Eerste oproep van MIP2 levert 13 ‘groene’ projecten op

Filter items
Nieuws
24 juni 2010

Sinds 2005 is het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (kortweg MIP) in Vlaanderen actief in de ondersteuning van zgn. ‘groene’ projecten. MIP brengt hiervoor kennisinstellingen en industrie samen, onder de impuls van de Vlaamse overheid.

Op 23 juni 2010 stelde MIP2 dertien nieuwe projecten voor, die de basis vormen voor een ‘groene economie’ in Vlaanderen.

Meer info vind je in het persbericht:  Persbericht Eerste oproep van MIP2 levert 13 ‘groene’ projecten op

Over MIP

Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) werd na een beslissing van de Vlaamse Regering in 2005 opgestart als een initiatief waarin de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) samenwerkten. In deze eerste fase werden zeven onderzoeksprojecten door de MIP-stuurgroep goedgekeurd waarin de focus lag op de ontwikkeling van nieuwe energie- en milieutechnologieën. Daarnaast was MIP ook actief in het opzetten van een kenniswerkgroep rond innovatief aanbesteden (IA). Dit heeft geleid tot de oprichting van de kenniscel IA binnen het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Midden 2009 besliste de Vlaamse Regering om MIP verder te zetten onder de naam MIP2 met als hoofdopdracht het ‘vergroenen’ van de economie.

Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform is ondergebracht bij VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek) in haar kantoor in Berchem, Roderveldlaan 5.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets