COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

Filter items
Nieuws
6 juli 2020

Vanuit verschillende instanties worden oproepen gelanceerd om onderzoek en innovatie te stimuleren en COVID-19 en gerelateerde effecten te bestrijden. De deadlines van bestaande oproepen worden vaak uitgesteld om deelnemers meer tijd te geven om hun voorstellen voor te bereiden. Hieronder een overzicht van de verschillende oproepen.

(Onderstaande lijst werd afgesloten op 6 juli. Heb je weet van oproepen die niet in de lijst vermeld staan? Stuur dan een mail naar Jolien Roovers - contactgegevens in de rechterkolom - en we voegen de oproep toe.)

Financiering

De Europese commissie opende een tweede “expression of interest call”, voor een verwacht totaal bedrag van 122 miljoen euro. De call is een aanvulling op de eerste expression of interest call die gelanceerd werd in januari 2020 en waarbij reeds 18 projecten financiering kregen. Het bestaat uit 5 onderwerpen: (1) Hergebruik van productie voor essentiële medische benodigdheden en apparatuur (23 miljoen), (2) Medische technologieën, digitale tools en kunstmatige intelligentieanalyses om de bewaking en zorg te verbeteren op hoge technologische paraatheidsniveaus (56 miljoen), (3) Gedrags-, sociale en economische effecten van de reacties op de uitbraak (20 miljoen), (4) Pan-Europese COVID-19 cohorten (20 miljoen) en (5) Netwerken van bestaande EU- en internationale cohorten die relevant zijn voor COVID 19 (3 miljoen). Meer informatie op: https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=BCCAC8CD-C425-DC04-60CB217E492CC7BA&pk_campaign=rss_page

Een overzicht van lopende projecten met betrekking tot SARS-CoV-2 en COVID-19 die steun ontvingen van de Europese Commissie kan gevonden worden via deze link: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en Binnen het H2020 kaderprogramma werd 47,5 miljoen euro vrijgemaakt voor 17 projecten die beginnen met het ontwikkelen van vaccins, nieuwe behandelingen, diagnostische tests en medische systemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits investeert extra in onderzoek rond het Covid-19 virus. Er gaan extra middelen naar het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, er wordt een wetenschappelijke raad opgericht en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek lanceerde een nieuwe oproep rond onderzoek, gepaard met een investering van 2,5 miljoen euro. Voor de projecten wordt in totaal 3,75 miljoen euro vrijgemaakt: https://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/extra-investeringen-covid-19-onderzoek

De Europese Commissie heeft het budget van € 21 miljoen goedgekeurd ter ondersteuning van de productie van coronavirusrelevante medische producten, apparatuur, technologieën en grondstoffen in het Vlaamse gewest. De publieke steun zal de vorm aannemen van rechtstreekse subsidies en staat open voor alle bedrijven die actief zijn in het Vlaamse Gewest, behalve financiële instellingen. Het doel van de regeling is bedrijven te stimuleren hun activiteiten te richten op de productie van bepaalde producten die cruciaal zijn om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken, waaronder vaccins en behandelingen, medische apparatuur en apparaten, ontsmettingsmiddelen, gegevensverzamelings- en verwerkingsinstrumenten.

Stad Antwerpen maakt 1 miljoen euro vrij voor vernieuwende projecten van ondernemers in de strijd tegen Covid-19. De projecten dienen ingediend te worden voor 14 augustus. Alle info is te vinden op volgende website: https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/nieuwe-oproep-stad-geeft-1-miljoen-euro-aan-innovatieve-oplossingen-voor-een-veranderende

UAntwerpen lanceerde een twin-call aan de FWO-oproep van 50.000 tot 75.000 euro per project, voor een totaal budget van 500.000 euro. De UAntwerpen-oproep kopieert grotendeels de doelstellingen, deadline, sjabloon en evaluatiecriteria van de FWO-oproep om synergie te bieden en de werkdruk te verminderen.

De website van het European Research Area (ERA) Corona platform bevat informatie over de laatste H2020 call deadline updates en initiatieven ter bestrijding van het nieuwe coronavirus: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Ook NCP Flanders en VLEVA geven een overzicht van verschillende initiatieven die Europa neemt tegen de COVID-19 crisis en de gevolgen die dit heeft voor de lopende oproepen: https://www.ncpflanders.be/corona en https://www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/coronacrisis

Een databank van financieringsopportuniteiten uit verschillende Europese lidstaten en andere landen kan gevonden worden op https://sciencebusiness.net/sciencebusiness-database-coronavirus-funding-opportunities Deze databank wordt dagelijks bijgewerkt. Ook op de website van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen) wordt een overzicht gegeven van bijzondere oproepen voor onderzoek naar COVID-19 door afzonderlijke lidstaten (waarbij uiteraard ook wordt ingezet op samenwerking met internationale partners): https://www.fwo.be/nl/actueel/nieuws/bijzondere-oproepen-covd19-onderzoek/

TRANSVAC2, een Europese infrastructuur voor onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins, heeft een oproep gelanceerd en biedt ondersteuning voor COVID-19 vaccin-gerelateerde projecten die zich momenteel in een preklinische ontwikkelingsfase bevinden. Het biedt wetenschappelijk advies, voorbereiding voor een Investigational New Drug application (IND) en ondersteuning bij andere door de gebruiker voorgestelde regelgevende aspecten. Meer info: https://www.transvac.org/services-application

