Deskundige adviseurs voor Horizon 2020 gezocht

Filter items
Nieuws
30 januari 2013

Deskundigen Horizon 2020 gezocht

De Europese Commissie heeft vandaag deskundigen uit alle sectoren opgeroepen om deel te nemen aan de invulling van de agenda van Horizon 2020, het toekomstige financieringsprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie.

Het is de eerste keer dat de Commissie een dergelijke oproep voor haar onderzoeksprogramma publiceert. Adviesgroepen zullen zorgen voor kwalitatief hoogstaande en tijdige adviezen ter voorbereiding van oproepen tot het indienen van projectvoorstellen voor Horizon 2020. Er worden groepen opgericht op gebieden die van groot belang zijn voor de Europese burgers, zoals klimaatverandering, het beter betaalbaar maken van hernieuwbare energie, het verzekeren van de voedselveiligheid en de aanpassing aan de vergrijzing. De groepen zullen de dialoog tussen alle niveaus van de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit alle EU-lidstaten bevorderen en richting geven aan de EU-financiering voor onderzoek en innovatie van nu tot 2020.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Georghegan-Quinn verklaarde: "Wij willen zo veel mogelijk deskundigen bereiken die ons zullen helpen om innovatieve ideeën te vinden en duurzame groei en nieuwe banen te creëren. Met deze transparante en inclusieve oproep voor Horizon 2020 reiken wij de hand aan de hele Europese onderzoeks- en innovatiegemeenschap. Ik wil vooral vrouwen en mensen met de juiste deskundigheid die nog niet bij het programma betrokken waren, aanmoedigen om hun belangstelling te tonen."

Timing

De adviesgroepen van deskundigen beginnen dit voorjaar met hun werkzaamheden zodat ze tijdig advies kunnen verstrekken voor de eerste oproepen van Horizon 2020, die naar verwachting eind 2013 zullen worden gepubliceerd. Personen, instellingen of organisaties die in aanmerking willen komen voor de eerste adviesgroepen, kunnen zich tot en met 6 maart 2013 om 17 uur Brusselse tijd registreren. De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling zal gelden zolang het Horizon 2020-programma loopt, zodat de groepen aan het eind van elk mandaat kunnen worden vernieuwd.

Natuurlijke personen kunnen van hun belangstelling blijk geven op persoonlijke titel, als vertegenwoordigers van belangengroepen of als vertegenwoordigers van organisaties. Details van de selectiecriteria, inclusief het profiel van de deskundigen, staan in de oproep. De integrale tekst van de oproep en hulp bij het registreren is te vinden onder de volgende link: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts.

Achtergrond

Horizon 2020 wil met het oog op Europa's toekomst nieuwe ideeën, groei en werkgelegenheid bevorderen. Het programma breekt met het verleden doordat het alle bestaande steun voor onderzoek en innovatie, waaronder de met innovatie verband houdende activiteiten van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie en de activiteiten van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), onderbrengt in één financieringsprogramma. Slimme investeringen in onderzoek en innovatie zijn een directe stimulans voor de economie, stellen onze uitstekende kennisbasis veilig en verbeteren het concurrentievermogen van onze bedrijven in een geglobaliseerde wereld. De Commissie stelt voor Horizon 2020, dat zal lopen van 2014 tot 2020, een begroting van 80 miljard euro voor.  

Meer info over Horizon 2020 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets