Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

Filter items
Nieuws
9 juni 2019

Algemeen

Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid.

Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM.

Ze beslist tegelijk tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 755.000 euro, om als bijkomende subsidie toe te kennen aan ECOOM voor het uitvoeren van de bijkomende taken. 

ECOOM als partner

ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid. ECOOM voorziet de Vlaamse overheid en internationale organisaties met geactualiseerde en relevante statistische data om het Vlaams innovatie -en wetenschapsbeleid internationaal te benchmarken. Ook voor de verdeling van financieringskanalen van het wetenschaps- en innovatiebeleid levert ECOOM diverse parameters aan.

Bovendien treedt ECOOM ook op als strategische partner voor Flanders Research Information Space (FRIS) door gegevens van onderzoek ter beschikking te stellen, volgens bepaalde afspraken en standaarden.

Addendum aan het ECOOM-convenant: interdisciplinariteit en impact

Recentelijk werden er door de Vlaamse Regering beslissingen genomen die een impact hebben om de rol van ECOOM binnen het wetenschap – en innovatiebeleid.

Allereerst werd door de Vlaamse Regering beslist om de besluiten van enkele financieringskanalen te wijzigen zoals het Bijzonder Onderzoeksfonds en het Industrieel Onderzoeksfonds (beslissingen Vlaamse Regering van 1 maart 2019 en op 5 april 2019). 

Zo werd beslist om door ECOOM,  naast de gehanteerde outputparameters voor de verdeling van onderzoeksmiddelen, in de toekomst ook parameters te laten ontwikkelen die meer aandacht besteden aan andere elementen zoals interdisciplinariteit en impact.

ECOOM is door zijn positie en expertise op deze domeinen immers een bevoorrechte partner om dit verder in detail uit te werken.

Het onderzoekvoorstel van ECOOM voor dit eerste luik toont een interuniversitair onderzoeksproject rond interdisciplinariteit, impact en open acces & open data.  In een eerste fase wordt gewerkt rond de conceptualisering van interdisciplinariteit als multidimensionaal fenomeen. Dit kan benaderd worden op verschillende niveaus (individuen, teams/departementen/organisaties, regio’s/landen). In een volgende stap worden bestaande en nieuwe indicatoren beoordeeld in termen van relevantie en worden ze gevalideerd, zowel lokaal (Vlaanderen) als internationaal.

De weerhouden indicatoren vormen vervolgens het fundament voor een aantal gerichte impactanalyses, op niveau van wetenschap en technologie, maar ook op breder maatschappelijk vlak.

Specifieke aandacht wordt in deze fase geschonken aan het concept Open Access & Open Data en welke rol die spelen in interdisciplinair onderzoek. De vraag wordt gesteld of Open Access & Open Data in additionele impact kunnen resulteren.

Samenwerking ECOOM en STORE: techno-economische impact

Bovendien investeerde de Vlaamse overheid de voorbije jaren aanzienlijk meer middelen in het wetenschaps- en innovatiebeleid. In de legislatuur 2014-2019 maar liefst 500 miljoen euro recurrent extra.  

Om de impact van deze beleidsbeslissingen inzake wetenschaps- en innovatiebeleid op de economische performantie van Vlaanderen in te schatten, net als de noden van toekomstig beleid, doet het Departement EWI ook beroep doen op ECOOM  in samenwerking met het Steunpunt Economie en Ondernemen.

Hiervoor werd met Store een gezamenlijk onderzoeksvoorstel inzake techo-economische impact opgemaakt. Door hun expertise te bundelen en hun data te koppelen moet dit toelaten om de prestaties van clusters en de antecedenten – inclusief de impact van ondersteunend beleid – exhaustiever in kaart te brengen en te beoordelen.

Bovendien moet dit ook toelaten om de impact van overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) en van innovatie op bedrijfsprestaties te meten. Ook hier wordt de expertise van ECOOM op het vlak van innovatie-onderzoek gekoppeld met de expertise van STORE in het bestuderen van bedrijfsprestaties en marktimpact in het algemeen.

Voor de uitvoering van beide onderzoeksvoorstellen wordt aan het convenant met ECOOM 2019-2023 dus een addendum toegevoegd.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaamse Regering duidt leden aan van stuurgroepen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

  10 juni 2019

  De stuurgroep Artificiële Intelligentie en de stuurgroep Cybersecurity moeten de werking en impact van de betreffende beleidsplannen evalueren en waar nodig bijsturen. De Vlaamse Regering duidde afgelopen vrijdag de leden aan van de beide stuurgroepen. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7juni 2019)

  7 juni 2019

  O.a. aanduiding leden stuurgroepen van de beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity en Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 3 - 7 juni 2019

  7 juni 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  5 juni 2019

  Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord. Op 4 juni 2019 overhandigde Martin Ruebens - voorzitter van het Voorzitterscollege van Vlaamse leidend ambtenaren - aan formateur Bart De Wever het document ‘Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024’.

 • Ga zelf aan de slag met het wetenschaps- en innovatiebudget van de Vlaamse overheid

  4 juni 2019

  Voor onze jaarlijkse EWI-publicatie Speurgids worden de kredietlijnen van de Vlaamse begroting met betrekking tot wetenschaps- en innovatiebeleid opgevolgd. We bieden je nu zelf de mogelijkheid om zelf te zoeken naar een bepaalde kredietlijn of specifieke budgetten van een bepaald beleidsdomein van de Vlaamse overheid. Er is data beschikbaar vanaf begrotingsopmaak 2008 tot begrotingsopmaak 2019.