Europese Commissie stelt 10 Europese partnerschappen onder Horizon Europa voor

Filter items
Nieuws
24 februari 2021

Algemeen

Op 23 februari stelde de Europese Commissie het Europese partnerschapspakket in het kader van het Horizon Europa Programma voor, bestaande uit 10 nieuwe Europese partnerschappen tussen de EU, de lidstaten en/of de bedrijfswereld. Het doel is de overgang naar een groen, klimaatneutraal en digitaal Europa te versnellen en het Europese bedrijfsleven veerkrachtiger en competitiever te maken.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd vindt dat “wij ons reeds lang inspannen om onderzoek en innovatie beter te benutten tegen gezondheidscrisissen en de klimaatverandering en voor de digitale transformatie. Door de coronapandemie is dat des te dringender geworden. Europese partnerschappen bieden ons de kans om samen te reageren op en vorm te geven aan ingrijpende economische en sociale veranderingen, in het belang van alle EU-burgers.”

Tien partnerschappen

De tien partnerschappen, waarvan sommige gebaseerd zijn op bestaande gemeenschappelijke ondernemingen, zijn:

 • Global Health EDCTP3;
 • Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg;
 • Digitale sleuteltechnologieën;
 • Een circulair biogebaseerd Europa;
 • Schone waterstof;
 • Schone luchtvaart;
 • Europese spoorwegen;
 • Derde ATM-onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim;
 • Slimme netwerken en diensten;
 • Metrologie.

De Europese partnerschappen vallen onder Horizon Europa, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie in de periode 2021-2027. Zij hebben tot doel de ontwikkeling en toepassing van nieuwe innovatieve oplossingen in verschillende sectoren te verbeteren en te versnellen door publieke en particuliere middelen te mobiliseren. Zij dragen ook bij tot de doelstellingen van de Europese Green Deal en versterken de Europese Onderzoeksruimte.

Volgende stappen

Het voorstel voor één enkele basisverordening tot oprichting van negen gemeenschappelijke ondernemingen op basis van artikel 187 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zal worden aangenomen door de Raad van de Europese Unie, na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité. Het afzonderlijke voorstel voor het metrologiepartnerschap op basis van artikel 185 VWEU zal worden aangenomen bij een besluit van het Europees Parlement en de Raad, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité.

Meer info

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • Vlaanderen maakt 11 miljoen vrij voor programma Vlaamse Ruimtevaarteconomie

  23 april 2021

  De Vlaamse regering maakt de komende vijf jaar 11 miljoen euro vrij voor het programma 'Vlaamse Ruimtevaarteconomie'. Met dat programma wil Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits (CD&V) onder meer de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uitbreiden. De nieuwe Frank De Winne onderzoeksbeurzen moeten jong talent aantrekken voor het Vlaams ruimtevaartprogramma.

 • Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  Hoorzitting over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

  23 april 2021

  Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een informatierapport uit over artificiële intelligentie (AI). Hij bracht in dit rapport onder andere de sociaaleconomische impact vanuit een internationaal perspectief in kaart. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met onderzoekers en professoren van de universiteiten van Leuven en Maastricht.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 16

  22 april 2021

  O.a. cybersecurity bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), overdracht familiale bedrijven en stand van zaken startlening.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (22 april 2021)

  22 april 2021

  O.a. vraag om uitleg over de impact van de blokkade van het Suezkanaal op de Vlaamse economie, Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, verlenging van de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en omzetdaling/ 'green lane'-project Brexit.

 • Raad gaat akkoord met programma eengemaakte markt 2021-2027

  19 april 2021

  Op 13 april heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over het Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP – Single Market Programme). Volgens de Portugees minister van Economie en Digitale Transitie, Pedro Siza Vieira, “vormt de eengemaakte markt de ruggengraat van onze economie. Het nieuwe programma zorgt ervoor dat de markt goed zal functioneren voor zowel bedrijven als consumenten en zal duurzaam concurrentie­vermogen en groei in de hele EU blijven bevorderen.”