EU-begroting 2020: meer middelen voor Horizon 2020

Filter items
Nieuws
22 november 2019

Begroting 2020

Vorige week bereikten de drie Europese instellingen (Commissie, Raad en Parlement) een akkoord over de Europese begroting voor 2020.

Bijna de helft van de middelen – 83,93 miljard EUR aan vastleggingen (4,1% meer dan in 2019) – draagt ertoe bij onze economie concurrerender te maken.

Horizon 2020, het Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, krijgt 13,49 miljard EUR (vastleggingskredieten) of 8,8% meer middelen dan in 2019.

COSME, het Europese programma voor het concurrentievermogen van bedrijven en KMO’s, krijgt 418,1 miljoen EUR (vastleggingskredieten) wat eveneens neerkomt op een stijging van de middelen.

Voorts gaat ook 58,65 miljard EUR (2,5% meer dan in 2019) naar het verminderen van economische ongelijkheden in en tussen de lidstaten, het stimuleren van groei, het scheppen van werkgelegenheid en het bevorderen van convergentie door middel van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen).

Binnen de huidige zevenjarige langetermijnbegroting voor 2014–2020 is de begroting van volgend jaar de zevende en laatste. De begroting voor 2020 dient dus ook als voorbereiding op de overgang naar de volgende begrotingscyclus voor de periode 2021-2027.

>> Infografiek van EU-budget 2020 

Verenigd Koninkrijk

De Europese begroting voor 2020 is vastgesteld op 168,69 miljard EUR aan vastleggingskredieten (bedragen waarvoor in een bepaald jaar contractuele verplichtingen kunnen worden aangegaan) en 153,57 miljard EUR aan betalingskredieten (bedragen die worden uitbetaald). 

In het akkoord wordt ervan uitgegaan dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk op 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten en nog tot eind 2020 blijft bijdragen aan de EU-begroting en meewerkt aan de uitvoering ervan, alsof het nog een lidstaat was. Om het bereikte compromis te bezegelen, moet de tekst binnen 14 dagen formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Günther H. Oettinger, Europees commissaris voor Begroting en Personeelszaken: “De EU-begroting voor 2020 is vooral op continuïteit gericht: 2020 is het laatste jaar van de huidige langetermijnbegroting en de laatste jaarbegroting die door de Commissie-Juncker is voorgesteld en onderhandeld. De begroting zorgt ervoor dat de middelen op de juiste plaats terechtkomen. Zij zorgt voor meer werkgelegenheid, een betere aanpak van de klimaatverandering en het stimuleren van investeringen in heel Europa. Zij zorgt ervoor dat we kunnen investeren in jongeren en Europa veiliger kunnen maken. Al deze prioriteiten komen ook tot uiting in het voorstel van de Commissie voor de langetermijnbegroting van de EU na 2020. We moeten er nu naar streven dat de volgende langetermijnbegroting tijdig wordt vastgesteld, zodat wij de burgers zekerheid en stabiliteit kunnen bieden en ervoor kunnen zorgen dat de EU een meerwaarde biedt voor iedereen.”

>> Voor meer informatie en documenten: zie persbericht van de Europese Commissie

Overig EU-nieuws 

1. EU-publicatieblad

Het jaaroverzicht van de nieuwsberichten in het publicatieblad van de EU kunt u hier raadplegen. 
 

2. EU-Persberichten - Algemeen

 Het jaaroverzicht van de persberichten van de EU kunt u via deze link raadplegen.
 

3. EU-Persberichten - Macro-economische indicatoren

Het jaaroverzicht van de persberichten macro-economische indicatoren kunt u via deze link raadplegen.
 

4. EU-Documenten

5. Rollende agenda

Voor een meer uitgebreide lijst van conferenties, zie onder meer http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events 
 

6. (Algemene) Publicaties/Publieke consultaties/...

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85