Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT): nieuw initiatief om innovatie in hoger onderwijs te stimuleren

Filter items
Nieuws
29 maart 2021

Algemeen

Deadline voor het indienen van voorstellen is 25 mei 2021

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) lanceerde op 24 maart het HEI-initiatief: Innovation Capacity Building for Higher Education – een nieuw initiatief om het volledige innovatiepotentieel van hoger onderwijsinstellingen (Higher Education Institutions, HEIs) te benutten door hun ondernemings- en innovatiecapaciteit te vergroten en tegelijkertijd te integreren in het grootste innovatie-ecosysteem van Europa.

Volgens Europees Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, Mariya Gabrial spelen HEIs een sleutelrol in onze samenleving bij het koesteren van toekomstige talenten. Daarom bevat de nieuwe EIT-Verordening een pilootinitiatief, gericht op het innovatie- en ondernemerspotentiaal van Europese HEIs, dat van start ging op 24 maart met de publicatie van de eerste oproep.

Wat houdt het initiatief in?

De Pilot Call for Proposals van het initiatief nodigt Europese HEIs uit om actieplannen op te stellen die hun ondernemings- en innovatiecapaciteit op alle institutionele niveaus zullen verbeteren. Dit nieuwe EIT-initiatief zal een systematische impact hebben, en HEIs in staat stellen om de regionale “motoren” van innovatie te worden en duurzame groei en werkgelegenheid in heel Europa te bevorderen.

Er zullen 23 pilootprojecten worden geselecteerd en geïmplementeerd vanaf juli 2021. De activiteiten kunnen zich focussen op verschillende thema’s, zoals:

 • Bevordering van institutionele betrokkenheid en verandering;
 • Versterking van partnerschappen tussen hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties;
 • Ontwikkeling van diensten ter ondersteuning van innovatie en bedrijfsleven;
 • Versterking van de kwaliteit van onderwijs in ondernemerschap;
 • Creëren en verspreiden van kennis.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 25 mei 2021. De geselecteerde pilootprojecten zullen in juni 2021 worden bekendgemaakt.

EIT Strategische Innovatieagenda (SIA) 2021-2027

Dit initiatief vormt een belangrijke doelstelling van het EIT als onderdeel van de nieuwe Strategische Innovatieagenda van het EIT (SIA) voor 2021-2027. Het initiatief beoogt HEIs te ondersteunen met expertise en coaching, toegang tot het innovatie-ecosysteem van het EIT, en financiering.

Meer info

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85

Meer nieuws

 • Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  23 april 2021

  Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een informatierapport uit over artificiële intelligentie (AI). Hij bracht in dit rapport onder andere de sociaaleconomische impact vanuit een internationaal perspectief in kaart. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met onderzoekers en professoren van de universiteiten van Leuven en Maastricht.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 16

  22 april 2021

  O.a. cybersecurity bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), overdracht familiale bedrijven en stand van zaken startlening.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 april 2021)

  22 april 2021

  O.a. vraag om uitleg over de impact van de blokkade van het Suezkanaal op de Vlaamse economie, Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, verlenging van de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en omzetdaling/ 'green lane'-project Brexit.

 • Raad gaat akkoord met programma eengemaakte markt 2021-2027

  19 april 2021

  Op 13 april heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over het Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP – Single Market Programme). Volgens de Portugees minister van Economie en Digitale Transitie, Pedro Siza Vieira, “vormt de eengemaakte markt de ruggengraat van onze economie. Het nieuwe programma zorgt ervoor dat de markt goed zal functioneren voor zowel bedrijven als consumenten en zal duurzaam concurrentie­vermogen en groei in de hele EU blijven bevorderen.”

 • Smart Health: nieuw Vanguard Initiative pilootproject gelanceerd

  19 april 2021

  Op 14 april vond het kick-off event plaats van het Smart Health Vanguard Initiative pilootproject, georganiseerd door de drie coordinerende regio's: Vlaanderen, Oost-Nederland en Zuid-Nederland / Limburg. Het nieuwe pilotproject wil het potentieel van gepersonaliseerde geneeskunde realiseren door interregionale samenwerking te faciliteren. Regio's worden nu uitgenodigd om hun interesse in het pilootproject kenbaar te maken door contact op te nemen met de coördinatoren.