Europese Commissie lanceert EU missies om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

Filter items
Nieuws
4 oktober 2021

Op woensdag 29 september lanceerde de Europese Commissie de vijf Horizon Europa-missies. Het missie-gedreven onderzoeks- en innovatiebeleid krijgt een centrale plaats binnen het Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (O&I), Horizon Europa. Missies zijn wettelijk verankerd in de Horizon Europa-Verordening.

‘Missies’ zijn een nieuwe manier om aan O&I te doen om zo de impact ervan op de samenleving te vergroten. Het is ook een manier om te communiceren naar het brede publiek, waarbij de Europese Commissie hoopt om met O&I tot de verbeelding te spreken. Missies hebben de ambitie om niet enkel oplossingen voor problemen te ontwikkelen, maar om maatschappelijke uitdagingen zo aan te pakken opdat een samenleving verandert. Typerend voor het missie-gedreven onderzoek is de rol die de burger en het maatschappelijke middenveld zullen innemen.

Via haar communicatie lanceert de Europese Commissie de implementatie van de volgende vijf missies:

1. Aanpassing aan klimaatverandering: ten minste 150 Europese regio’s en gemeenschappen steunen om tegen 2030 klimaatbestendig te worden.

2. Kanker: het leven van meer dan 3 miljoen mensen verbeteren tegen 2030 door preventie, genezing en voor degenen die aan kanker lijden, met inbegrip van hun families, om langer en beter te leven.

3. Herstel van onze oceanen en wateren tegen 2030.

4. 100 klimaat-neutrale en slimme steden tegen 2030.

5. “Soil Deal” voor Europa: 100 living labs en lighthouses om de overgang naar gezonde bodems tegen 2030 mogelijk te maken.

Iedere missie representeert een innovatieve manier om samen te werken, uitdagingen aan te pakken en het leven van de burgers in Europa en daarbuiten te verbeteren. Iedere missie stelt concrete doelstellingen voorop met het doel om tegen 2030 resultaten te bereiken.

De Commissie stelt voor de vijf missies 1,89 miljard euro uit het Horizon Europa-programma ter beschikking voor de periode 2021-2023. Het eerste grote deel zal eind 2021 beschikbaar zijn. Uiterlijk 2023 zal de Commissie de vijf missies evalueren, alsook de toekomstige financiële behoeften in kaart brengen. In de komende maanden zal de Commissie verdere besprekingen met alle relevante actoren organiseren om samenwerking te definiëren en hun verwachtingen inzake hun deelname aan de missies vast te stellen.

>> Klik hier voor meer informatie over de missies 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Barbara Cattoor

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0490 52 78 56

Contactgegevens

Stephanie Agten

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0495 91 88 62

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 oktober 2020)

  22 oktober 2021

  O.a. wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleiden en decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen. 

 • EU-nieuws deze week | 18 - 22 oktober 2021

  22 oktober 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (21 oktober 2021)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (21 oktober 2021)

  21 oktober 2021

  O.a. Smart Sporting Cities in Leuven, productiviteit in Vlaanderen, cyberveiligheid bij Vlaamse ondernemingen en Vlaamse PhD Cup en de toegankelijkheid van wetenschappelijk werk.

 • Vlaanderen investeert 106,3 miljoen euro in vijf grote waterstofprojecten

  18 oktober 2021

  Vlaanderen heeft 10 waterstof projecten voor de  IPCEI waterstof van de Europese Commissie geselecteerd. Dat zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang. De eerste reeks van 5 projecten wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. De totale projectkost voor de 10 Vlaamse projecten bedraagt 1,025 miljard euro. Vlaanderen zelf maakt voor de 5 projecten in de eerste IPCEI golf een totaal budget van 106,3 miljoen euro vrij.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 oktober 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 oktober 2020)

  15 oktober 2021

  O.a. decreet Vlaamse internationale beurzenprogramma topstudenten, strategie voor Informatieveiligheid binnen (de dienstverlening van) de Vlaamse overheid en Vlaamse Sensor Data Space.