Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 november 2019)

Filter items
Nieuws
8 november 2019

Begroting

Programmadecreet begrotingsaanpassing 2019

Na advies van de SERV, de VARIO, de VLOR en de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.             

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020: regeringsamendementen

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de regeringsamendementen op het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en de bijhorende Memorie van Toelichting. Over deze amendementen wordt nu het spoedadvies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), de Vlaamse Woonraad en daarna van de Raad van State.

Begrotingsdecreten begrotingsaanpassing 2019 en begrotingsopmaak 2020

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, het ontwerpdecreet met de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, en de daarbijhorende toelichtingen. De ontwerpdecreten worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020

Na advies van de MORA, de SARO, de SERV, de SALV, de SARC, de Vlaamse Raad WVG, de VLOR en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement.                     

Economie

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 75. Antwerpen – Slachthuissite

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan addendum 3 bij brownfieldconvenant 75. Antwerpen -Slachthuissite. In dit addendum wordt de verdere overdracht van Anthe nv en Druwel nv naar ULP-I nv (voorheen LINP-I) geregeld, gelet op de eigendomsoverdrachten tussen deze partijen. Anthe nv en Druwel nv treden bijgevolg ook uit het Brownfieldconvenant.  

Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • speurgids 2021

  'Speurgids 2021' nu beschikbaar

  23 juli 2021

  In de nieuwe Speurgids 2021 worden de kredieten uit de Vlaamse begroting die te maken hebben met de ondersteuning van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in brede zin (4,357 miljard euro) geïntegreerd geanalyseerd en toegelicht.

 • Versterking van de Europese Onderzoeksruimte via een ‘Pact voor O&I’ en een mondiale aanpak van O&O&I centraal op de informele Raad Onderzoek te Slovenië

  19 juli 2021

  Gisteren vond de informele ministeriële vergadering onderzoek fysiek plaats in Brdo pri Kranju/Ljubljana, Slovenië. Twee belangrijke onderwerpen stonden op de agenda, (1) de “Europese Onderzoeksruimte (ERA): het vertalen van gedeelde Europese doelstellingen naar maatregelen op nationaal niveau” en (2) een “Evenwichtige openheid: De nieuwe mondiale aanpak voor onderzoek en innovatie”.

 • COVID-19: Gerichte bescherming en extra controleurs

  19 juli 2021

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt de controle op uitbetaalde bescherming aan ondernemers opgedreven. Er komen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen 15 inspecteurs bij voor de komende 2 jaar om de 565.000 coronadossiers sneller te controleren. Daarnaast komt er een verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme voor een aantal sectoren die nog steeds sterke hinder ondervinden door de coronamaatregelen zoals discotheken, feestzalen, hotels en bepaalde ondernemers in de eventsector. Tot slot wordt de heropstartlening verlengd tot 30 september 2021.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (16 juli 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (16 juli 2021)

  16 juli 2021

  O.a. continuering strategische roadmap Regmed XB, subsidie en werkplan Vlaamse AI Academie, selectie en goedkeuring UNESCO projectvoorstellen voor financiering via het Vlaams UNESCO-Trustfonds Wetenschappen en vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

 • EU-nieuws deze week | 12 - 16 juli 2021

  16 juli 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.