Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2021)

Filter items
Nieuws
9 juli 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 9 juli 2021 en alle documenten

Economie 

Plan Vlaamse Veerkracht: 1,2 miljoen euro steun aan het initiatief om bedrijven te verenigen in het kader van Slimme Regio Vlaanderen

In het kader van het Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' kent de Vlaamse Regering 1,2 miljoen euro steun toe aan het initiatief om bedrijven te verenigen in het kader van Slimme Regio Vlaanderen. Het is de bedoeling om het bedrijfsleven de volgende vier jaar de kans te geven hun krachten te bundelen om innovaties te realiseren en te vermarkten.

Decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen: uitvoeringsbesluit

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen. Het Vlaams economisch migratiebeleid rond buitenlandse zelfstandigen beoogt start-ups en innovatief ondernemend talent soepeler aan te trekken. Het besluit introduceert daarom een vereenvoudigde en digitale aanvraag- en behandelingsprocedure zodat het ondernemend talent op een eenvoudige manier de beroepskaart kan aanvragen en verkrijgen. Daarnaast wordt er ook de nodige aandacht besteed aan het bestrijden van misbruik. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie voor Economische Migratie van de SERV en de Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen

Elke buitenlandse onderdaan, die een zelfstandige beroepsactiviteit wil uitoefenen in het Vlaams Gewest, moet een beroepskaart hebben. In dat kader, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het ontwerpdecreet goed over beroepskaarten. Ze introduceert daarmee toelatingsvoorwaarden om een beroepskaart te bekomen, met het oog op het versoepeld aantrekken van start-ups en innovatief ondernemend talent. Het ontwerpdecreet regelt ook de beroepsprocedure en bevat een handhavings- en sanctiekader in geval van inbreuken. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

2 miljoen strategische transformatiesteun aan Nike Europe Holding bv in Ham

De Vlaamse Regering kent 2 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Nike Europe Holding bv in Ham. Nike is wereldwijd marktleider in de sector van sportschoenen en –kleding. Het staat in voor de ontwikkeling, marketing en verkoop van technisch hoogwaardige sportproducten. De huidige uitdagingen richten zich op een snelle en correcte bevoorrading die voldoet aan een snel veranderende consumentenvraag. Consumenten willen toegang tot hun favoriete product, zowel in de winkel als meer dan ooit ook online. Nike verwacht de komende jaren een algemene groei van de Europese markt en specifiek de digitale groei springt in het oog. Deze is zo groot dat er zich een digitale transformatie opdringt. Het opzet is om de huidige processen en infrastructuur van het distributiecentrum in Ham toekomstbestendig te maken door middel van extra opslag, verwerkings- en digitale consolidatiecapaciteit.

786.500 euro strategische transformatiesteun aan Brasserie St. Bernard nv in Poperinge

De Vlaamse Regering kent 786.500 euro strategische transformatiesteun toe aan Brasserie St. Bernard nv in Poperinge. Brasserie St. Bernard is een traditionele brouwerij die hoofdzakelijk abdijbieren brouwt onder de merknaam Sint Bernardus. De bieren worden ter plaatse geproduceerd, gebotteld en verpakt. De brouwerij wil internationaal groeien door innovatie, flexibiliteit en duurzaamheid te integreren in het brouwproces en het logistieke proces. Naast vernieuwingen in succesvolle bestaande bieren, moeten nieuwe en duurzaam gebrouwen bieren en nieuwe dranken de brouwerij verder internationaal op de kaart zetten. 

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 228. Eeklo – Textiles d’Eecloo

​Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 228. Eeklo – Textiles d’Eecloo. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment naar aanleiding van de principiële goedkeuring aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Wetenschap 

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringsimpuls in O&O&I-infrastructuur (Onderzoek, ontwikkeling en innovatie) in Vlaanderen

In het kader van het project 'onderzoeksinfrastructuur' van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' voorziet de Vlaamse Regering zo'n 101 miljoen euro voor 14 projecten in O&O&I-infrastructuur (Onderzoek, ontwikkeling en innovatie): 7 binnen de pijler ‘Duurzaamheid', 3 binnen de pijler ‘Digitaal’ en 4 binnen de pijler ‘Gezondheid’.

