Doorbraak Europese meerjarenbegroting: gerichte versterking EU-programma’s zoals Horizon Europa, InvestEU en EU4Health

Filter items
Nieuws
16 november 2020

Algemeen

Op dinsdag 10 november werd het langverwachte politiek akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027 bereikt. Het akkoord kwam er nadat er sinds augustus intensief werd overlegd tussen de Raad, het Parlement en de Commissie. Het akkoord vult het uitgebreide financiële pakket aan waarover de EU-leiders het in juli eens werden en dat het volgende financieel kader samenvoegt met NextGenerationEU.

Horizon Europe 

Een belangrijk aspect van het akkoord is het extra budget voor een aantal Europese flagship programma’s. Het akkoord voorziet in een top up voor deze programma’s van 15 miljard euro. Hiervan is 12,5 miljard euro ‘fresh money’, oftewel extra budget, dat voor het grootste deel moet komen van Europese concurrentieboetes die normaliter naar de lidstaten terugvloeien.

Uit een tweet van Eurocommissaris Mariya Gabriel voor onderzoek en onderwijs, blijkt dat dankzij de extra fondsen, 4 miljard euro naar Horizon Europa zal gaan.

Dit geeft het volgende overzicht:

 

Akkoord Europese Raad 21 juli*

Top-up politiek akkoord 10 november* Totaal*
Horizon Europa 80,9 miljard** +4 miljard

84,9 miljard**

* Prijzen 2018 – in EUR
** MFK en herstelfonds NextGenerationEU

Ook het gezondheidsprogramma EU4Health krijgt er 3,4 miljard euro bij. Daarnaast worden ook extra middelen voorzien voor Erasmus (2 miljard euro) en voor InvestEU en grensbewaking.

Volgende stappen

Zowel alle lidstaten als het voltallige Europese Parlement moeten de meerjarenbegroting nog bekrachtigen. Het akkoord is één van de voorwaarden voor de lancering van het relancefonds van 750 miljard euro dat bovenop de meerjarenbegroting komt en dat de komende jaren de lidstaten van geld moet voorzien om economisch te herstellen van de coronapandemie. Voor België is in dat fonds een enveloppe van ruim vijf miljard euro gereserveerd.

(Persbericht: Volgend meerjarig financieel kader en herstelpakket: voorzitterschap van de Raad bereikt politiek akkoord met Europees Parlement)

(Persbericht: Naar een meer dynamische, veerkrachtige en concurrerende Europese industrie: Raad neemt conclusies aan)

 

Persconferentie 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  17 januari 2021

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  16 januari 2021

  Vlaams minister van Economie & Innovatie Hilde Crevits stelt het beleidsplan bio-economie voor. Op basis van biologisch afval bruikbare producten maken voor bijvoorbeeld voeding, cosmetica of de farmaceutische sector, zal een van de prioriteiten worden om onze economie circulair te maken. Het plan legt de nadruk op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw. In totaal wordt hiervoor in 10 miljoen euro voorzien.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  15 januari 2021

  O.a. uitvoeringsbesluit E-loket Agentschap Innoveren en Ondernemen en werkingstoelage Syntra.

 • EU-nieuws deze week | 11 - 15 januari 2021

  15 januari 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 2

  Schriftelijke vragen deze week | week 2

  15 januari 2021

  O.a. bijsturing Strategische transformatiesteun (STS), onderzoek kweekvlees en terugbetaling coronahinderpremie Brugse koetsiers.