Economische groei in Vlaanderen blijft volgende jaren hoger dan in Wallonië en Brussel

Filter items
Nieuws
15 juli 2019

Economische groei

De economische groei in Vlaanderen blijft ook de volgende jaren hoger dan die in Wallonië of in Brussel. Dat blijkt uit de regionale vooruitzichten van het Planbureau. Voor de periode 2018-2020 verwacht men een groei van 1,6 procent per jaar in Vlaanderen, tegen 1,2 pct in Wallonië en 0,9 pct in Brussel. Voor de periode 2021-2024 gaat het respectievelijk om gemiddeld 1,4 pct, 1,2 pct en 0,9 pct groei per jaar.

De groei zou daarmee wel vertragen tegenover de afgelopen jaren, als gevolg van de zwakkere conjunctuur in Europa. Voor heel België gaat men uit van een reële economische groei van 1,4 pct dit en volgend jaar en 1,3 pct de jaren tot 2024. In 2015-2017 groeide de economie in ons land nog met gemiddeld 1,6 pct.

Werkgelegenheid

Ook de werkgelegenheid zou de volgende jaren trager groeien. Vlaanderen blijft koploper met een gemiddelde groei van de werkgelegenheid van 0,9 pct per jaar, tegen 0,7 pct in Wallonië en 0,4 pct in Brussel. Op zes jaar komen er zo 182.000 banen bij in Vlaanderen, 64.000 in Wallonië en 21.000 in Brussel.

Werkloosheidsgraad

De werkloosheidsgraad daalt overal verder en zou in Vlaanderen tegen 2024 nog slechts 4,7 pct bedragen (tegen 6,5 pct vandaag). In Wallonië (10,7 pct) en in Brussel (12,9 pct) blijft de werkloosheidsgraad tegen 2024 een pak hoger, verwacht het Planbureau. Dat merkt wel op dat deze percentages "ongezien zijn voor alle gewesten sinds de jaren 1980". Het Planbureau waarschuwt voor toenemende krapte in bepaalde segmenten.

Reëel beschikbaar inkomen

De groei van het reëel beschikbaar inkomen zou na de piek in 2019 (tussen 2,2 en 2,4 pct) vertragen. In Vlaanderen is er sprake van een gemiddelde groei van het beschikbaar inkomen met 1,4 pct per jaar tot 2024, tegen +1,1 pct in Brussel en +1 pct in Wallonië.

Begroting

Het Planbureau waarschuwt in zijn regionale vooruitzichten ook nog dat, bij ongewijzigd beleid, de Vlaamse begroting vanaf 2020 tekorten zou vertonen. Dit jaar boekt de Vlaamse begroting nog een overschot. De rekeningen van de Franse gemeenschap, het Waals gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest blijven bij ongewijzigd beleid deficitair over de periode 2019-2024.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 7 - 11 oktober 2019

  11 oktober 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Gezocht: wetenschappers om Unesco-projectvoorstellen te evalueren

  Gezocht: wetenschappers om Unesco-projectvoorstellen te evalueren

  7 oktober 2019

  UNESCO ontwikkelde in de periode juni – september 2019 13 nieuwe projectvoorstellen voor mogelijke financiering door het FUST. We zoeken nu geïnteresseerde wetenschappers om een of meerdere projectvoorstellen te evalueren.

 • Hilde Crevits nieuwe minister voor Economie, Wetenschap en Innovatie

  4 oktober 2019

  De leden van de nieuwe Vlaamse Regering hebben woensdag de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. Hilde Crevits wordt viceminister-president en bevoegd voor o.a. Economie, Wetenschap en Innovatie.

 • Vlaams Indicatorenboek 2019

  Vlaams Indicatorenboek 2019 nu beschikbaar

  3 oktober 2019

  Het Vlaams Indicatorenboek bevat beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen. Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgegeven onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM)

 • Gepersonaliseerde geneeskunde in 2030

  Gepersonaliseerde geneeskunde in 2030

  1 oktober 2019

  Het Internationale Consortium voor Gepersonaliseerde Geneeskunde (ICPerMed) heeft een visie ontwikkeld over wat de invloed van gepersonaliseerde behandelingsmodaliteiten op de volgende generatie van geneeskunde tegen 2030 zal zijn.