Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

Filter items
Nieuws
9 juni 2019

Algemeen

Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid.

Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM.

Ze beslist tegelijk tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 755.000 euro, om als bijkomende subsidie toe te kennen aan ECOOM voor het uitvoeren van de bijkomende taken. 

ECOOM als partner

ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid. ECOOM voorziet de Vlaamse overheid en internationale organisaties met geactualiseerde en relevante statistische data om het Vlaams innovatie -en wetenschapsbeleid internationaal te benchmarken. Ook voor de verdeling van financieringskanalen van het wetenschaps- en innovatiebeleid levert ECOOM diverse parameters aan.

Bovendien treedt ECOOM ook op als strategische partner voor Flanders Research Information Space (FRIS) door gegevens van onderzoek ter beschikking te stellen, volgens bepaalde afspraken en standaarden.

Addendum aan het ECOOM-convenant: interdisciplinariteit en impact

Recentelijk werden er door de Vlaamse Regering beslissingen genomen die een impact hebben om de rol van ECOOM binnen het wetenschap – en innovatiebeleid.

Allereerst werd door de Vlaamse Regering beslist om de besluiten van enkele financieringskanalen te wijzigen zoals het Bijzonder Onderzoeksfonds en het Industrieel Onderzoeksfonds (beslissingen Vlaamse Regering van 1 maart 2019 en op 5 april 2019). 

Zo werd beslist om door ECOOM,  naast de gehanteerde outputparameters voor de verdeling van onderzoeksmiddelen, in de toekomst ook parameters te laten ontwikkelen die meer aandacht besteden aan andere elementen zoals interdisciplinariteit en impact.

ECOOM is door zijn positie en expertise op deze domeinen immers een bevoorrechte partner om dit verder in detail uit te werken.

Het onderzoekvoorstel van ECOOM voor dit eerste luik toont een interuniversitair onderzoeksproject rond interdisciplinariteit, impact en open acces & open data.  In een eerste fase wordt gewerkt rond de conceptualisering van interdisciplinariteit als multidimensionaal fenomeen. Dit kan benaderd worden op verschillende niveaus (individuen, teams/departementen/organisaties, regio’s/landen). In een volgende stap worden bestaande en nieuwe indicatoren beoordeeld in termen van relevantie en worden ze gevalideerd, zowel lokaal (Vlaanderen) als internationaal.

De weerhouden indicatoren vormen vervolgens het fundament voor een aantal gerichte impactanalyses, op niveau van wetenschap en technologie, maar ook op breder maatschappelijk vlak.

Specifieke aandacht wordt in deze fase geschonken aan het concept Open Access & Open Data en welke rol die spelen in interdisciplinair onderzoek. De vraag wordt gesteld of Open Access & Open Data in additionele impact kunnen resulteren.

Samenwerking ECOOM en STORE: techno-economische impact

Bovendien investeerde de Vlaamse overheid de voorbije jaren aanzienlijk meer middelen in het wetenschaps- en innovatiebeleid. In de legislatuur 2014-2019 maar liefst 500 miljoen euro recurrent extra.  

Om de impact van deze beleidsbeslissingen inzake wetenschaps- en innovatiebeleid op de economische performantie van Vlaanderen in te schatten, net als de noden van toekomstig beleid, doet het Departement EWI ook beroep doen op ECOOM  in samenwerking met het Steunpunt Economie en Ondernemen.

Hiervoor werd met Store een gezamenlijk onderzoeksvoorstel inzake techo-economische impact opgemaakt. Door hun expertise te bundelen en hun data te koppelen moet dit toelaten om de prestaties van clusters en de antecedenten – inclusief de impact van ondersteunend beleid – exhaustiever in kaart te brengen en te beoordelen.

Bovendien moet dit ook toelaten om de impact van overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) en van innovatie op bedrijfsprestaties te meten. Ook hier wordt de expertise van ECOOM op het vlak van innovatie-onderzoek gekoppeld met de expertise van STORE in het bestuderen van bedrijfsprestaties en marktimpact in het algemeen.

Voor de uitvoering van beide onderzoeksvoorstellen wordt aan het convenant met ECOOM 2019-2023 dus een addendum toegevoegd.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economie

  1 juni 2020

  Op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Particulieren kunnen investeren in het fonds en krijgen een dubbel voordeel: een fiscaal voordeel en voordelige voorwaarden bij erfenis. Deze nieuwe maatregel past in het groter Vlaams herstelplan, een vierluik. Dat is een garantie om gezonde bedrijven door de crisis te helpen en te zorgen voor een versnelling van het economisch herstel.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juni 2020)

  29 mei 2020

  O.a. goedkeuring convenant Vlerick Business School (VBS, Vlerick), definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit subsidiëring Odysseusprogramma door FWO en benoeming onafhankelijke bestuurder Raad van bestuur LRM.

 • EU-nieuws deze week | 25 - 29 mei 2020

  29 mei 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • België werkt internationale achterstand weg in O&O

  België werkt internationale achterstand weg in O&O

  29 mei 2020

  België hinkt niet langer achterop op vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en werkt de achterstand weg ten aanzien van de belangrijkste Europese handelspartners, Japan en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) over de investeringsintenties van de verschillende overheden tussen 2009 en 2019. De Vlaamse overheid blijft de belangrijkste openbare investeerder in onderzoek en ontwikkeling, met bijna 60 procent van de totale budgettaire overheidskredieten in 2019.

 • Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  28 mei 2020

  Vlaanderen heeft al voor meer dan 1 miljard euro aan hinder- en compensatiepremies uitbetaald. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd. Tegen 8 juni zal dat bedrag oplopen tot 1,4 miljard euro. Voor de horecasector zal dat ongeveer 300 miljoen euro zijn.