Compensatie voor bedrijven met hoge CO2-uitstoot wordt strenger

Filter items
Nieuws
4 februari 2022

De compensatie voor indirecte emissiekosten verstrengt op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. Het systeem compenseert de hoge Europese CO2-kost van de elektriciteit voor productie-installaties die relatief veel elektriciteit nodig hebben.

Die compensatieregeling zorgt ervoor dat onze bedrijven competitief kunnen blijven op de wereldmarkt en geen concurrentieel nadeel ondervinden met bedrijven buiten de EU.

Volgens een studie van Deloitte en Vives in het kader van de Vlaamse brede heroverweging zorgt het compensatiemechanisme effectief voor het verkleinen van het concurrentienadeel. Daarom verlengt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de compensatieregeling, maar worden de voorwaarden wel strenger.

De hervorming van de maatregel past in de evolutie naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

Strengere voorwaarden

Een aantal sectoren die vroeger toegang hadden tot de maatregelen worden nu uitgesloten. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die mineralen winnen voor de chemische en kunstmestindustrie, bedrijven die synthetische en kunstmatige vezels maken of bij de winning van ijzererts. 

Daarnaast worden enkele nieuwe sectoren toegevoegd die zo wel compensatie kunnen vragen, namelijk bedrijven die waterstof of non-ferro metalen produceren.

Naast de toegang tot het compensatiesysteem wordt ook de steun aangepast. Om de steun per bedrijf te bepalen, wordt nauwkeurig berekend hoeveel het nadeel is aan de hand van de productie, hoeveel elektriciteit daarvoor nodig is, hoeveel CO2-uitstoot die elektriciteit als gevolg heeft en de CO2-prijs.

Ook daar zijn er verstrengingen op komst.

Bedrijven worden niet volledig voor dat concurrentiële nadeel vergoed, maar de compensatie wordt beperkt tot maximaal 75%, om op die manier de bedrijven aan te zetten zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken. Een uitzondering op dit plafond dat volgens de EU richtsnoeren mogelijk is, wordt slechts beperkt toegepast en in functie van wat de buurlanden doen.

Door deze verstrengingen wordt het globale steunvolume van Vlaanderen met ruim 40% verminderd. Waar het totale steunbedrag vorig jaar nog 137,7 miljoen euro bedroeg, valt het voor dit jaar normaal gezien terug op ongeveer 81 miljoen euro. De verdere stijging van de CO2-prijs zal de komende jaren wel voor een stijging zorgen, zowel van de veilinginkomsten voor ons land als van de compensatie.

Bijkomende voorwaarden

Vlaanderen gaat een aantal bijkomende voorwaarden stellen aan de bedrijven vooraleer ze compensatie kunnen krijgen.

Zo moeten ze het bedrag voor minstens de helft besteden aan projecten om tot de wereldtop qua uitstoot te komen, en moeten ze een energiebeleidsovereenkomst afsluiten. Daarbij engageren ze zich om regelmatig alle mogelijke energiebesparingsmaatregelen in kaart te brengen en de rendabele investeringen ook uit te voeren.

Ook moeten ze een bedrijfsplan voorleggen dat aantoont hoe ze zich zien evolueren binnen het klimaatneutraal Europa in 2050. Op die manier worden de bedrijven niet alleen financieel gecompenseerd, maar bereiden ze zich ook voor op de toekomst.

(Volledig persbericht onderaan deze pagina te downloaden)

>> Website VLAIO: Compensatie indirecte emissiekosten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.

 • Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  26 juni 2022

  Om zich te beschermen tegen investeringen vanuit niet-EU-lidstaten die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde en de Vlaamse strategische belangen, keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot instemming met een interfederaal samenwerkingsakkoord om een screeningsmechanisme uit te bouwen, principieel goed.

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  24 juni 2022

  O.a. screeningmechanisme buitenlandse directe investeringen en hinderpremie openbare werken.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)