Economische groei in Vlaanderen blijft volgende jaren hoger dan in Wallonië en Brussel

Filter items
Nieuws
15 juli 2019

Economische groei

De economische groei in Vlaanderen blijft ook de volgende jaren hoger dan die in Wallonië of in Brussel. Dat blijkt uit de regionale vooruitzichten van het Planbureau. Voor de periode 2018-2020 verwacht men een groei van 1,6 procent per jaar in Vlaanderen, tegen 1,2 pct in Wallonië en 0,9 pct in Brussel. Voor de periode 2021-2024 gaat het respectievelijk om gemiddeld 1,4 pct, 1,2 pct en 0,9 pct groei per jaar.

De groei zou daarmee wel vertragen tegenover de afgelopen jaren, als gevolg van de zwakkere conjunctuur in Europa. Voor heel België gaat men uit van een reële economische groei van 1,4 pct dit en volgend jaar en 1,3 pct de jaren tot 2024. In 2015-2017 groeide de economie in ons land nog met gemiddeld 1,6 pct.

Werkgelegenheid

Ook de werkgelegenheid zou de volgende jaren trager groeien. Vlaanderen blijft koploper met een gemiddelde groei van de werkgelegenheid van 0,9 pct per jaar, tegen 0,7 pct in Wallonië en 0,4 pct in Brussel. Op zes jaar komen er zo 182.000 banen bij in Vlaanderen, 64.000 in Wallonië en 21.000 in Brussel.

Werkloosheidsgraad

De werkloosheidsgraad daalt overal verder en zou in Vlaanderen tegen 2024 nog slechts 4,7 pct bedragen (tegen 6,5 pct vandaag). In Wallonië (10,7 pct) en in Brussel (12,9 pct) blijft de werkloosheidsgraad tegen 2024 een pak hoger, verwacht het Planbureau. Dat merkt wel op dat deze percentages "ongezien zijn voor alle gewesten sinds de jaren 1980". Het Planbureau waarschuwt voor toenemende krapte in bepaalde segmenten.

Reëel beschikbaar inkomen

De groei van het reëel beschikbaar inkomen zou na de piek in 2019 (tussen 2,2 en 2,4 pct) vertragen. In Vlaanderen is er sprake van een gemiddelde groei van het beschikbaar inkomen met 1,4 pct per jaar tot 2024, tegen +1,1 pct in Brussel en +1 pct in Wallonië.

Begroting

Het Planbureau waarschuwt in zijn regionale vooruitzichten ook nog dat, bij ongewijzigd beleid, de Vlaamse begroting vanaf 2020 tekorten zou vertonen. Dit jaar boekt de Vlaamse begroting nog een overschot. De rekeningen van de Franse gemeenschap, het Waals gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest blijven bij ongewijzigd beleid deficitair over de periode 2019-2024.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2020)

  9 juli 2020

  Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen om uitleg over het aantrekken van buitenlandse start-ups en scale-ups naar Vlaanderen, de hinderpremie en eventuele steunmaatregelen voor FNG.

 • Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

  8 juli 2020

  Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet vzw. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities. Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  6 juli 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  6 juli 2020

  Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM, het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O,  dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018.