Een Digital Experience Lab in elke provincie

Filter items
Nieuws
24 juni 2020

Digitale Transformatie

Er komt in elke provincie een Digital Experience Lab. In die labs kunnen bedrijven die bijvoorbeeld hun voorraad willen digitaliseren, maar de kennis en expertise daarvoor niet in huis hebben, testen laten uitvoeren en partners zoeken om dat proces te versnellen. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits voorziet in 5 miljoen euro subsidie. De totale investering van de labs bedraagt 7,5 miljoen euro.

Vlaanderen neemt ook deel aan het Europese netwerk van European Digital Innovation Hubs die zullen zorgen voor de uitrol van geavanceerde technologie en het verspreiden van digitale vaardigheden.

Digitalisering is zonder twijfel de technologische verandering met de grootste impact op de hedendaagse samenleving en economie. Dat is de voorbije maanden naar aanleiding van de coronacrisis duidelijk gebleken. De digitale transformatie van de Vlaamse economie wordt cruciaal om onze internationale concurrentiepositie te vrijwaren. Vlaamse bedrijven moeten maximaal de kansen grijpen die de digitale technologieën en het toenemende gebruik van data bieden.

Vlaamse Digital Experience Labs

Om bedrijven te helpen de stap te zetten en de nodige investeringen te doen, zullen er 5 digitale labs en hubs worden opgericht.  Daar zullen bedrijven, en in het bijzonder kmo’s, terechtkunnen voor advies en begeleiding om hun digitaliseringsprojecten vorm te geven. In combinatie met bestaande initiatieven kan er een vruchtbare digitale ommezwaai komen. 

Hoe kan dat concreet werken? Denk aan een bedrijf dat zijn productieproces en voorraadbeheer wil digitaliseren door het gebruik van sensortechnologie. Dat bedrijf kan het vernieuwingsproces aan het lab voorleggen, testen laten uitvoeren en samen zoeken naar geschikte partners om samen mee te werken.

Deze labs zullen tot stand komen via een samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen zoals hogescholen die de nodige infrastructuur en kennis hebben en organisaties die toegang hebben tot een grote groep van bedrijven.

We voorzien voor deze oproep 3 miljoen euro EFRO-middelen, voor projecten met een kost van 1.500.000 euro voor een periode van 2 jaar.

European Digital Innovation Hubs

Naast dit Vlaams initiatief is er ook een Europees project. European Digital Innovation Hubs vormen een onderdeel van het Digital Europe Programma, een nieuw programma onder de toekomstige Europese meerjarenbegroting. Dit programma heeft als doel om de competitiviteit rond digitale economie te verhogen en de strategische digitale capaciteiten van ondernemingen, publieke overheden en werknemers te versterken. Binnen dit programma wordt zowel gewerkt aan de toepassing van geavanceerde technologie (artificiële intelligentie, cybersecurity en supercomputers), als op de brede uitrol van digitale oplossingen en het versterken van digitale vaardigheden. De Europese Commissie voorziet tussen 0,5 en 1 miljoen euro per jaar per EDIH voor projecten die over drie jaar lopen.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “De coronacrisis toont aan hoe belangrijk digitale technologie is voor onze bedrijven en onze samenleving. Het plan om in elke provincie een Digital Experience Lab te installeren komt dus zeker op tijd. De labs zullen kmo’s met raad en daad bijstaan voor hun digitaliseringsprojecten. We investeren 5 miljoen euro in dit project. We rekenen erop dat onze Vlaamse Labs nauw zullen samenwerken met de Europese Hubs.”

Procedures

De zoektocht naar geschikte kandidaten voor de Vlaamse Digital Experience Labs gebeurt via een EFRO-oproep. Meer informatie :  https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/projectoproepen-efro/lopende

De zoektocht naar geschikte kandidaten voor de European Digital Innovation Hubs verloopt via een Vlaamse preselectieprocedure.  Meer informatie : https://www.ewi-vlaanderen.be/EDIH

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Simon Verschaeren

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0460 953 334

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juli 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juli 2020)

  10 juli 2020

  O.a. goedkeuring visienota 'Vlaanderen als aantrekkingspool voor start-ups en innovatief ondernemend talent', omvorming imec.istart Fund naar een evergreen structuur en COVID-19 steun voor aardappeltelers, sierteelthouders en taxi-, autobus- en autocarsector.

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • EU-nieuws deze week | 6 - 10 juli 2020

  10 juli 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2020)

  9 juli 2020

  Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen om uitleg over het aantrekken van buitenlandse start-ups en scale-ups naar Vlaanderen, de hinderpremie en eventuele steunmaatregelen voor FNG.

 • Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

  8 juli 2020

  Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet vzw. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities. Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart.