Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 januari 2021)

Filter items
Nieuws
8 januari 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 8 januari 2021 en alle documenten

Economie

Wijziging uitvoeringsbesluit wet over tewerkstelling buitenlandse werknemers: verhoogde flexibiliteit en administratieve eenvoud

De Vlaamse Regering voert een aantal inhoudelijke en technische verbeteringen door in het Vlaams economisch migratiebeleid. Een aantal verbeterpunten worden voorgesteld vanuit contacten met het bedrijfsleven, de academische wereld en de sociale partners, met het oog op een verhoogde flexibiliteit en administratieve eenvoud binnen het economisch migratiebeleid. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief het uitvoeringsbesluit bij de wet van 30 april 1999 rond de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Het Vlaams economisch migratiebeleid beoogt uitdrukkelijk om buitenlands toptalent aan te trekken en het tewerkstellingspotentieel in Vlaanderen te versterken. Daarnaast worden punctuele aanpassingen doorgevoerd met het oog op samenhang met het federale kader en het bestrijden van misbruik.

Aanpassing steunreglementering Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

De Vlaamse Regering wijzigt principieel de steunreglementering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, om deze aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en aan de Europese voorwaarden voor ondernemingen in moeilijkheden. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

1 miljoen euro strategische ecologiesteun voor Wimble Manufacturing Belgium bv in Mechelen

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Wimble Manufacturing Belgium bv in Mechelen. Wimble Manufacturing Belgium bv is voor 100% een dochterfirma van Kellogg Company Ltd., waarbij de vestiging in Mechelen één van de belangrijkste productiefaciliteiten is van Pringles-chips wereldwijd. Het ecologieproject moet de energiestromen optimaliseren, zodat energievraag en -aanbod beter op elkaar zijn afgestemd en het totale energieverbruik daalt. Daarvoor zijn verschillende technologieën geselecteerd, die op een unieke manier worden geïntegreerd in het productieproces. Het bedrijf investeert daarvoor zelf 13,48 miljoen euro in het project. 

1 miljoen euro strategische ecologiesteun voor Campine nv in Beerse

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Campine nv in Beerse. Campine nv is een Vlaams bedrijf actief in het recycleren van lood uit klassieke autobatterijen en ander loodafval. Het heeft in eigen beheer een technologie ontworpen voor het recycleren van antimoon uit antimoonhoudend loodafval. Hierdoor zal voor de eerste keer in Europa antimoon gerecycleerd worden voor toepassing als vlamvertrager. Campine investeert zelf 4,9 miljoen euro in de installatie.

Beslissingscomité Fonds voor Innoveren en Ondernemen (FIO): vervanging lid

​Omdat hij zijn mandaat wil beëindigen, ontslaat de Vlaamse Regering Gilbert Declerck als lid van het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen en vervangt hem door Gert Bergen.

Wetenschap 

Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ): voordracht onafhankelijke bestuurders

M​et het oog op hun benoeming door de algemene vergadering draagt de Vlaamse Regering Jean Berlamont, Colin Janssen, Willy Versluys en Noémie Wouters voor als bestuurder bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw). De aanstelling gebeurt voor drie jaar. 

Innovatie

Beslissingscomité Fonds voor Innoveren en Ondernemen (FIO): vervanging lid

​Omdat hij zijn mandaat wil beëindigen, ontslaat de Vlaamse Regering Gilbert Declerck als lid van het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen en vervangt hem door Gert Bergen.

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 8 januari 2021 en alle documenten

 
 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen deze week | week 3

  Schriftelijke vragen deze week | week 3

  22 januari 2021

  O.a. overzicht steunaanvragen cultuur- en evenementensector, tiende oproep brownfieldconvenanten en COVID-19: wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 januari 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 januari 2021)

  22 januari 2021

  COVID-19: wijziging Winwinleningbesluit wat vriendenaandeel betreft

 • EU-nieuws deze week | 18 - 22 januari 2021

  22 januari 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (21 januari 2021)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (21 januari 2021)

  22 januari 2021

  O.a. vragen om uitleg over de betrokkenheid van PMV bij de overname van modeketen e5, verdeling van de middelen uit het Europese herstelpakket en uitbouw van de digitale infrastructuur in Vlaanderen.

 • 1000 bedrijven krijgen ondersteuning via financieringsinstrumenten

  18 januari 2021

  In 2020 deden een 1000-tal bedrijven een beroep op een van de financieringsinstrumenten die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het kader van de coronacrisis heeft uitgewerkt met PMV. In totaal gaat het om 570 miljoen euro die werd goedgekeurd en 330 miljoen euro die al effectief werd opgenomen. Dat heeft minister Crevits laten weten naar aanleiding van een bankenoverleg op maandag 18 januari 2021.