Burgerpanel debatteert over klimaatverandering en maatschappelijke transformaties

Filter items
Nieuws
24 augustus 2020

Klimaatverandering

Afgelopen zaterdag debatteerden 50 burgers online hoe Europa moet omgaan met klimaatverandering en maatschappelijke transformaties. De inbreng van deze online burgerraadpleging wordt nu verzameld en overhandigd aan de Europese Commissie en de Mission Board van de missie 'Adaptation to climate change including societal transformation'.

In het kader van de voorbereiding van het volgende onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie, Horizon Europe, werden 5 missies gedefinieerd waarvan “Adaptation  to climate change including societal transformation” er één van is.

Het doel van deze missie is drieledig:

 1. Een Europa dat beter voorbereid is op klimaatveranderingen
 2. Een veerkrachtig Europa dat in staat is om er weer bovenop te komen en vooruitgang te boeken, wat klimaatgerelateerde uitdagingen betreft
 3. Een Europa met een betere, eerlijkere en gezondere leefomgeving

De filosofie bij de missies is dat de Europese burger nauw betrokken moet worden bij zowel het definiëren van de missie als bij de uitvoering en de evaluatie.

Voor de missie rond het klimaat, werden eerder al burgerconsultaties gehouden in Spanje en Slovakije. Afgelopen zaterdag was het de beurt aan België.

Experten

Verschillende experten, Jean-Pascal Van Ypersele, Olivier De Schutter en Eline Vanuytrecht, gaven hun expertise en inzichten mee, waarna de burgers de gelegenheid kregen om hun ideeën te geven op de volgende vragen:

 • Welke vragen moeten absoluut nog beantwoord worden wat de impact van klimaatveranderingen betreft gerelateerd aan de aanpak van de missie?
 • Wat dient er aangepast te worden aan de visie van de missie? Welke elementen ontbreken?
 • Welke maatschappelijke transformaties zijn er gekend? Wat is er nodig om maatschappelijke transformaties te vergemakkelijken in een regio?

Bijdrage burgers

Er werd bijzonder veel input geleverd. Enkele voorbeelden:

 • Er is een absolute nood aan doorstroming én vertaling van beleidslijnen, zowel op gebied van inhoud als budgettair: van Europa naar lidstaten, naar regio’s naar lokaal niveau.   
 • Er dient ingezet te worden op kleinschaligheid, lokale projecten die gedragen worden door burgers, en niet alleen op grote projecten.
 • Er moet focus gelegd worden op heel de projectketen: onderzoek, implementatie, evaluatie en bestendiging – in plaats van éénmalige projecten met een eindpunt.
 • Voor de landbouwsector: er kan maximaal ingezet worden op het opvangen en hergebruiken van CO², productie omschakelen van dierlijke naar meer plantaardige producten,…
 • Er moet ingezet worden op flexibelere/aanpassing van wetgeving waardoor het delen van grondstoffen gemakkelijker kan: wateroverschotten doorgeven daar waar er te kort is, overproductie van groene stroom laten doorstromen daar waar er nood aan is,…etc.
 • Inzetten op ontharding en vergroening van steden (en dit gekoppeld aan een aanpassing van de plannen ruimtelijke ordening), investeren in een goed Europees treinnetwerk ter vervanging van het vluchtverkeer.
 • Er is nood aan een mentaliteitsverandering van de maatschappij op gebied van voedsel: focus op lokale en seizoenale voeding in plaats van het normaal te vinden dat 12 maanden per jaar alle producten voorradig zijn.

Europese Commissie

De inbreng van deze online burgerraadpleging zal worden verzameld en overhandigd aan de Europese Commissie en de Mission Board van deze misse.

De online burgerraadpleging rond de klimaatmissie werd gerealiseerd in samenwerking met de Europese Commissie, de Fédération Wallonie-Bruxelles, Belspo, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Departement EWI.

Geef jouw mening

>> Wil jij je mening nog geven? Dat kan via getinvolvedinmissions.eu

>> Klik hier voor meer info over de EU-Missies 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Ils De Bal

Afdeling Onderzoek
Projectleider
02 553 58 65

Meer nieuws

 • Europese Commissie presenteert werkprogramma 2021

  Europese Commissie presenteert werkprogramma 2021

  26 oktober 2020

  Op 19 oktober werd het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 voorgesteld. Ieder jaar stelt de Europese Commissie een werkprogramma op met een lijst maatregelen voor de komende twaalf maanden. Hierin maakt zij duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke wetgeving zij wil herzien.

 • Een van 's werelds machtigste supercomputers, LUMI, zal het Vlaamse onderzoek en concurrentievermogen naar een nieuw niveau tillen

  26 oktober 2020

  Eén van de pan-Europese pre-exaschaal supercomputers, LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), komt in het datacenter van CSC in Kajaani, Finland. België is samen met negen andere landen één van de deelnemende landen. LUMI wordt medio 2021 operationeel.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (23 oktober 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (23 oktober 2020)

  24 oktober 2020

  O.a. nieuw Vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemingen en snelle SARS-COV-2 test.

 • Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurd

  23 oktober 2020

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering de voorwaarden voor het Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurd. Cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn, kunnen allemaal op steun rekenen. Ondernemingen die nu nog de dagelijkse sluitingspremie ontvangen zullen voor de periode vanaf 1 oktober een beroep kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme.

 • Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec

  Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec

  23 oktober 2020

  Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits investeert 2 miljoen euro in de ontwikkeling van een baanbrekende SARS-COV-2-test. Die test wordt ontwikkeld door imec en zal getest worden in nauwe samenwerking met Brussels Airport. In tegenstelling tot de huidige testmethoden op basis van bloed, speeksel of een staaltje uit de neus/keelholte, zal deze test gebruik maken van uitgeademde lucht. Volgens onderzoekers kan zo op een betrouwbare manier binnen 5 minuten de test uitsluitsel geven over iemands besmettelijkheid.