Europees debat over strategische autonomie van de EU

Filter items
Nieuws
4 februari 2022

Op 1 februari 2022 organiseerde het Franse Voorzitterschap van de Raad van de EU een informele vergadering voor de ministers van Industrie en Interne Markt. Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek van het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest, Barbara Trachte, vertegenwoordigde België op deze vergadering, conform de tourbeurtregeling voor industrie.

De volksgezondheidscrisis heeft een aantal kwetsbaarheden in onze bevoorradingsketen aan het licht gebracht. Met deze problemen in het achterhoofd heeft de Europese Commissie in haar bijgewerkte Europese industriestrategie van mei 2021 een lijst van 137 producten vastgesteld waarvan de EU sterk afhankelijk is. Deze lijst omvat met name de sectoren gezondheid, defensie, grondstoffen en technologieën. De lidstaten waren het eens met de diagnose van de Europese Commissie van onze kwetsbaarheden en wezen erop dat we weliswaar de voordelen van onze open economie moeten behouden, maar dat we ook dringend maatregelen moeten nemen om de Europese strategische autonomie en het vermogen om op crises te reageren, te herstellen.

Tijdens de vergadering heeft de Commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, ook de belangrijkste prioriteiten beschreven van de komende Chipswet, die de EU in staat moet stellen tegen 2030 20% van de wereldproductie van halfgeleiders voor haar rekening te nemen. Deze verordening, die voor begin februari is gepland, zal de overgang van onderzoek naar fabriek, investeringen in Europese productiecapaciteit en de garantie van een zekere bevoorrading in geval van een crisis bespoedigen.

De ministers waren het er over eens dat dringend actie moet worden ondernomen om onze grondstoffenvoorziening veilig te stellen. De ministers pleitten ook voor de bijdrage die de circulaire economie en innovatie kunnen leveren aan het verminderen van onze afhankelijkheid, aangezien de circulaire economie een van de instrumenten is die ons ter beschikking staan om onze veerkracht te vergroten.

Meer info

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Barbara Cattoor

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0490 52 78 56

Meer nieuws

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.

 • Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  26 juni 2022

  Om zich te beschermen tegen investeringen vanuit niet-EU-lidstaten die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde en de Vlaamse strategische belangen, keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot instemming met een interfederaal samenwerkingsakkoord om een screeningsmechanisme uit te bouwen, principieel goed.

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

  24 juni 2022

  O.a. screeningmechanisme buitenlandse directe investeringen en hinderpremie openbare werken.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)