Europese Commissie presenteert werkprogramma 2021

Filter items
Nieuws
26 oktober 2020

Werkprogramma in het kader van COVID-19

Op 19 oktober werd het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 voorgesteld. Ieder jaar stelt de Europese Commissie een werkprogramma op met een lijst maatregelen voor de komende twaalf maanden. Hierin maakt zij duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke wetgeving zij wil herzien.

Het werkprogramma van de Commissie voor 2021 hangt nauw samen met het herstelplan voor Europa, het herstelinstrument NextGenerationEU en de versterkte EU-begroting voor de periode 2021-2027.

Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Onze hoogste prioriteit blijft het redden van levens en het beschermen van de inkomens die door de coronaviruspandemie worden bedreigd.” 

Zes politieke prioriteiten

Het werkprogramma voor 2021 voorziet in verschuiving van strategie naar resultaat en zet nieuwe wetgevingsinitiatieven uiteen rond de zes centrale ambities van de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen:

 • Een Europese Green Deal;
 • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk;
 • Een economie die werkt voor de mensen;
 • Een Europa dat mondiaal sterker staat;
 • Bevordering van onze Europese levenswijze;
 • Een nieuwe impuls voor de Europese democratie.

De Commissie zal het voortouw nemen bij de eerste twee prioriteiten: de dubbele transitie die een unieke kans biedt om uit de COVID-19 crisis te geraken en de Unie een nieuwe vitaliteit te bezorgen. Van belang is de aankondiging door de Commissie van een bijgewerkte versie van de EU-industriestrategie, behorende tot de tweede prioriteit.

Volgende stappen

Het werkprogramma van de Commissie voor 2021 is het resultaat van nauwe samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten en de adviesorganen van de EU. De Commissie zal nu met het Parlement en de Raad een lijst van gezamenlijke prioriteiten - waarover zij het eens zijn dat er snel actie moet worden ondernomen - bespreken.

Het persbericht en het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 is te consulteren via deze link.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  17 januari 2021

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  16 januari 2021

  Vlaams minister van Economie & Innovatie Hilde Crevits stelt het beleidsplan bio-economie voor. Op basis van biologisch afval bruikbare producten maken voor bijvoorbeeld voeding, cosmetica of de farmaceutische sector, zal een van de prioriteiten worden om onze economie circulair te maken. Het plan legt de nadruk op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw. In totaal wordt hiervoor in 10 miljoen euro voorzien.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  15 januari 2021

  O.a. uitvoeringsbesluit E-loket Agentschap Innoveren en Ondernemen en werkingstoelage Syntra.

 • EU-nieuws deze week | 11 - 15 januari 2021

  15 januari 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 2

  Schriftelijke vragen deze week | week 2

  15 januari 2021

  O.a. bijsturing Strategische transformatiesteun (STS), onderzoek kweekvlees en terugbetaling coronahinderpremie Brugse koetsiers.