De nieuwe Speurgids Ondernemen & Innoveren is beschikbaar

Filter items
Nieuws
17 juni 2014

Speuren in de Speurgids

Om Vlaanderen tegen 2020 naar de top vijf van de Europese regio’s te leiden is een geïntegreerde aanpak nodig over de grenzen van de beleidsdomeinen heen. Het beleid inzake Economie, Wetenschap en Innovatie focust op de ontwikkeling van een kennisintensieve economie in Vlaanderen. Innovatie is immers de stuwende kracht achter economische groei. Het doel van de Speurgids Ondernemen & Innoveren is om een geïntegreerd overzicht te geven van alle instrumenten en beleidskredieten die enerzijds het economisch beleid, en anderzijds het wetenschaps- en innovatiebeleid gestalte geven.

Vlaams overheidsbudget voor economie, wetenschap en innovatie

De beslissing van de Vlaamse Regering om meer te investeren in wetenschap en innovatie wordt bestendigd in 2014. Bij begrotingsopmaak is een opstap van 73,9 miljoen euro ingeschreven voor het wetenschapsbeleid waarvan 67,25 miljoen euro besteed zal worden aan O&O. Het totale wetenschaps- en innovatiebudget in 2014 bedraagt 2,176 miljard euro, waarvan 1,354 miljard euro voor onderzoek en ontwikkeling, verspreid over de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.

Ook online op Speurgids.be

De Speurgids Ondernemen & Innoveren geeft een transparant overzicht van deze middelen en biedt hiermee een belangrijke aanzet voor verdere analyse en monitoring van beleidsindicatoren. We willen u hiermee en verduidelijkende leidraad aanreiken voor uw speurtocht binnen het Vlaamse economie-, wetenschaps-, en innovatiebeleid. Bent u op zoek naar een overzicht van alle kredietlijnen, dan kunt u terecht op de website:  www.speurgids.be

Meer info? speurgids@ewi.vlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Stefanie Maris

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0471 22 14 08

Laatste tweets