Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 november 2019)

Filter items
Nieuws
8 november 2019

Begroting

Programmadecreet begrotingsaanpassing 2019

Na advies van de SERV, de VARIO, de VLOR en de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.             

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020: regeringsamendementen

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de regeringsamendementen op het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en de bijhorende Memorie van Toelichting. Over deze amendementen wordt nu het spoedadvies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), de Vlaamse Woonraad en daarna van de Raad van State.

Begrotingsdecreten begrotingsaanpassing 2019 en begrotingsopmaak 2020

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, het ontwerpdecreet met de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, en de daarbijhorende toelichtingen. De ontwerpdecreten worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020

Na advies van de MORA, de SARO, de SERV, de SALV, de SARC, de Vlaamse Raad WVG, de VLOR en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement.                     

Economie

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 75. Antwerpen – Slachthuissite

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan addendum 3 bij brownfieldconvenant 75. Antwerpen -Slachthuissite. In dit addendum wordt de verdere overdracht van Anthe nv en Druwel nv naar ULP-I nv (voorheen LINP-I) geregeld, gelet op de eigendomsoverdrachten tussen deze partijen. Anthe nv en Druwel nv treden bijgevolg ook uit het Brownfieldconvenant.  

Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Online cursus artificiële intelligentie gelanceerd

  Online cursus artificiële intelligentie gelanceerd

  8 november 2019

  Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) heeft een nieuwe online cursus over artificiële intelligentie (AI) gelanceerd in samenwerking met de VDAB. De cursus kadert in 'levenslang leren' en moet ervoor zorgen dat werknemers leren omgaan met artificiële intelligentie.

 • Nieuwe aanbevelingen rond zes strategische en toekomstgerichte Europese industriële sectoren

  8 november 2019

  Vorige week maakte de Europese Commissie het nieuwe rapport bekend van het Strategisch Forum voor Belangrijke Projecten van Gemeenschappelijk Europees Belang. Het rapport omvat aanbevelingen om het concurrentievermogen en de leidende positie van Europa in de wereld in zes strategische en toekomstgerichte industriële waardenketens te bevorderen.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (7 november 2019)

  7 november 2019

  O.a.vraag om uitleg over de impact van digitalisering en artificiële intelligentie (AI) op de arbeidsmarkt, de financiering door Vlaanderen van het kernreactorproject MYRRHA en samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O).

 • Jonge onderzoekers worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt

  Jonge onderzoekers worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt

  7 november 2019

  Vlaams minister Hilde Crevits bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek kent 2 miljoen euro extra subsidie toe aan de vijf Vlaamse universiteiten om jonge onderzoekers beter te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Daarnaast voorziet het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) in specifieke maatregelen zodat jonge onderzoekers naast hun onderzoek bijvoorbeeld ook een betaalde stage in een bedrijf kunnen volgen.

 • EU-nieuws deze week | 12 - 31 oktober 2019

  31 oktober 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.