EIT Health heeft een oproep voor Headstart financiering gelanceerd, voor startups die de gezondheidszorg waardevolle digitale oplossingen bieden met betrekking tot COVID-19. Via Headstart zal EIT Health tot  50.000 euro toekennen aan bedrijven die het potentieel hebben om de gemeenschap en de gezondheidsstelsels in staat te stellen de leemte op te vullen totdat de COVID-19-vaccins klaar zijn.  https://eithealth.eu/opportunity/headstart-funding-programme/

Het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) lanceerde verschillende oproepen in 2020, waaronder één rond medische maatregelen, zoals preventieve en therapeutische immunotherapie, die nuttig zouden kunnen zijn om een toekomstige pandemie aan te pakken: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_595

De European Open Science Cloud (EOSC) voorziet, via een co-creatie benadering, budget voor alle aankomende activiteiten en acties met betrekking tot de strategische doelstellingen van de EOSC. Dit omvat het inzetten van open science-infrastructuren, diensten, praktijken, gegevens en netwerken voor het aanpakken van activiteiten van openbaar en humanitair belang, zoals de COVID-19-pandemie. Meer info: https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding

Het European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) publiceerde zeven oproepen voor voorstellen ter ondersteuning van klinisch onderzoek naar armoede gerelateerde ziekten, waaronder verwaarloosde infectieziekten, en de ontwikkeling van onderzoekscapaciteit in sub-Sahara Afrika. De eerste oproep is de mobilisatie van financiering voor COVID-19-onderzoek in sub-Sahara Afrika. Meer info op: https://www.edctp.org/news/emergency-funding-of-covid-19-research-among-edctp-2020-calls-for-proposals/

Daarnaast werd een oproep van 45 miljoen euro gelanceerd door het innovative medicine initiative (IMI2), een publiek-privaat partnerschap tussen de Europese Commissie en de farmaceutische industrie. Van de farmaceutische industrie wordt een verbintenis van vergelijkbare omvang verwacht, zodat de totale investering kan oplopen tot 90 miljoen euro. De resultaten van de oproep rond de ontwikkeling van therapieën en diagnostiek ter bestrijding van coronavirusinfecties worden verwacht op volgende website: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21

Matchmaking

Care & Industry together against CORONA is een online platform waarop de mogelijkheid geboden wordt om gerichte en tijdbesparende contacten te leggen met alle actoren in de zorg, industrie, wetenschap en overheid binnen Europa. Het is een initiatief van Enterprise Europe Network Flanders in samenwerking met Flanders’ Care. Het platform zal gebruikt worden om de vele waardevolle initiatieven wereldwijd (nu grotendeels versnipperd op regionale schaal) te verzamelen en om zij die het nodig hebben te ondersteunen en te helpen, zowel nu als na de uitbraak. Het platform (1) verzamelt en toont initiatieven, aanbiedingen en behoeften, (2) stimuleert interactie tussen gezondheidszorg, industrie, ondersteunende organisaties, overheid, wetenschap en anderen en (3) maximaliseert de betrouwbaarheid van de verschillende voorstellen https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/home

Het European Cluster Collaboration platform heeft een COVID-19 forum opgericht om de interactie van de industriële clustergemeenschap te vergemakkelijken en om snelle en directe reacties binnen de gemeenschap zelf mogelijk te maken. Het dient enerzijds als een one-stop-shop waar betrouwbare informatie te vinden is over acties en besluiten van de Europese Commissie voor de industrie en met name in verband met industriële clusters, en anderzijds als een open discussieforum waar de verschillende spelers hun ervaringen, oplossingen, verzoeken en vragen kunnen delen: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus

Regelgeving

De Europese Commissie, het EMA en het Europese regelgevingsnetwerk voor geneesmiddelen hebben een document opgesteld om betrokkenen te begeleiden bij aanpassingen aan het regelgevingskader om de uitdagingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie aan te pakken, met aandacht voor cruciale geneesmiddelen voor gebruik bij COVID- 19 patiënten: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf

(Bovenstaande lijst werd afgesloten op 6 juli. Heb je weet van oproepen die niet in de lijst vermeld staan? Stuur dan een mail naar Jolien Roovers - contactgegevens in de rechterkolom - en we voegen de oproep toe.)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 57 71

Jolien Roovers

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
02 553 43 27

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  6 juli 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  6 juli 2020

  Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM, het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O,  dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018.

 • Duitsland neemt Voorzitterschap Raad van de EU op

  4 juli 2020

  Op 1 juli 2020 is het Duits Voorzitterschap van de Raad van de EU van start gegaan voor de komende zes maanden (tot 31 december 2020), met als motto “Together for Europe’s recovery”. Tegelijk startte een nieuw Triovoorzitterschap binnen de Raad (Duitsland – Portugal – Slovenië) voor het komende anderhalf jaar.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 juli 2020)

  3 juli 2020

  O.a. Strategische transformatiesteun Renson Sunprotection-Screens nv in Waregem en tijdelijke uitbreiding Strategische Transformatiesteun (STS).

 • Tijdelijke hogere steun voor investeringen in medische producten en beschermingsmateriaal

  Tijdelijke hogere steun voor investeringen in medische producten en beschermingsmateriaal

  3 juli 2020

  Bedrijven die naar aanleiding van de coronacrisis medische producten en beschermingsmateriaal ontwikkelen, kunnen tijdelijk hogere investeringssteun vragen. De Vlaamse Regering heeft dit op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits goedgekeurd. Het gaat om investeringen die recent gestart zijn, namelijk na 1 juni 2020. Het gaat bijvoorbeeld om geneesmiddelen of beschermende kleding in het belang van de gezondheid en de bescherming op het werk.