamse uitgangspunten brexit-onderhandelingen”

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk officieel de EU. Momenteel loopt de transitieperiode, waarbinnen moet onderhandeld worden over de toekomstige relatie. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de visienota goed met 'Vlaamse uitgangspunten Brexit-onderhandelingen'. Deze visienota geeft een duidelijk mandaat aan de Vlaamse onderhandelaars om, conform de inhoud van de tekst, maximaal te wegen op de onderhandelingen met het VK.   

PDF icon visienota_-_vlaamse_uitgangspunten_brexit-onderhandelingen.pdf

vzw Team Bedrijfstrajecten: subsidie werkjaar 2020

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 5,205 miljoen euro aan de vzw Team Bedrijfstrajecten voor het werkjaar 2020, in toepassing van het vijfjarig convenant tussen het Vlaams Gewest en de vzw Team Bedrijfstrajecten. 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV): ontslag en benoeming regeringsafgevaardigde

De Vlaamse Regering beslist om eervol ontslag te verlenen aan Wim Adriaens en Tom Van Laere te benoemen als regeringsafgevaardigde bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.        

 

 

Wetenschap

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): hersamenstelling raad van bestuur en ontslag en benoeming regeringscommissarissen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de voordracht van de volgende personen met het oog op benoeming door de Algemene Vergadering tot bestuurder bij het Vlaams Instituut voor de Zee: Carl Decaluwe, Daphné Dumery, Mark Andries, Wouter Vanlouwe, Charlotte Verkeyn en Romina Vanhooren. Aan Mark Andries en Frans Coussement wordt eervol ontslag verleend als regeringscommissarissen bij het VLIZ. Annie Cool en Danielle Raspoet worden benoemd als regeringscommissarissen.      

 

 

Innovatie

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): hersamenstelling raad van bestuur en ontslag en benoeming regeringscommissarissen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de voordracht van de volgende personen met het oog op benoeming door de Algemene Vergadering tot bestuurder bij het Vlaams Instituut voor de Zee: Carl Decaluwe, Daphné Dumery, Mark Andries, Wouter Vanlouwe, Charlotte Verkeyn en Romina Vanhooren. Aan Mark Andries en Frans Coussement wordt eervol ontslag verleend als regeringscommissarissen bij het VLIZ. Annie Cool en Danielle Raspoet worden benoemd als regeringscommissarissen. 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (21 februari 2020)

  21 februari 2020

  o.a. goedkeuring visienota Green Deal en vervanging lid Raad van bestuur Technopolis nv en Flanders Technology International vzw (F.T.I vzw).

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 10 - 14 februari 2020

  14 februari 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  14 februari 2020

  Vervanging regeringsafgevaardigde en voordracht bestuurder VITO.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 februari 2020)

  13 februari 2020

  O.a. vraag om uitleg over het OESO-landenrapport over België,  het sensibiliseren van ondernemers in het kader van de brexit en de projectoproep voor 'City of Things'.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 7

  Schriftelijke vragen deze week | week 7

  13 februari 2020

  O.a. cyberveiligheid uitrol toekomstig 5G-netwerk en evolutie innovatiesteun.