Europese Green Deal: Commissie maakt haar plannen kenbaar

Filter items
Nieuws
13 december 2019

Europese groeistrategie

Woensdag 11 december 2019 publiceerde de Europese Commissie haar mededeling en plannen voor een Europese Green Deal. De Europese Green Deal is de nieuwe Europese groeistrategie, met een routekaart op weg naar een duurzame Europese economie waarbij de klimaat- en milieuproblemen gezien worden als kansen op alle beleidsterreinen en tegelijk gezorgd wordt voor een eerlijke en inclusieve transitie voor iedereen.

De routekaart omvat maatregelen om grondstoffen efficiënter te gaan gebruiken in een schone circulaire economie en de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en de vervuiling te stoppen. Ook is vastgelegd welke financiële instrumenten en investeringen nodig zijn en hoe we tot een inclusieve en eerlijke transitie kunnen komen.

De Europese Green Deal bestrijkt alle sectoren van de economie, met name vervoer, energie, landbouw en gebouwen, maar ook staal, cement, ICT, textiel en chemie.

Initiatieven

De Green Deal is een reeks initiatieven die de Commissie de komende jaren stapsgewijs zal presenteren, waarvan sommige al begin 2020, bijvoorbeeld:

  • Een voorstel om een mechanisme voor een rechtvaardige transitie op te zetten. Dit omvat een fonds voor een rechtvaardige transitie, als onderdeel van het volgende meerjarig financieel kader.
  • Een voorstel om het uiteindelijke doel; een klimaatneutraal Europa tegen 2050, rechtskracht te geven in een “klimaatwet”. Zo'n wet zet de EU op het onomkeerbare pad richting klimaatneutraliteit.
  • Een mededeling waarin de Commissie uitlegt wat de Europese Unie moet doen om de biodiversiteit in binnen- en buitenland te beschermen en te bevorderen, in de aanloop naar de belangrijke internationale conferentie van de partijen bij het VN-Verdrag inzake biodiversiteit in Kunming (China) in november 2020.
  • Een actieplan voor een meer circulaire economie, dat inzet op duurzamere producten en gepaard gaat met een nieuwe strategie voor het industriebeleid.

Follow-upinitiatieven

De mededeling over de Green Deal is ook het startschot voor analyses voor follow-upinitiatieven in de meeste economische sectoren. Deze zullen stapsgewijs en vaak samen moeten worden ontwikkeld en gepresenteerd omdat zij onderling sterk verweven zijn. Een aantal voorbeelden:

  • Voorstellen om waar nodig het emissiehandelssysteem voor de energiesector en de industrie in de EU te herzien en eventueel de uitstoot van het wegvervoer, de scheepvaart en gebouwen erin op te nemen, en om de doelstellingen van de EU-lidstaten voor sectoren die buiten het emissiehandelssysteem vallen, te herzien.
  • Strategieën en maatregelen om duurzame openbare en private investeringen te mobiliseren die de economie groener maken.

De transitie waar de Green Deal naar streeft, is voor bedrijven een kans om te moderniseren en concurrerender te worden. Het meerjarig financieel kader voorziet in steun voor investeringen en innovatie. Die steun kan bedrijven aanmoedigen om te pionieren en marktleider in milieuvriendelijke technologie en duurzame oplossingen te worden.

De EU heeft regels om "koolstoflekkage" (het verplaatsen van bedrijven en uitstoot naar regio's met een minder ambitieus klimaatbeleid) te voorkomen. Bij de handel in emissierechten krijgen sectoren waar dat risico bestaat, kosteloze emissierechten. De Commissie zal in haar Green Deal een mogelijk alternatief nader onderzoeken, namelijk een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. 

Volgende stappen?

De Commissie nodigt het Europees Parlement en de Raad uit om zich achter haar ambitieuze visie op milieu en economie te scharen en die te helpen verwezenlijken. De Commissie zal de maatregelen presenteren die zij in de routekaart bij de Europese Green Deal aankondigt.

Bronnen en meer informatie

 

Overig EU-nieuws

1. EU-publicatieblad

Het jaaroverzicht van de nieuwsberichten in het publicatieblad van de EU kunt u hier raadplegen. 
 

2. EU-Persberichten - Algemeen

 Het jaaroverzicht van de persberichten van de EU kunt u via deze link raadplegen.
 

3. EU-Persberichten - Macro-economische indicatoren

Het jaaroverzicht van de persberichten macro-economische indicatoren kunt u via deze link raadplegen.
 

4. EU-Documenten

5. Rollende agenda

Voor een meer uitgebreide lijst van conferenties, zie onder meer http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events 
 

6. (Algemene) Publicaties/Publieke consultaties/...

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85