Blikopener verspreidt kennis hogescholen bij ruim 4.000 bedrijven, organisaties, scholen en lokale besturen

Filter items
Nieuws
28 februari 2021

In 2020 heeft Blikopener maar liefst 2.500 bedrijven, 1.104 non-profit organisaties, 306 gemeenten, steden en OCMW’s en 142 onderwijsinstellingen bereikt met kennis en expertise van onze hogescholen. Dat is meer dan twee keer zoveel dan in 2019. Om die unieke rol die Blikopener heeft verder te versterken investeert Vlaams minister van Innovatie ruim 5 miljoen euro om de kennisdeling nog een versnelling hoger te schakelen.

“Vlaanderen is een kennisregio met kennisinstellingen van wereldniveau, maar de kennis die we opbouwen bij wetenschappelijk onderzoek moet ook vlot tot bij onze ondernemers komen. Via Blikopener slaan we de brug tussen ondernemer en onderzoeker en versterken we het innoverend vermogen van onze kmo’s, social-profits en lokale besturen. Zij kunnen praktijkgericht onderzoek vertalen naar nieuwe producten en diensten, waarmee we onze economie en samenleving vernieuwen en klaarstomen voor de toekomst” - Minister Hilde Crevits  

Geknipte partners

Anders dan universiteiten zijn hogescholen gericht op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat ondernemingen en social-profitorganisaties vrijwel onmiddellijk met de resultaten aan de slag kunnen.

Dankzij hun regionale spreiding en hun actieve verbondenheid met Vlaamse kmo's en social-profitorganisaties, zijn de hogescholen ook de geknipte partners. Om die enorme schat aan kennis open te stellen voor kmo’s en non-profitorganisaties, stelt de Vlaamse regering sinds 2019 een budget ter beschikking via het kennisdiffusieproject Blikopener. 

De basisdienstverlening van Blikopener zet in op concrete vragen van Vlaamse ondernemers. Op basis van een effectieve vraag gidst Blikopener de ondernemer naar passende begeleiding of naar (onderzoeks)projecten binnen of buiten de hogescholen.

In 2 jaar bijna verdubbeling in bereik

Samen met het budget kent ook het aantal te bereiken bedrijven en non-profit organisaties een stijging. Daar waar in 2019 met een steunbedrag van 2.150.000 euro 1.665 ondernemingen werden bereikt, bedroeg dat in 2020 al € 3.150.000 waarmee Blikopener 3596 ondernemingen bereikte.

De primaire doelgroep bleven Vlaamse kmo’s en non-profitorganisaties, maar het voorbije jaar was de dienstverlening van Blikopener ook opengesteld voor steden, gemeenten en onderwijsinstellingen. 

Nieuw in 2021

Het steunbedrag van € 5.150.000 euro in 2021 moet Blikopener toelaten nog een versnelling hoger te schakelen. Door de bijkomende steun en de uitbreiding in dienstverlening met thematische sessies zullen nog meer bedrijven bereikt worden.

Tijdens deze sessies kunnen deelnemers nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met hogescholen en/of andere leden van het VLAIO Netwerk verkennen.

Om de vraaggerichtheid van het onderzoek in de hogescholen nog te versterken, wordt Blikopener in 2021 uitgebreid met een luik ideeverkenning. Hierbij worden onderzoeksinitiatieven afgestemd op de noden van ondernemers en organisaties door bij het uitwerken van nieuwe onderzoeksprojecten deze, via gerichte gesprekken met ondernemers, meer vraaggedreven aan te pakken.

(Volledig persbericht onderaan de pagina)

>> Naar de website van Blikopener

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Rita Hauchecorne

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker

Meer nieuws

 • Vlaanderen maakt 11 miljoen vrij voor programma Vlaamse Ruimtevaarteconomie

  23 april 2021

  De Vlaamse regering maakt de komende vijf jaar 11 miljoen euro vrij voor het programma 'Vlaamse Ruimtevaarteconomie'. Met dat programma wil Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits (CD&V) onder meer de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uitbreiden. De nieuwe Frank De Winne onderzoeksbeurzen moeten jong talent aantrekken voor het Vlaams ruimtevaartprogramma.

 • EU-nieuws deze week | 19 - 23 april 2021

  23 april 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  23 april 2021

  Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een informatierapport uit over artificiële intelligentie (AI). Hij bracht in dit rapport onder andere de sociaaleconomische impact vanuit een internationaal perspectief in kaart. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met onderzoekers en professoren van de universiteiten van Leuven en Maastricht.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 16

  22 april 2021

  O.a. cybersecurity bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), overdracht familiale bedrijven en stand van zaken startlening.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 april 2021)

  22 april 2021

  O.a. vraag om uitleg over de impact van de blokkade van het Suezkanaal op de Vlaamse economie, Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, verlenging van de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en omzetdaling/ 'green lane'-project Brexit.