Plan Vlaamse Veerkracht: Versterking Onderzoeksveld en versnelling O&O&I voor universiteiten en kennisinstellingen

In het kader van project VV23 ‘versterking onderzoeksveld en versnelling O&O’ uit het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' voorziet de Vlaamse Regering 18 miljoen euro voor de financiering van 9 O&O&I-infrastructuurprojecten (Onderzoek, ontwikkeling en innovatie) aan universiteiten en kennisinstellingen. Deze investering in kennisinfrastructuur maakt het voor hen mogelijk de brug te slaan van kenniscreatie naar kennistoepassing in de economie en de samenleving, in de strategische domeinen duurzaamheid, digitalisering én gezondheid.

Plan Vlaamse Veerkracht: Thematische oproep bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

In het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht', en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief de thematische oproep voor de bio-economie goed bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Binnen de bio-economie wordt gezocht naar technologische oplossingen voor afvalverwerking, duurzaam landgebruik, chemicaliënproductie,... Het totaal budget voor deze oproep is 3 miljoen euro.

Visienota 'Internationaal beurzenprogramma'

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de Visienota 'Internationaal beurzenprogramma'. Om Vlaanderen als innovatieve topregio nog meer op de kaart te zetten, wordt er een nieuw beurzenprogramma opgezet waarin jaarlijks de beste studenten een kans krijgen om hun academisch traject met een jaar te verlengen aan de in hun vakgebied beste kenniscentra in de wereld. De kost van dergelijke studies vormt vaak een barrière. Het beurzenprogramma wil deze barrière wegnemen om de meest talentvolle Vlaamse studenten de kans te bieden te excelleren in hun vakgebied. Door het genereren van een internationaal netwerk van Vlaamse topstudenten en -alumni, wil dit beurzenprogramma bijdragen tot het verder versterken van de zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen in het buitenland.

G-STIC Klimaatactieprogramma: organisatie projectoproep internationale klimaatfinanciering 2021

De Vlaamse Regering onderschrijft haar internationale klimaatambitie door verder bij te dragen aan internationale klimaatfinanciering. In dit kader keurt ze addendum 3 goed bij het Convenant tussen het Vlaams Gewest en VITO 2019-2023. Met dit addendum wordt een bijzondere opdracht aan VITO/G-STIC (Global Sustainable Technology & Innovation Community) toegewezen: de organisatie van de projectoproep Internationale Klimaatfinanciering 2021.

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringsimpuls in O&O&I-infrastructuur (Onderzoek, ontwikkeling en innovatie) in Vlaanderen

In het kader van het project 'onderzoeksinfrastructuur' van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' voorziet de Vlaamse Regering zo'n 101 miljoen euro voor 14 projecten in O&O&I-infrastructuur (Onderzoek, ontwikkeling en innovatie): 7 binnen de pijler ‘Duurzaamheid', 3 binnen de pijler ‘Digitaal’ en 4 binnen de pijler ‘Gezondheid’.

Plan Vlaamse Veerkracht: Versterking Onderzoeksveld en versnelling O&O&I voor universiteiten en kennisinstellingen

In het kader van project VV23 ‘versterking onderzoeksveld en versnelling O&O’ uit het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' voorziet de Vlaamse Regering 18 miljoen euro voor de financiering van 9 O&O&I-infrastructuurprojecten (Onderzoek, ontwikkeling en innovatie) aan universiteiten en kennisinstellingen. Deze investering in kennisinfrastructuur maakt het voor hen mogelijk de brug te slaan van kenniscreatie naar kennistoepassing in de economie en de samenleving, in de strategische domeinen duurzaamheid, digitalisering én gezondheid.

Visienota 'Internationaal beurzenprogramma'

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de Visienota 'Internationaal beurzenprogramma'. Om Vlaanderen als innovatieve topregio nog meer op de kaart te zetten, wordt er een nieuw beurzenprogramma opgezet waarin jaarlijks de beste studenten een kans krijgen om hun academisch traject met een jaar te verlengen aan de in hun vakgebied beste kenniscentra in de wereld. De kost van dergelijke studies vormt vaak een barrière. Het beurzenprogramma wil deze barrière wegnemen om de meest talentvolle Vlaamse studenten de kans te bieden te excelleren in hun vakgebied. Door het genereren van een internationaal netwerk van Vlaamse topstudenten en -alumni, wil dit beurzenprogramma bijdragen tot het verder versterken van de zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen in het buitenland.

 

>> >> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 25 juni 2021 en alle documenten

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.