Creatieve industrieën als katalysator voor innovatie en ondernemerschap op de ViA-rondetafel Creatieve Industrieën

Filter items
Nieuws
27 mei 2011

ViA-rondetafel 27 mei 2011

Waarvoor staat de creatieve sector vandaag, en waar wil de sector naar toe? En hoe kunnen de creatieve industrieën bijdragen tot de maatschappelijke uitdagingen en het bijhorende innovatieproces? Leden uit de sector werden uitgenodigd door Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten en minister-president Kris Peeters om samen rond de tafel te zitten. Want door in te zetten op de creatieve industrieën kan Vlaanderen internationaal toonaangevend zijn en werk, welzijn en welvaart creëren.

De creatieve industrieën zijn het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van menselijke creativiteit voor de creatie van economische, symbolische en maatschappelijke meerwaarde, opgedeeld volgens verschillende stadia van de waardeketen (creatie, productie, verspreiding en consumptie), en die bijdragen aan de uitbreiding van het ‘creatieve of concurrentievoordeel’ in Vlaanderen. Hieronder telt men mode, muziek, design, maar bijvoorbeeld ook PR en communicatie of architectuur.

Goed ontwikkelde en bloeiende creatieve industrieën helpen Vlaanderen vooruit en geven Vlaanderen uitstraling. Creatieve industrieën zijn van cruciaal belang voor de groei, de concurrentiepositie en de toekomst van Vlaanderen. Eén van hun voornaamste kenmerken is dat ze voor innovatie en werkgelegenheid zorgen en de activiteiten van de verschillende bedrijfstakken aan elkaar weten te koppelen. Bovendien weten ze als geen ander een meerwaarde te creëren door lokale ontwikkeling te stimuleren en industriële veranderingen in gang te zetten. Minister-president Kris Peeters benadrukt dat “de creatieve sectoren ook een belangrijke bijdrage leveren aan de internationale uitstraling van Vlaanderen. De creatieve sectoren zijn ‘baanbrekend vakmanschap’ in de praktijk”.

Meer dan 120.000 Vlamingen werken in de creatieve industrieën

Als men de impact van de sector bekijkt, is duidelijk dat de creatieve industrie een zwaargewicht is op het vlak van werkgelegenheid. “Uit de cijfers van de nieuwe impactstudie van het Flanders DC-Kenniscentrum aan de Antwerp Management School blijkt dat de creatieve industrieën 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Vlaanderen vertegenwoordigen. Ze creëren werk voor 13,5% van het aantal zelfstandigen (in hoofdberoep) in Vlaanderen. Alle creatieve industrieën samen bieden werk aan liefst 120.000 mensen. Qua aantal werknemers zijn de creatieve industrieën groter dan de metaalindustrie, de voedingssector, de horeca en de informaticasector. Het is dan ook niet te verwonderen dat er vanuit dat economische belang een vraag naar overleg en samenwerking is,” zegt Ingrid Lieten.

Flanders District of Creativity (Flanders DC), dat in opdracht van Kris Peeters als Vlaams minister voor Economie creatief Vlaanderen meer ondernemend wil maken, organiseerde in maart 2010 op vraag van de sector een eerste rondetafelgesprek met de creatieve industrieën. Hieruit groeide het Overleg Creatieve Industrieën (OCI). Het Overleg brengt 26 intermediaire en ondersteunende organisaties en belangenverenigingen uit 12 creatieve sectoren samen en creëert een draagvlak voor gezamenlijke noden en belangen. Flanders DC coördineert en begeleidt het overleg.

Visienota Creatieve Industrieën in Vlaanderen

Het Overleg Creatieve Industrieën ontwikkelde een visienota Creatieve Industrieën in Vlaanderen waarin zes thema’s worden gepresenteerd die om een gecoördineerde actie vragen van de sector en de overheid als de creatieve industrieën optimaal tot ontplooiing willen komen. De nota bevat aanbevelingen zowel naar sector als naar beleid toe om de plaats van de Vlaamse Creatieve Industrieën in onze economie en samenleving te garanderen, hen de ruimte geven om te groeien en hun innovatiekracht te exploreren.

De visienota werd voorgesteld op de ViA-rondetafel Creatieve Industrieën die kadert in de ViA-doorbraak ‘Innovatiecentrum Vlaanderen’ op vrijdag 27 mei. “We moeten zorgen voor meer innovatie in Vlaanderen. Innovatie stimuleert de economie en biedt antwoorden op belangrijke maatschappelijke uitdagingen op het vlak van duurzaamheid, zorg en inclusie. Ook de creatieve industrieën zijn een katalysator voor innovatie,” zegt Ingrid Lieten.

Naar een geïntegreerd toekomstbeleid voor de creatieve industrieën: een oproep

Tijdens de ViA-rondetafel gingen minister Lieten en minister-president Peeters in dialoog met de sector en gaven samen de aanzet tot een geïntegreerd toekomstbeleid voor de creatieve industrieën onder meer op vlak van internationalisering en ondernemerschap. Een belangrijk onderdeel wordt de versterking en verbetering van het innovatie-instrumentarium voor de creatieve industrieën. Dit moet nieuwe impulsen geven voor het opzetten van business modellen en het creëren van inhoud. Momenteel zit de vernieuwing enkel bij de technologie maar het is vooral met creatieve meerwaarde dat Vlaanderen nog een verschil kan maken.

Minister Lieten roept de creatieve sector op actief te participeren aan het toekomstbeleid voor de creatieve industrieën en vragen of suggesties door te sturen naar rondetafelcreativiteit@vlaanderen.be.

Meer informatie

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets