Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 november 2019)

Filter items
Nieuws
8 november 2019

Begroting

Programmadecreet begrotingsaanpassing 2019

Na advies van de SERV, de VARIO, de VLOR en de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.             

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020: regeringsamendementen

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de regeringsamendementen op het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en de bijhorende Memorie van Toelichting. Over deze amendementen wordt nu het spoedadvies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), de Vlaamse Woonraad en daarna van de Raad van State.

Begrotingsdecreten begrotingsaanpassing 2019 en begrotingsopmaak 2020

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, het ontwerpdecreet met de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, en de daarbijhorende toelichtingen. De ontwerpdecreten worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020

Na advies van de MORA, de SARO, de SERV, de SALV, de SARC, de Vlaamse Raad WVG, de VLOR en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement.                     

Economie

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 75. Antwerpen – Slachthuissite

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan addendum 3 bij brownfieldconvenant 75. Antwerpen -Slachthuissite. In dit addendum wordt de verdere overdracht van Anthe nv en Druwel nv naar ULP-I nv (voorheen LINP-I) geregeld, gelet op de eigendomsoverdrachten tussen deze partijen. Anthe nv en Druwel nv treden bijgevolg ook uit het Brownfieldconvenant.  

Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economie

  1 juni 2020

  Op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Particulieren kunnen investeren in het fonds en krijgen een dubbel voordeel: een fiscaal voordeel en voordelige voorwaarden bij erfenis. Deze nieuwe maatregel past in het groter Vlaams herstelplan, een vierluik. Dat is een garantie om gezonde bedrijven door de crisis te helpen en te zorgen voor een versnelling van het economisch herstel.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juni 2020)

  29 mei 2020

  O.a. goedkeuring convenant Vlerick Business School (VBS, Vlerick), definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit subsidiëring Odysseusprogramma door FWO en benoeming onafhankelijke bestuurder Raad van bestuur LRM.

 • EU-nieuws deze week | 25 - 29 mei 2020

  29 mei 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • België werkt internationale achterstand weg in O&O

  België werkt internationale achterstand weg in O&O

  29 mei 2020

  België hinkt niet langer achterop op vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en werkt de achterstand weg ten aanzien van de belangrijkste Europese handelspartners, Japan en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) over de investeringsintenties van de verschillende overheden tussen 2009 en 2019. De Vlaamse overheid blijft de belangrijkste openbare investeerder in onderzoek en ontwikkeling, met bijna 60 procent van de totale budgettaire overheidskredieten in 2019.

 • Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  28 mei 2020

  Vlaanderen heeft al voor meer dan 1 miljard euro aan hinder- en compensatiepremies uitbetaald. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd. Tegen 8 juni zal dat bedrag oplopen tot 1,4 miljard euro. Voor de horecasector zal dat ongeveer 300 miljoen euro zijn.